مختارنامه

مختارنامه

مختارنامه یک مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی و قیام مختار ثقفی به کارگردانی داوود میرباقری است. این سریال به داستان مختار ثقفی مکنی به ابواسحاق، که پس از حادثه عاشورا به خونخواهی برمی‌خیزد، می‌پردازد. این سریال در ۴۰ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای پخش گردید و قسمت آخر آن در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۰ به پایان رسید.
فیلمبرداری این مجموعه در تهران، قزوین، تاکستان، ورامین، آبادان، شوشتر، شهریار، آران و بیدگل، اسلامشهر، کویر سفیدشهر و شاهرود انجام شده‌ است.
بازیگران :
فریبرز عرب‌نیا مختار
مهدی فخیم‌زاده عمر بن سعد
فرهاد اصلانی عبیدالله بن زیاد
رضا رویگری کیان ابوعمره سردار سپاه ایرانی
فریبا کوثری عمره بنت نعمان بن بشیر، همسر دوم مختار ثقفی
انوشیروان ارجمند رفاعة بن شداد
حسن میرباقری ابراهیم بن مالک اشتر
رضا کیانیان عبدالله بن زبیر خلیفه زبیری
رامبد جوان صحیف بن ایوب (دزد کوفه)

تعداد ویدئوها: ۴۱ | زمان ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
1دانلود قسمت اول مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت اول مختارنامه با کیفیت HD
2دانلود قسمت دوم مختار نامه با کیفیت HDدانلود قسمت دوم مختار نامه با کیفیت HD
3دانلود قسمت سوم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سوم مختارنامه با کیفیت HD
4دانلود قسمت چهارم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت چهارم مختارنامه با کیفیت HD
5دانلود قسمت پنجم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت پنجم مختارنامه با کیفیت HD
6دانلود قسمت ششم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت ششم مختارنامه با کیفیت HD
7دانلود قسمت هفتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت هفتم مختارنامه با کیفیت HD
8دانلود قسمت هشتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت هشتم مختارنامه با کیفیت HD
9دانلود قسمت نهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت نهم مختارنامه با کیفیت HD
10دانلود قسمت دهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت دهم مختارنامه با کیفیت HD
11دانلود قسمت یازدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت یازدهم مختارنامه با کیفیت HD
12دانلود قسمت دوازدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت دوازدهم مختارنامه با کیفیت HD
13دانلود قسمت سیزدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سیزدهم مختارنامه با کیفیت HD
14دانلود قسمت شانزدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت شانزدهم مختارنامه با کیفیت HD
15دانلود قسمت هفدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت هفدهم مختارنامه با کیفیت HD
16دانلود قسمت هجدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت هجدهم مختارنامه با کیفیت HD
17دانلود قسمت نوزدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت نوزدهم مختارنامه با کیفیت HD
18دانلود قسمت بیستم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیستم مختارنامه با کیفیت HD
19دانلود قسمت بیست و یکم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و یکم مختارنامه با کیفیت HD
20دانلود قسمت بیست و دوم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و دوم مختارنامه با کیفیت HD
21دانلود قسمت چهاردهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت چهاردهم مختارنامه با کیفیت HD
22دانلود قسمت پانزدهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت پانزدهم مختارنامه با کیفیت HD
23دانلود قسمت بیست و سوم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و سوم مختارنامه با کیفیت HD
24دانلود قسمت بیست و چهارم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و چهارم مختارنامه با کیفیت HD
25دانلود قسمت بیست و پنجم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و پنجم مختارنامه با کیفیت HD
26دانلود قسمت بیست و ششم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و ششم مختارنامه با کیفیت HD
27دانلود قسمت بیست و هشتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و هشتم مختارنامه با کیفیت HD
28دانلود قسمت بیست و نهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و نهم مختارنامه با کیفیت HD
29دانلود قسمت سی ام مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی ام مختارنامه با کیفیت HD
30دانلود قسمت سی و یکم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و یکم مختارنامه با کیفیت HD
31دانلود قسمت سی و سوم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و سوم مختارنامه با کیفیت HD
32دانلود قسمت سی و چهارم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و چهارم مختارنامه با کیفیت HD
33دانلود قسمت سی و پنجم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و پنجم مختارنامه با کیفیت HD
34دانلود قسمت سی و ششم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و ششم مختارنامه با کیفیت HD
35دانلود قسمت سی و هفتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و هفتم مختارنامه با کیفیت HD
36دانلود قسمت سی و هشتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و هشتم مختارنامه با کیفیت HD
37دانلود قسمت سی و نهم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت سی و نهم مختارنامه با کیفیت HD
38دانلود قسمت چهلم (پایانی) مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت چهلم (پایانی) مختارنامه با کیفیت HD
39پشت صحنه سریال مختار نامهپشت صحنه سریال مختار نامه
40دانلود قسمت بیست و هفتم مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت بیست و هفتم مختارنامه با کیفیت HD
41دانلود قسمت اول مختارنامه با کیفیت HDدانلود قسمت اول مختارنامه با کیفیت HD