سریال دختر امپراتور

سریال دختر امپراتور

سریال دختر پادشاه،سو بیک هیانگ (نام شناخته شده در ایران: دختر امپراطور) (به انگلیسی: The King's Daughter, Soo Baek-Hyang) یک درام تاریخی است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴–۲۰۱۳ میلادی از شبکه ام‌بی‌سی کشور کره جنوبی پخش شد.[۱] این سریال از شهریور سال ۱۳۹۴ خورشیدی از شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش شد.[۲] روند این سریال در دوران حکومت‌رانی بیست‌وپنجمین پادشاه باکجه، «مو ریانگ» رقم خورده و روایتگر عشق تاریخی و بی نظیر پرنسس «سو بیک هیانگ» (Seo Hyun Jin) و ولیعهد «میونگ نونگ» (Jo Hyun Jae) می‌باشد.[۳]در اصل این سریال ۱۰۸ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای بوده ولی ایران ۵۴ قسمت ۵۵ الی ۶۰ دقیقه‌ای کرده است.

تعداد ویدئوها: ۵۴ | زمان ایجاد: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
1سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 1سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 1جزیره فیلان
2سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 2سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 2جزیره فیلان
3سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 3سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 3جزیره فیلان
4سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 4سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 4جزیره فیلان
5سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 5سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 5جزیره فیلان
6سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 6سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 6جزیره فیلان
7سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 7سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 7جزیره فیلان
8سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 8سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 8جزیره فیلان
9سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 9سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 9جزیره فیلان
10سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 10سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 10جزیره فیلان
11سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 11سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 11جزیره فیلان
12سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 12سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 12جزیره فیلان
13سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 13سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 13جزیره فیلان
14سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 14سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 14جزیره فیلان
15سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 15سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 15جزیره فیلان
16سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 16سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 16جزیره فیلان
17سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 17سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 17جزیره فیلان
18سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 18سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 18جزیره فیلان
19سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 19سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 19جزیره فیلان
20سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 20سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 20جزیره فیلان
21سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 21سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 21جزیره فیلان
22سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 22سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 22جزیره فیلان
23سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 23سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 23جزیره فیلان
24سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 25سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 25جزیره فیلان
25سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 26سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 26جزیره فیلان
26سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 27سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 27جزیره فیلان
27سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 28سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 28جزیره فیلان
28سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 29سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 29جزیره فیلان
29سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 30سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 30جزیره فیلان
30سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 31سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 31جزیره فیلان
31سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 32سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 32جزیره فیلان
32سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 33سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 33جزیره فیلان
33سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 34سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 34جزیره فیلان
34سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 35سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 35جزیره فیلان
35سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 36سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 36جزیره فیلان
36سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 37سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 37جزیره فیلان
37سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 38سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 38جزیره فیلان
38سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 39سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 39جزیره فیلان
39سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 40سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 40جزیره فیلان
40سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 47سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 47جزیره فیلان
41سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 48سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 48جزیره فیلان
42سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 49سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 49جزیره فیلان
43سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 50سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 50جزیره فیلان
44سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 51سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 51جزیره فیلان
45سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 24سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 24جزیره فیلان
46سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 52سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 52جزیره فیلان
47سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 53سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 53جزیره فیلان
48سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 54 - قسمت آخرسریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 54 - قسمت آخرجزیره فیلان
49سریال کره ای دختر امپراطور - قسمت 41سریال کره ای دختر امپراطور - قسمت 41جزیره فیلان
50سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 42سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 42جزیره فیلان
51سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 44سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 44جزیره فیلان
52سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 43سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 43جزیره فیلان
53سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 45سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 45جزیره فیلان
54سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 46سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 46جزیره فیلان