حمله شیرها

حمله شیرها

ویدیو نبرد و حمله های شیرهای درنده

تعداد ویدئوها: ۱۱۷ | زمان ایجاد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
1 تصاویری زیبا از پناهدادن شیر به گوساله تصاویری زیبا از پناهدادن شیر به گوساله هر چی بخوای
2ناب ترین شکار شیر در حیات وحشناب ترین شکار شیر در حیات وحشهر چی بخوای
3مستند شب شیر ها( به زبا فارسی)مستند شب شیر ها( به زبا فارسی)هر چی بخوای
4ویدیو جالب و شگفت اور از فرار شیرویدیو جالب و شگفت اور از فرار شیرهر چی بخوای
5شگفت انگیز ترین حمله حیوانات وحش ( بز کوهی در مقابل شیرشگفت انگیز ترین حمله حیوانات وحش ( بز کوهی در مقابل شیرهر چی بخوای
6مستند حیات وحش(کشته شدن شیر توسط اسب ابی )مستند حیات وحش(کشته شدن شیر توسط اسب ابی )هر چی بخوای
7صحنه ای عجیب و ترسناک از شکار بوفالو توسط شیر جلو توریستها صحنه ای عجیب و ترسناک از شکار بوفالو توسط شیر جلو توریستها هر چی بخوای
8واکنش شیر به پسر یچه ای که لباس شیر پوشیدهواکنش شیر به پسر یچه ای که لباس شیر پوشیدههر چی بخوای
9بهترين مستند بازگشت قاتلین غول پیکر: شیرهای سلطان آفریقابهترين مستند بازگشت قاتلین غول پیکر: شیرهای سلطان آفریقاهر چی بخوای
10به صرف شیرینی و شام-کارت عروسی HD از دست ندیدبه صرف شیرینی و شام-کارت عروسی HD از دست ندیدهر چی بخوای
11مرگبارترین مبارزه واقعی شیر و تمساح خشمگین از دست ندیدمرگبارترین مبارزه واقعی شیر و تمساح خشمگین از دست ندیدهر چی بخوای
12مقابله زرافه مادر با شیرها- دنیای مستند ایران و جهانمقابله زرافه مادر با شیرها- دنیای مستند ایران و جهانهر چی بخوای
13شیر تربیت در خانه | ببینید و لذت ببرید |شیر تربیت در خانه | ببینید و لذت ببرید |هر چی بخوای
14شیر خوار در باغ وحش مرد | ببینید و لذت ببرید |شیر خوار در باغ وحش مرد | ببینید و لذت ببرید |هر چی بخوای
15حمله شیر وسط دعوای دو تا گوزن از دست ندیدحمله شیر وسط دعوای دو تا گوزن از دست ندیدهر چی بخوای
16تصاویری شگفت انگیز از کهکشان راه شیری در صحرای آتاکاما از دست ندیدتصاویری شگفت انگیز از کهکشان راه شیری در صحرای آتاکاما از دست ندیدهر چی بخوای
17بچه شیر های با غرور از دست ندیدبچه شیر های با غرور از دست ندیدهر چی بخوای
18عظمت و شگفتی های شیر های نر! با کیفیت بالا ببینیدعظمت و شگفتی های شیر های نر! با کیفیت بالا ببینیدهر چی بخوای
19حمله دسته ی شیرها به اسب آبی غول پیکر با کیفیت بالا ببینیدحمله دسته ی شیرها به اسب آبی غول پیکر با کیفیت بالا ببینیدهر چی بخوای
20جدال شیر و کرکس! با کیفیت بالا ببینیدجدال شیر و کرکس! با کیفیت بالا ببینیدهر چی بخوای
21جدال باورنکردنی شیر ماده، بوفالو و فیل! با کیفیت بالا ببینیدجدال باورنکردنی شیر ماده، بوفالو و فیل! با کیفیت بالا ببینیدهر چی بخوای
22شیر ها با کیفیت بالا ببینیدشیر ها با کیفیت بالا ببینیدهر چی بخوای
23حمله ی شبانه ی گله ی شیر ها به بوفالو در این ویدیو تماشا کنید.حمله ی شبانه ی گله ی شیر ها به بوفالو در این ویدیو تماشا کنید.هر چی بخوای
24حمله شیر به بوفالو در این ویدیو تماشا کنید.حمله شیر به بوفالو در این ویدیو تماشا کنید.هر چی بخوای
25حملات شیر ب ماشیندر این ویدیو تماشا کنید.حملات شیر ب ماشیندر این ویدیو تماشا کنید.هر چی بخوای
26واکنش جالب شیر به توریست ها>> نبینی از دستت رفته<<واکنش جالب شیر به توریست ها>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
27جنگ و نبرد نفس گیر و تماشایی شیر و بوفالو>> نبینی از دستت رفته<<جنگ و نبرد نفس گیر و تماشایی شیر و بوفالو>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
28نبردهای برتر شیر و گورخر>> نبینی از دستت رفته<<نبردهای برتر شیر و گورخر>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
29یورش های دیدنی شیر>> نبینی از دستت رفته<<یورش های دیدنی شیر>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
30وحشتناکترین و درنده ترین شیرنر در کنار مرد بسیـار شجاع!>> نبینی از دستت رفته<<وحشتناکترین و درنده ترین شیرنر در کنار مرد بسیـار شجاع!>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
31حمله شیر به یک زرافه>> نبینی از دستت رفته<<حمله شیر به یک زرافه>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
32حمله های دیدنی از شیرها>> نبینی از دستت رفته<<حمله های دیدنی از شیرها>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
33یورش های دیدنی شیر>> نبینی از دستت رفته<<یورش های دیدنی شیر>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
34غرش شیر>> نبینی از دستت رفته<<غرش شیر>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
35دورهمی شیرها و شکار آهو>> نبینی از دستت رفته<<دورهمی شیرها و شکار آهو>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
36یورش دیدنی شیر به اسب آبی>> نبینی از دستت رفته<<یورش دیدنی شیر به اسب آبی>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
37یورش شیر به بوفالو و گورخر>> نبینی از دستت رفته<<یورش شیر به بوفالو و گورخر>> نبینی از دستت رفته<<هر چی بخوای
38یورش های شیرها به انسان ها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدیورش های شیرها به انسان ها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
39محاصره شیر نر توسط دسته کرکس های وحشی! ببینید و با تمام وجود لذت ببریدمحاصره شیر نر توسط دسته کرکس های وحشی! ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
40پیروزی از آن کیست؟ مبارزه خونین تمساح در مقابل شیر ! ببینید و با تمام وجود لذت ببریدپیروزی از آن کیست؟ مبارزه خونین تمساح در مقابل شیر ! ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
41ویدیویی جالب از شیرها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدویدیویی جالب از شیرها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
42ویدیویی از حمله شیر به انسان ها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدویدیویی از حمله شیر به انسان ها / رسانه تصویری وی گذر ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
43نجواگر شیرها: قدم زنی با مگ و ایمی ببینید و با تمام وجود لذت ببریدنجواگر شیرها: قدم زنی با مگ و ایمی ببینید و با تمام وجود لذت ببریدهر چی بخوای
44تصاویری بی نظیر از یورش شیر به بوفالو / رسانه تصویری وی گذرتصاویری بی نظیر از یورش شیر به بوفالو / رسانه تصویری وی گذرهر چی بخوای
45تصاویری بی نظیر از نبرد شیر کوهی با خرس گریزلی - حیات وحشتصاویری بی نظیر از نبرد شیر کوهی با خرس گریزلی - حیات وحشهر چی بخوای
46تصاویری بی نظیر از حمله ی تکان دهنده ی گاومیش آفریقایی به شیر مادهتصاویری بی نظیر از حمله ی تکان دهنده ی گاومیش آفریقایی به شیر مادههر چی بخوای
47تصاویری بی نظیر از شیر سفید تاسمانی، گونه ی در حال انقراضتصاویری بی نظیر از شیر سفید تاسمانی، گونه ی در حال انقراضهر چی بخوای
48تصاویری بی نظیر از فیلمی از حمله شیرها به سگ های خانگی!تصاویری بی نظیر از فیلمی از حمله شیرها به سگ های خانگی!هر چی بخوای
49تصاویری بی نظیر از نبرد خونین شیر با زرافهتصاویری بی نظیر از نبرد خونین شیر با زرافههر چی بخوای
50تماشا کنید فاجعه در قفس شیرهای باغ وحشتماشا کنید فاجعه در قفس شیرهای باغ وحشهر چی بخوای
51توله شیرهای سفید و نادر در باغ وحشی در اوکراین-برترین مستندتوله شیرهای سفید و نادر در باغ وحشی در اوکراین-برترین مستندهر چی بخوای
52دنیای شگفت انگیز حیوانات-جدال شیر با بوفالو_برترین مستنددنیای شگفت انگیز حیوانات-جدال شیر با بوفالو_برترین مستندهر چی بخوای
53ناپدیدن شدن پادشاهان ساوانا، شیرها ببینید و لذت ببریدناپدیدن شدن پادشاهان ساوانا، شیرها ببینید و لذت ببریدهر چی بخوای
54مستند حیات وحش حمله شیر به تمساح و ... را با کیفیت عالی ببینیدمستند حیات وحش حمله شیر به تمساح و ... را با کیفیت عالی ببینیدهر چی بخوای
55نبرد شیر دریایی با هشت پا - حیات وحش +18نبرد شیر دریایی با هشت پا - حیات وحش +18هر چی بخوای
56حملات دیدنی شیرها برای شکار آهو - حیات وحش+18حملات دیدنی شیرها برای شکار آهو - حیات وحش+18هر چی بخوای
57آویزان شدن شیر از شکار - حیات وحش+18آویزان شدن شیر از شکار - حیات وحش+18هر چی بخوای
58نبرد سنگین شیر های وحشی+18نبرد سنگین شیر های وحشی+18هر چی بخوای
59از دست ندید حمله شیرها به حیوانات جنگل/ جذاب و دیدنی ↪از دست ندید حمله شیرها به حیوانات جنگل/ جذاب و دیدنی ↪هر چی بخوای
60از دست ندید حمله وحشیانه و دیدنی شیرها به حیوانات/جذاب و دیدنی ↪از دست ندید حمله وحشیانه و دیدنی شیرها به حیوانات/جذاب و دیدنی ↪هر چی بخوای
61از دست ندید کشتن وحشیانه بچه کفتار توسط شیر نر -حیات وحشاز دست ندید کشتن وحشیانه بچه کفتار توسط شیر نر -حیات وحشهر چی بخوای
62از دست ندید شجاعت دیدنی بوفالو و حمله به شیرها -حیات وحشاز دست ندید شجاعت دیدنی بوفالو و حمله به شیرها -حیات وحشهر چی بخوای
63از دست ندید حمله دیدنی شیر نر به گورخر - حیات وحشاز دست ندید حمله دیدنی شیر نر به گورخر - حیات وحشهر چی بخوای
64از دست ندید شکار بوفالو توسط 2 ماده شیر - حیات وحشاز دست ندید شکار بوفالو توسط 2 ماده شیر - حیات وحشهر چی بخوای
65مستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت دوم (ببینید و لذت ببرید )مستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت دوم (ببینید و لذت ببرید )هر چی بخوای
66مستند فوق العاده جالب و تماشایی شیرهای غول پیکر آفریقا! - هر چی بخوایمستند فوق العاده جالب و تماشایی شیرهای غول پیکر آفریقا! - هر چی بخوایهر چی بخوای
67مستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت دوم - با کیفیت HDمستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت دوم - با کیفیت HDهر چی بخوای
68مستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت اول - با کیفیت HDمستند شیر های سفید با دوبله فارسی - قسمت اول - با کیفیت HDهر چی بخوای
69مستند فوق العاده جالب و تماشایی شیرهای غول پیکر آفریقا! - با کیفیت HDمستند فوق العاده جالب و تماشایی شیرهای غول پیکر آفریقا! - با کیفیت HDهر چی بخوای
70مستند آخرین شیر ها با دوبله فارسی - هر چی بخوایمستند آخرین شیر ها با دوبله فارسی - هر چی بخوایهر چی بخوای
72تریلر مستند بسیار زیبای آخرین شیرها 2011 The Last Lions - هر چی بخوایتریلر مستند بسیار زیبای آخرین شیرها 2011 The Last Lions - هر چی بخوایهر چی بخوای
73جدال شیر و پلنگجدال شیر و پلنگهر چی بخوای
74مبارزه شیرها و پلنگ ها / رسانه تصویری وی گذرمبارزه شیرها و پلنگ ها / رسانه تصویری وی گذرهر چی بخوای
75شیر و ببر و پلنگ / رسانه تصویری وی گذرشیر و ببر و پلنگ / رسانه تصویری وی گذرهر چی بخوای
76شیر خوردن یک دختر بچه هشت ماهه و یک بچه پلنگ در کنار همشیر خوردن یک دختر بچه هشت ماهه و یک بچه پلنگ در کنار همهر چی بخوای
77حمله مهیج 14 شیر به یک فیل جوانحمله مهیج 14 شیر به یک فیل جوانهر چی بخوای
78حمله حیوانات - نبرد دیدنی کفتار در مقابل شیرهاحمله حیوانات - نبرد دیدنی کفتار در مقابل شیرهاهر چی بخوای
79لحظه شکار یک شیر و لذت بردن از طعم غذایش!لحظه شکار یک شیر و لذت بردن از طعم غذایش!هر چی بخوای
80عجیب ترین رفتار شیر ها با گاو باردار (حتما ببینید)عجیب ترین رفتار شیر ها با گاو باردار (حتما ببینید)هر چی بخوای
81رفتار باورنکردنی شیر وحشی با شکار خود که به طور اتفاقی گرفته شده است(عالیه ببینید)رفتار باورنکردنی شیر وحشی با شکار خود که به طور اتفاقی گرفته شده است(عالیه ببینید)هر چی بخوای
82یک شیر, از خوردن گوساله توسط شیر دیگر جلوگیری می کند(حتما ببینید)یک شیر, از خوردن گوساله توسط شیر دیگر جلوگیری می کند(حتما ببینید)هر چی بخوای
83مستند زیبا و دیدنی از گله شیرمستند زیبا و دیدنی از گله شیرهر چی بخوای
84کلیپی عجیب از بچه آهو در آغوش شیر درندهکلیپی عجیب از بچه آهو در آغوش شیر درندههر چی بخوای
85جنگ و جدال شیرهای درنده با یه گله کفتار بر سر شکار!((فوق العاده دیدنی وجذاب ))جنگ و جدال شیرهای درنده با یه گله کفتار بر سر شکار!((فوق العاده دیدنی وجذاب ))هر چی بخوای
86چرا شیرها گورخرها رو نمیبینند<<بسیار دیدنی>>چرا شیرها گورخرها رو نمیبینند<<بسیار دیدنی>>هر چی بخوای
87محاصره شیر نر توسط دسته کرکس های وحشی!<<بسیار دیدنی>>محاصره شیر نر توسط دسته کرکس های وحشی!<<بسیار دیدنی>>هر چی بخوای
88ترس شیر از حباب صابون((فوق العاده دیدنی و جذاب))ترس شیر از حباب صابون((فوق العاده دیدنی و جذاب))هر چی بخوای
89حمله ی سگهای وحشی و شکار شیر آبیحمله ی سگهای وحشی و شکار شیر آبیهر چی بخوای
90ویدئو شیر نری که جفت خود را در باغ وحش کشت(*(بسیار دیدنی و جذاب )*)ویدئو شیر نری که جفت خود را در باغ وحش کشت(*(بسیار دیدنی و جذاب )*)هر چی بخوای
91کفتار ها شکار ۳ شیر را میرباین((فوق العاده تماشایی))کفتار ها شکار ۳ شیر را میرباین((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
92لحظه شکار شیر توسط دوستانش((فوق العاده تماشایی))لحظه شکار شیر توسط دوستانش((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
93نبرد شیر و مار کبری.حیرت آور و دیدینی((فوق العاده تماشایی))نبرد شیر و مار کبری.حیرت آور و دیدینی((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
94حمله شیر به یوزپلنگ و کشتن او((فوق العاده تماشایی))حمله شیر به یوزپلنگ و کشتن او((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
95حمله گله شیر به بچه فیل کوچک بسیار دیدنیحمله گله شیر به بچه فیل کوچک بسیار دیدنیهر چی بخوای
96شکار تمساح توسط شیر((فوق العاده تماشایی))شکار تمساح توسط شیر((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
97شیر کوچولوی بازیگوش((فوق العاده تماشایی))شیر کوچولوی بازیگوش((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
98مستند دیدینی از شکار بوفالو و شیر.((فوق العاده تماشایی))مستند دیدینی از شکار بوفالو و شیر.((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
99سوختن شیر در باغ وحش مشهد 1390/07/30((فوق العاده تماشایی))سوختن شیر در باغ وحش مشهد 1390/07/30((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
100نبردی جانانه بین شیر و بوفالو((فوق العاده تماشایی))نبردی جانانه بین شیر و بوفالو((فوق العاده تماشایی))هر چی بخوای
101فیلم جالبی از ماساژ شیر عظیم الجثه((فوق العاده دیدنی ))فیلم جالبی از ماساژ شیر عظیم الجثه((فوق العاده دیدنی ))هر چی بخوای
102کلیپی دیدنی از نبرد شیر با کفتار!!!!کلیپی دیدنی از نبرد شیر با کفتار!!!!هر چی بخوای
103کلپی دلخراش از کشته شدن بوفالو ماده توسط شیر ها ، جلوی چشمان فرزندش !کلپی دلخراش از کشته شدن بوفالو ماده توسط شیر ها ، جلوی چشمان فرزندش !هر چی بخوای
104کلیپی باورنکردنی از بوگاتی شیرون در پارکینگ شخصی رونالدوکلیپی باورنکردنی از بوگاتی شیرون در پارکینگ شخصی رونالدوهر چی بخوای
105آخرین شیرهاآخرین شیرهاهر چی بخوای
106حمله ی وحشتناک یک شیر به انسان (+18)(دیدنی )حمله ی وحشتناک یک شیر به انسان (+18)(دیدنی )هر چی بخوای
107وقتی یک شیشه مانع کشته شدن بچه توسط شیر میشه(فوق العاده دیدنی)وقتی یک شیشه مانع کشته شدن بچه توسط شیر میشه(فوق العاده دیدنی)هر چی بخوای
108نجات دادن سگ وحشی از دهان شیر وحشی (حتما ببینید)نجات دادن سگ وحشی از دهان شیر وحشی (حتما ببینید)هر چی بخوای
110حیات وحش :رویارویی شیرها در مقابل بوفالوهاحیات وحش :رویارویی شیرها در مقابل بوفالوهاهر چی بخوای
113کلیپ دیدنی و ارامش بخش بازیگوشی توله شیرهاکلیپ دیدنی و ارامش بخش بازیگوشی توله شیرهاهر چی بخوای
114حیات وحش :اتحاد شیرها برای دور کردن کروکدیل حریص و گرسنه!حیات وحش :اتحاد شیرها برای دور کردن کروکدیل حریص و گرسنه!هر چی بخوای
115کلیپی زیبا از صحنه های ناب و عالی حملات شیر به حیواناتکلیپی زیبا از صحنه های ناب و عالی حملات شیر به حیواناتهر چی بخوای
116نبرد تماشایی و نفس گیر بین یوزپلنگ و شیرها و ببر سفید!نبرد تماشایی و نفس گیر بین یوزپلنگ و شیرها و ببر سفید!هر چی بخوای
117تصاویر بسیار جالب از رو به رو شدن شیر با یک بچه آهوتصاویر بسیار جالب از رو به رو شدن شیر با یک بچه آهوهر چی بخوای