مستند مسابقه فرمانده 4

مستند مسابقه فرمانده 4

سری جدید مستندمسابقه فرمانده، فرصتی برای تجربه های جدید است. تجربه هایی برای آدم های عادی که برای اولین بار در مسابقه فرمانده خواهید دید.

در سری چهارم مسابقه فرمانده برای اولین بار، شاهد راندن تانک و نفربر، چتربازی و … توسط آدم های عادی خواهید بود. سری جدید فرمانده از شبکه های سیما پخش خواهد شد.

مستندمسابقه فرمانده را از دست ندهید.

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷