سخنرانی

سخنرانی

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
1باید در مقابل حرف مردم صبور بودباید در مقابل حرف مردم صبور بودعقیق
2انسان مومن نمی تواند صبور نباشد/صبر برای ایمان مثل سر برای بدن استانسان مومن نمی تواند صبور نباشد/صبر برای ایمان مثل سر برای بدن استعقیق
3حوصله زیاد بارزترین مشخصه انبیاءحوصله زیاد بارزترین مشخصه انبیاءعقیق
4مهمترین درخواست حضرت موسی(ع) از خداوندمهمترین درخواست حضرت موسی(ع) از خداوندعقیق
5عامل موفقیت انسان های بزرگ صبر استعامل موفقیت انسان های بزرگ صبر استعقیق
6هیچ پیامبری مانند پیامبر اسلام آزار ندیدهیچ پیامبری مانند پیامبر اسلام آزار ندیدعقیق
7یاری الهی در آسایش به دست نمی آیدیاری الهی در آسایش به دست نمی آیدعقیق
8واکنش تند حجت الاسلام حسینی قمی به نظرسنجی حسن روحانیواکنش تند حجت الاسلام حسینی قمی به نظرسنجی حسن روحانیعقیق
9ماه بخشندگی در هیئت عشاق الحسین (ع)ماه بخشندگی در هیئت عشاق الحسین (ع)عقیق
10دو چیز گرانبها را بین شما گذاشتمدو چیز گرانبها را بین شما گذاشتمعقیق
11قرآن تنها کتابی است که ویژگی های یک انسان کامل را می گویدقرآن تنها کتابی است که ویژگی های یک انسان کامل را می گویدعقیق
12فرصت ماه مبارک رمضانفرصت ماه مبارک رمضانعقیق
13دعوت حجت الاسلام پناهیان برای مشارکت در طرح ماه بخشندگیدعوت حجت الاسلام پناهیان برای مشارکت در طرح ماه بخشندگیعقیق
14چگونه از ماه رمضان بیشترین بهره را ببریمچگونه از ماه رمضان بیشترین بهره را ببریمعقیق
15معرفی طرح بزرگ ماه بخشندگی مسجد حاج سیدعزیزالله بازارمعرفی طرح بزرگ ماه بخشندگی مسجد حاج سیدعزیزالله بازارعقیق
16معرفی طرح ماه بخشندگی در برنامه عطر رمضانمعرفی طرح ماه بخشندگی در برنامه عطر رمضانعقیق
17من به بالاتر از عدل به شما سفارش می کنممن به بالاتر از عدل به شما سفارش می کنمعقیق
18روزه تو،مال منهروزه تو،مال منهعقیق
19واسطه فیض الهیواسطه فیض الهیعقیق
20جلوه رحمت الهیجلوه رحمت الهیعقیق
21تنها سرمایه انسانتنها سرمایه انسانعقیق
22چه چیز ارزش گریه کردن دارد ؟چه چیز ارزش گریه کردن دارد ؟عقیق
23سنت املاءسنت املاءعقیق
24تفکیک صف پاکان از ناپاکانتفکیک صف پاکان از ناپاکانعقیق
25سنت استدراجسنت استدراجعقیق
26سنت استدراج در کلام امام حسین علیه السلامسنت استدراج در کلام امام حسین علیه السلامعقیق