وضعیت سفید

وضعیت سفید

دانلود سریال "وضعیت سفید"
دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 9
وضعیت سفید (۱۳۸۷) به هنگام شروع موشک باران تهران در جریان جنگ تحمیلی، اعضای خانواده‌ای پرجمعیت که تقریباً همه با هم قهر هستند و اختلاف دارند برای دوری از حملات دشمن ساکن باغ مادرشان در روستایی واقع در حومه تهران می‌شوند؛ روستایی که مدرسه اصلی آن تبدیل به محل اسکان بخشی از اهالی جنگ زده شده‌است. استقرار این خانواده در باغ و هم‌جواری آنها با مردم روستا که در اوج همدلی بسر می‌برند، باعث می‌شود اختلاف‌های اعضای خانواده حل شود و ... .

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲ مرداد ۱۳۹۸
1دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 20دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 20سریال ایرانی
2دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 19دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 19سریال ایرانی
3دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 18دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 18سریال ایرانی
4دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 14دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 14سریال ایرانی
5دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 16دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 16سریال ایرانی
6دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 12دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 12سریال ایرانی
7دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 10دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 10سریال ایرانی
8دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 8دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 8سریال ایرانی
9دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت7دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت7سریال ایرانی
10دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 6دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 6سریال ایرانی
11دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 5دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 5سریال ایرانی
12دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 4دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 4سریال ایرانی
13دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 3دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 3سریال ایرانی
14دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 2دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 2سریال ایرانی
15دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 1دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 1سریال ایرانی
16دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 21دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 21سریال ایرانی
17دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 17دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 17سریال ایرانی
18دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 13دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 13سریال ایرانی
19دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 9دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 9سریال ایرانی
20دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 11دانلود سریال "وضعیت سفید" قسمت 11سریال ایرانی
21دانلود قسمت آخر سریال "وضعیت سفید" قسمت 22دانلود قسمت آخر سریال "وضعیت سفید" قسمت 22سریال ایرانی