سخنرانی

سخنرانی

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
1باید در مقابل حرف مردم صبور بودباید در مقابل حرف مردم صبور بود
2انسان مومن نمی تواند صبور نباشد/صبر برای ایمان مثل سر برای بدن استانسان مومن نمی تواند صبور نباشد/صبر برای ایمان مثل سر برای بدن است
3حوصله زیاد بارزترین مشخصه انبیاءحوصله زیاد بارزترین مشخصه انبیاء
4مهمترین درخواست حضرت موسی(ع) از خداوندمهمترین درخواست حضرت موسی(ع) از خداوند
5عامل موفقیت انسان های بزرگ صبر استعامل موفقیت انسان های بزرگ صبر است
6هیچ پیامبری مانند پیامبر اسلام آزار ندیدهیچ پیامبری مانند پیامبر اسلام آزار ندید
7یاری الهی در آسایش به دست نمی آیدیاری الهی در آسایش به دست نمی آید
8واکنش تند حجت الاسلام حسینی قمی به نظرسنجی حسن روحانیواکنش تند حجت الاسلام حسینی قمی به نظرسنجی حسن روحانی
9ماه بخشندگی در هیئت عشاق الحسین (ع)ماه بخشندگی در هیئت عشاق الحسین (ع)
10دو چیز گرانبها را بین شما گذاشتمدو چیز گرانبها را بین شما گذاشتم
11قرآن تنها کتابی است که ویژگی های یک انسان کامل را می گویدقرآن تنها کتابی است که ویژگی های یک انسان کامل را می گوید
12فرصت ماه مبارک رمضانفرصت ماه مبارک رمضان
13دعوت حجت الاسلام پناهیان برای مشارکت در طرح ماه بخشندگیدعوت حجت الاسلام پناهیان برای مشارکت در طرح ماه بخشندگی
14چگونه از ماه رمضان بیشترین بهره را ببریمچگونه از ماه رمضان بیشترین بهره را ببریم
15معرفی طرح بزرگ ماه بخشندگی مسجد حاج سیدعزیزالله بازارمعرفی طرح بزرگ ماه بخشندگی مسجد حاج سیدعزیزالله بازار
16معرفی طرح ماه بخشندگی در برنامه عطر رمضانمعرفی طرح ماه بخشندگی در برنامه عطر رمضان
17من به بالاتر از عدل به شما سفارش می کنممن به بالاتر از عدل به شما سفارش می کنم
18روزه تو،مال منهروزه تو،مال منه
19واسطه فیض الهیواسطه فیض الهی
20جلوه رحمت الهیجلوه رحمت الهی
21تنها سرمایه انسانتنها سرمایه انسان
22چه چیز ارزش گریه کردن دارد ؟چه چیز ارزش گریه کردن دارد ؟
23سنت املاءسنت املاء
24تفکیک صف پاکان از ناپاکانتفکیک صف پاکان از ناپاکان
25سنت استدراجسنت استدراج
26سنت استدراج در کلام امام حسین علیه السلامسنت استدراج در کلام امام حسین علیه السلام