سریال دختر امپراتور

سریال دختر امپراتور

سریال دختر پادشاه،سو بیک هیانگ (نام شناخته شده در ایران: دختر امپراطور) (به انگلیسی: The King's Daughter, Soo Baek-Hyang) یک درام تاریخی است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴–۲۰۱۳ میلادی از شبکه ام‌بی‌سی کشور کره جنوبی پخش شد.[۱] این سریال از شهریور سال ۱۳۹۴ خورشیدی از شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش شد.[۲] روند این سریال در دوران حکومت‌رانی بیست‌وپنجمین پادشاه باکجه، «مو ریانگ» رقم خورده و روایتگر عشق تاریخی و بی نظیر پرنسس «سو بیک هیانگ» (Seo Hyun Jin) و ولیعهد «میونگ نونگ» (Jo Hyun Jae) می‌باشد.[۳]در اصل این سریال ۱۰۸ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای بوده ولی ایران ۵۴ قسمت ۵۵ الی ۶۰ دقیقه‌ای کرده است.

تعداد ویدئوها: ۵۴ | زمان ایجاد: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
1سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 1سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 1
2سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 2سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 2
3سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 3سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 3
4سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 4سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 4
5سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 5سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 5
6سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 6سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 6
7سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 7سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 7
8سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 8سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 8
9سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 9سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 9
10سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 10سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 10
11سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 11سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 11
12سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 12سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 12
13سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 13سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 13
14سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 14سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 14
15سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 15سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 15
16سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 16سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 16
17سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 17سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 17
18سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 18سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 18
19سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 19سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 19
20سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 20سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 20
21سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 21سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 21
22سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 22سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 22
23سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 23سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 23
24سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 25سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 25
25سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 26سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 26
26سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 27سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 27
27سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 28سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 28
28سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 29سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 29
29سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 30سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 30
30سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 31سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 31
31سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 32سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 32
32سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 33سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 33
33سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 34سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 34
34سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 35سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 35
35سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 36سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 36
36سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 37سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 37
37سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 38سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 38
38سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 39سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 39
39سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 40سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 40
40سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 47سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 47
41سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 48سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 48
42سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 49سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 49
43سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 50سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 50
44سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 51سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 51
45سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 24سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 24
46سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 52سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 52
47سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 53سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 53
48سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 54 - قسمت آخرسریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 54 - قسمت آخر
49سریال کره ای دختر امپراطور - قسمت 41سریال کره ای دختر امپراطور - قسمت 41
50سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 42سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 42
51سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 44سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 44
52سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 43سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 43
53سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 45سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 45
54سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 46سریال کره ای دختر امپراطور- قسمت 46