فوتبال به کودکان

فوتبال به کودکان

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
1آموزش تکنیک های پاس کاری فوتبال به کودکانآموزش تکنیک های پاس کاری فوتبال به کودکان
2آموزش فوتبال به کودکان-آموزش دروازه بانیآموزش فوتبال به کودکان-آموزش دروازه بانی
3ترفند های دریبل زدن رونالدوترفند های دریبل زدن رونالدو
4فیلم حرکات نمایشی لیونل مسیفیلم حرکات نمایشی لیونل مسی
5فیلم تمرینات دفع توپ تر اشتگنفیلم تمرینات دفع توپ تر اشتگن
6فیلم آموزش تکنیک های حرکت سرعتی با توپفیلم آموزش تکنیک های حرکت سرعتی با توپ
7آموزش فوتبال برای کودکان-مهارت های دروازه بانیآموزش فوتبال برای کودکان-مهارت های دروازه بانی
8آموزش هماهنگی بدن با حرکات توپ در فوتبالآموزش هماهنگی بدن با حرکات توپ در فوتبال
9آموزش کامل تکنیک های فوتبال به کودکانآموزش کامل تکنیک های فوتبال به کودکان
10تکنیک های حرفه ای فوتبال که تا به حال ندیده ایدتکنیک های حرفه ای فوتبال که تا به حال ندیده اید
115 تکنیک دریبل زنی5 تکنیک دریبل زنی
12چگونه بهترین دروازه بان شویم!چگونه بهترین دروازه بان شویم!
13تکنیک های پاس کاری در فوتبالتکنیک های پاس کاری در فوتبال
14آموزش تمرینات  فوتبالیست های حرفه ای برای کودکانآموزش تمرینات فوتبالیست های حرفه ای برای کودکان
15مهارت های لازم برای فوتبالیست حرفه ای شدنمهارت های لازم برای فوتبالیست حرفه ای شدن
16تکنیک های هماهنگی بدن با پا در تمرینات فوتبالتکنیک های هماهنگی بدن با پا در تمرینات فوتبال
17آموزش 5 تکنیک دریبل زنی فوتبالآموزش 5 تکنیک دریبل زنی فوتبال
18آموزش 5 تکنیک پاسکاری و کنترل توپآموزش 5 تکنیک پاسکاری و کنترل توپ
199 تکنیک حرفه ای در فوتبال9 تکنیک حرفه ای در فوتبال
20آموزش فوتبال به کودکان - 09130913448آموزش فوتبال به کودکان - 09130913448
21بهترین تمرین های فوتبالی به کودکانبهترین تمرین های فوتبالی به کودکان
22آموزش کامل فوتبال به کودکانآموزش کامل فوتبال به کودکان
23آموزش فوتبال یه کودکان بصورت مرحله به مرحلهآموزش فوتبال یه کودکان بصورت مرحله به مرحله
24آموزش فوتبال کودکان از صفر تا صدآموزش فوتبال کودکان از صفر تا صد
25آموزش فوتبال حرفه ای به کودکانآموزش فوتبال حرفه ای به کودکان
26تکنیک های حرفه ای قوتبالتکنیک های حرفه ای قوتبال
27آموزش مهارت های فوتبال به کودکانآموزش مهارت های فوتبال به کودکان