میکاپ

میکاپ

تعداد ویدئوها: ۰ | زمان ایجاد: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
1میکاپ آرتیست حرفه ای یگانه قبادیمیکاپ آرتیست حرفه ای یگانه قبادیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
2قبل و بعد از میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهقبل و بعد از میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
3قبل و بعد میکاپ عروس _ سالن زیبایی مائدهقبل و بعد میکاپ عروس _ سالن زیبایی مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
4مرکز میکروبلیدینگ بهاره چالشمرکز میکروبلیدینگ بهاره چالشKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
5آرایشگاه ممتاز عروس _ آرایشگاه مائدهآرایشگاه ممتاز عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
6آرایش و میکاپ تخصصی عروس _ آرایشگاه مائدهآرایش و میکاپ تخصصی عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
7کلیپ قبل و بعد میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهکلیپ قبل و بعد میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
8بزرگترین آرایشگاه عروس تهران _ آرایشگاه مائدهبزرگترین آرایشگاه عروس تهران _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
9نحوه نصب درست مژه _ آکادمی مریم مظفری نیانحوه نصب درست مژه _ آکادمی مریم مظفری نیاKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
10آموزش متد آرایش دائم در آموزشگاه آرایش و زیبایی شرمینآموزش متد آرایش دائم در آموزشگاه آرایش و زیبایی شرمینKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
11نحوه کوتاهی مو به شیوه کوپ _ مهرنوش بیوتینحوه کوتاهی مو به شیوه کوپ _ مهرنوش بیوتیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
12آموزش دوره های مو و رنگ مو در آموزشگاه آرایش شرمینآموزش دوره های مو و رنگ مو در آموزشگاه آرایش شرمینKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
13کاشت ناخن به شیوه ژورنالی با نوک تیز _ آکادمی ناخن شیما شریفکاشت ناخن به شیوه ژورنالی با نوک تیز _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
14آموزش لیفت مژه در آکادمی مظفری نیاآموزش لیفت مژه در آکادمی مظفری نیاKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
15آموزش اکستنشن مژه _ کاربرد میسلاواتر ؟آموزش اکستنشن مژه _ کاربرد میسلاواتر ؟Kanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
16کانسیلرهای مورد استفاده در میکاپ _ فیروزه صابونیکانسیلرهای مورد استفاده در میکاپ _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
17آموزش اکستنشن مژه سایز بندی مژه بر مبنای فرم چشم _ آکادمی مظفری نیاآموزش اکستنشن مژه سایز بندی مژه بر مبنای فرم چشم _ آکادمی مظفری نیاKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
18آموزش لیفت ابرو در خانه _ شیما محمدزادهآموزش لیفت ابرو در خانه _ شیما محمدزادهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
19قبل و پس از آرایش عروس _ فیروزه صابونیقبل و پس از آرایش عروس _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
20آموزش میکاپ و گریم _ فیروزه صابونیآموزش میکاپ و گریم _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
21آرایش زیبایی عروس _ فیروزه صابونیآرایش زیبایی عروس _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی