محرم 98

محرم 98

محرم 98

تعداد ویدئوها: ۱۳ | زمان ایجاد: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
1حاج حسن خلج روضه خوانی شب اول محرم ۹۸حاج حسن خلج روضه خوانی شب اول محرم ۹۸حاج حسن خلج
2حاج حسن خلج روضه خوانی شب اول محرم ۹۸ / سلام ما به محرمحاج حسن خلج روضه خوانی شب اول محرم ۹۸ / سلام ما به محرمحاج حسن خلج
3حاج حسن خلج زمینه شب اول محرم ۹۸ بسم رب الاربابحاج حسن خلج زمینه شب اول محرم ۹۸ بسم رب الاربابحاج حسن خلج
4حاج حسن خلج سنگین شب دوم محرم ۹۸ آخر راه رسیدیم بیا برگردیم (واحد)حاج حسن خلج سنگین شب دوم محرم ۹۸ آخر راه رسیدیم بیا برگردیم (واحد)حاج حسن خلج
5حاج حسن خلج روضه خوانی شب دوم محرم ۹۸ پنجه ی هجر گریبان مرا میخواهدحاج حسن خلج روضه خوانی شب دوم محرم ۹۸ پنجه ی هجر گریبان مرا میخواهدحاج حسن خلج
6حاج حسن خلج روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸ نیمه شب شده و خواب پریشان دارمحاج حسن خلج روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸ نیمه شب شده و خواب پریشان دارمحاج حسن خلج
7حاج حسن خلج روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸ تا که با عمه خود وارد بازار شدمحاج حسن خلج روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸ تا که با عمه خود وارد بازار شدمحاج حسن خلج
8حاج حسن خلج واحد شب سوم محرم ۹۸  تا تو بیایی خانه ما دیر خواهد شدحاج حسن خلج واحد شب سوم محرم ۹۸ تا تو بیایی خانه ما دیر خواهد شدحاج حسن خلج
9مداحی حاج حسن خلج شب چهارم محرم ۹۸ با ناله ام زمین و زمان گریه میکند (روضه)مداحی حاج حسن خلج شب چهارم محرم ۹۸ با ناله ام زمین و زمان گریه میکند (روضه)حاج حسن خلج
10مداحی حاج حسن خلج شب چهارم محرم ۹۸ کارم شده یک عمر گریه برای آب (واحد)مداحی حاج حسن خلج شب چهارم محرم ۹۸ کارم شده یک عمر گریه برای آب (واحد)حاج حسن خلج
11مداحی حاج حسن خلج شب پنجم محرم ۹۸ از کوچه های خاطره هایش عبور کرد (روضه)مداحی حاج حسن خلج شب پنجم محرم ۹۸ از کوچه های خاطره هایش عبور کرد (روضه)حاج حسن خلج
12مداحی اربعین حاج حسن خلج دوباره مرغ روحم هوای کربلا کردمداحی اربعین حاج حسن خلج دوباره مرغ روحم هوای کربلا کردحاج حسن خلج
13مداحی اربعین حاج حسین خلج خوابم نمی برهمداحی اربعین حاج حسین خلج خوابم نمی برهحاج حسن خلج