کلیپهای دونفره

کلیپهای دونفره

کلیپ عاشقانه

تعداد ویدئوها: ۳۲۷ | زمان ایجاد: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
1کلیپ عاشقانه آهای دیوونهکلیپ عاشقانه آهای دیوونهعاشقانه ها
2کلیپ عاشقانه "شور عاشقانه"کلیپ عاشقانه "شور عاشقانه"عاشقانه ها
3کلیپ عاشقانه سینا سرلک "دلشوره"کلیپ عاشقانه سینا سرلک "دلشوره"عاشقانه ها
4آهنگ غمگین عاشقانهآهنگ غمگین عاشقانهعاشقانه ها
5تبریک عید به عشقتبریک عید به عشقعاشقانه ها
6کلیپ عاشقانه احساسیکلیپ عاشقانه احساسیعاشقانه ها
7کلیپ عاشقانه "نفس نفس"کلیپ عاشقانه "نفس نفس"عاشقانه ها
8کلیپ غم انگیز عاشقانهکلیپ غم انگیز عاشقانهعاشقانه ها
9کلیپ غم انگیز احساسیکلیپ غم انگیز احساسیعاشقانه ها
10کلیپ احساسی غمگینکلیپ احساسی غمگینعاشقانه ها
11کلیپ آرامش بخش عاشقانهکلیپ آرامش بخش عاشقانهعاشقانه ها
12کلیپ عاشقنه برای عشقای قدیمیکلیپ عاشقنه برای عشقای قدیمیعاشقانه ها
13کلیپ آرامش بخش احساسیکلیپ آرامش بخش احساسیعاشقانه ها
14کلیپ عاشقانه زیبای بی چون وچراکلیپ عاشقانه زیبای بی چون وچراعاشقانه ها
15کلیپ آرامشبخش و احساسیکلیپ آرامشبخش و احساسیعاشقانه ها
16کلیپ استوری آرامبخش زیباکلیپ استوری آرامبخش زیباعاشقانه ها
17کلیپ زیبای احساسیکلیپ زیبای احساسیعاشقانه ها
18کلیپ گیتار زدن عاشقانهکلیپ گیتار زدن عاشقانهعاشقانه ها
19موزیک آرامش بخش دریاموزیک آرامش بخش دریاعاشقانه ها
20کلیپ استوری غمگین جداییکلیپ استوری غمگین جداییعاشقانه ها
21کلیپ استوری  بسیار زیبای عاشقانهکلیپ استوری بسیار زیبای عاشقانهعاشقانه ها
22کلیپ استوری عاشقانه خارجیکلیپ استوری عاشقانه خارجیعاشقانه ها
23کلیپ استوری روزهایبارانیکلیپ استوری روزهایبارانیعاشقانه ها
24استوری روزهای بارانیاستوری روزهای بارانیعاشقانه ها
25کلیپ عاشقانه حال دیوانهکلیپ عاشقانه حال دیوانهعاشقانه ها
26کلیپ استوری شاد عاشقانهکلیپ استوری شاد عاشقانهعاشقانه ها
27کلیپ استوری صدای ویولونکلیپ استوری صدای ویولونعاشقانه ها
28کلیپ استوری موسیقی بی کلام فوق العاده با احساسکلیپ استوری موسیقی بی کلام فوق العاده با احساسعاشقانه ها
29کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
30کلیپ استوری موسیقی بسیار زیبا و با احساسکلیپ استوری موسیقی بسیار زیبا و با احساسعاشقانه ها
31کلیپ استوری عاشقانه شهر بی قرارکلیپ استوری عاشقانه شهر بی قرارعاشقانه ها
32کلیپ بسیار زیبای عاشقانهکلیپ بسیار زیبای عاشقانهعاشقانه ها
33آهنگ احساسی و عاشقانهآهنگ احساسی و عاشقانهعاشقانه ها
34کلیپ عاشقانه با صدای معین زدکلیپ عاشقانه با صدای معین زدعاشقانه ها
35کلیپ غمگین عاشقانه مخصوص استوریکلیپ غمگین عاشقانه مخصوص استوریعاشقانه ها
36کلیپ شاد عاشقانه مخصوص استوریکلیپ شاد عاشقانه مخصوص استوریعاشقانه ها
37کلیپ استوری شاد عاشقانهکلیپ استوری شاد عاشقانهعاشقانه ها
38کلیپ استوری عاشقانه عربیکلیپ استوری عاشقانه عربیعاشقانه ها
39کلیپ استوری عاشقانه با صدای دل نشینکلیپ استوری عاشقانه با صدای دل نشینعاشقانه ها
40کلیپ عاشقانه من خیلی قلبم کوچیکهکلیپ عاشقانه من خیلی قلبم کوچیکهعاشقانه ها
41کلیپ فوق العاده عاشقانه با آهنگ بسیار زیباکلیپ فوق العاده عاشقانه با آهنگ بسیار زیباعاشقانه ها
42کلیپ استوری عاشقانه "پرتغال من"کلیپ استوری عاشقانه "پرتغال من"عاشقانه ها
43کلیپ فوق عاشقانه با صدایی ماندگارکلیپ فوق عاشقانه با صدایی ماندگارعاشقانه ها
44کلیپ عاشقانه "لطف"کلیپ عاشقانه "لطف"عاشقانه ها
45کلیپ استوری شاد با صدای معین عزیزکلیپ استوری شاد با صدای معین عزیزعاشقانه ها
46کلیپ عاشقاه احساسی "وقتی دلم عاشق میشه"کلیپ عاشقاه احساسی "وقتی دلم عاشق میشه"عاشقانه ها
47کلیپ فوق العاده احساسی و آرامش بخشکلیپ فوق العاده احساسی و آرامش بخشعاشقانه ها
48کلیپ عاشقانه ابا صدای علی زند وکیلیکلیپ عاشقانه ابا صدای علی زند وکیلیعاشقانه ها
49کلیپ شاد عاشقانهکلیپ شاد عاشقانهعاشقانه ها
50کلیپ عاشقانه استوری اینستاکلیپ عاشقانه استوری اینستاعاشقانه ها
51کلیپ سوزناک عاشقانه استوری ایننستاکلیپ سوزناک عاشقانه استوری ایننستاعاشقانه ها
52کلیپ عاشقانه جداییکلیپ عاشقانه جداییعاشقانه ها
53کلیپ شاد عاشقانه استوری اینستاکلیپ شاد عاشقانه استوری اینستاعاشقانه ها
54کلیپ عاشقانه با صدای بهنام بانیکلیپ عاشقانه با صدای بهنام بانیعاشقانه ها
55کلیپ عاشقانه بسیار احساسیکلیپ عاشقانه بسیار احساسیعاشقانه ها
56کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
57کلیپ دپ با ریتم شادکلیپ دپ با ریتم شادعاشقانه ها
58کلیپ استوری شاد عاشقانهکلیپ استوری شاد عاشقانهعاشقانه ها
59کلیپ استوری غمگین و عاشقانهکلیپ استوری غمگین و عاشقانهعاشقانه ها
60کلیپ عاشقانه  با صدای شهاب مظفریکلیپ عاشقانه با صدای شهاب مظفریعاشقانه ها
61کلیپ استوری دکلمه عاشقانه بسیار زیباکلیپ استوری دکلمه عاشقانه بسیار زیباعاشقانه ها
62کلیپ عاشقانه با صدای امین بانیکلیپ عاشقانه با صدای امین بانیعاشقانه ها
63کلیپ عاشقانه ترکی با صدای افشین آذریکلیپ عاشقانه ترکی با صدای افشین آذریعاشقانه ها
64کلیپ عاشقانه بسیار با احساسکلیپ عاشقانه بسیار با احساسعاشقانه ها
65کلیپ شاد "توشب یلدای منی"کلیپ شاد "توشب یلدای منی"عاشقانه ها
66کلیپ استوری زیبا و احساسی عاشقانهکلیپ استوری زیبا و احساسی عاشقانهعاشقانه ها
67کلیپ دلتنگی عاشقانهکلیپ دلتنگی عاشقانهعاشقانه ها
68کلیپ عاشقانه رفاقتکلیپ عاشقانه رفاقتعاشقانه ها
69کلیپ احساسی غمگین برای عشقمکلیپ احساسی غمگین برای عشقمعاشقانه ها
70کلیپ استوری عاشقانه "لیلا"کلیپ استوری عاشقانه "لیلا"عاشقانه ها
71کلیپ غمگین عاشقانهکلیپ غمگین عاشقانهعاشقانه ها
72کلیپ استوری غمگین دلتنگیکلیپ استوری غمگین دلتنگیعاشقانه ها
73کلیپ عاشقانه پاییزیکلیپ عاشقانه پاییزیعاشقانه ها
74کلیپ عاشقانه بسیار با احساسکلیپ عاشقانه بسیار با احساسعاشقانه ها
75کلیپ غمگین " تنهای تنهام"کلیپ غمگین " تنهای تنهام"عاشقانه ها
76کلیپ استوری عاشقانه بسیار با احساسکلیپ استوری عاشقانه بسیار با احساسعاشقانه ها
77کلیپ استوری عاشقونه پر احساسکلیپ استوری عاشقونه پر احساسعاشقانه ها
78کلیپ عاشقانه بسیار احساسیکلیپ عاشقانه بسیار احساسیعاشقانه ها
79کلیپ غمگین  عاشقانه جداییکلیپ غمگین عاشقانه جداییعاشقانه ها
80کلیپ عاشقانه احساسی غمگینکلیپ عاشقانه احساسی غمگینعاشقانه ها
81کلیپ استوری  عاشقانه دلتنگیکلیپ استوری عاشقانه دلتنگیعاشقانه ها
82کلیپ استوری رقص زیر بارانکلیپ استوری رقص زیر بارانعاشقانه ها
83کلیپ استوری دکلمه عاشقانهکلیپ استوری دکلمه عاشقانهعاشقانه ها
84کلیپ استوری جدایی غمگینکلیپ استوری جدایی غمگینعاشقانه ها
85ویدئو کلیپ عاشقانه جدایی غمگینویدئو کلیپ عاشقانه جدایی غمگینعاشقانه ها
86کلیپ استوری غمگین با آهنگ هوروش بندکلیپ استوری غمگین با آهنگ هوروش بندعاشقانه ها
87کلیپ استوری برای عشقتکلیپ استوری برای عشقتعاشقانه ها
88کلیپ عاشقانه گلی ازمسیح و آرشکلیپ عاشقانه گلی ازمسیح و آرشعاشقانه ها
89کلیپ استوری عاشقانه غمگینکلیپ استوری عاشقانه غمگینعاشقانه ها
90کلیپ عاشقانه غمگینکلیپ عاشقانه غمگینعاشقانه ها
91کلیپ عاشقانه غمگین جداییکلیپ عاشقانه غمگین جداییعاشقانه ها
92کلیپ عاشقاته (تو از کدوم قصه ای )کلیپ عاشقاته (تو از کدوم قصه ای )عاشقانه ها
93کلیپ عاشقانه بارون دلم میخوادکلیپ عاشقانه بارون دلم میخوادعاشقانه ها
94کلیپ استوری عاشقانه احساسیکلیپ استوری عاشقانه احساسیعاشقانه ها
95کلیپ استوری عاشقانه با صدای فریدون فروغیکلیپ استوری عاشقانه با صدای فریدون فروغیعاشقانه ها
96کلیپ عاشقانه درد دل با خداکلیپ عاشقانه درد دل با خداعاشقانه ها
97کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
98کلیپ استوری غمگین جداییکلیپ استوری غمگین جداییعاشقانه ها
99کلیپ عاشقانه بسیار با احساسکلیپ عاشقانه بسیار با احساسعاشقانه ها
100کلیپ عاشقانه شادکلیپ عاشقانه شادعاشقانه ها
101کلیپ عاشقانه فوق احساسیکلیپ عاشقانه فوق احساسیعاشقانه ها
102کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
103کلیپ استوری غمگین (محسن ابراهیم زاده)کلیپ استوری غمگین (محسن ابراهیم زاده)عاشقانه ها
104کلیپ غمگین بسیار با احساسکلیپ غمگین بسیار با احساسعاشقانه ها
105کلیپ استوری عاشقانه جداییکلیپ استوری عاشقانه جداییعاشقانه ها
106کلیپ استوری عاشقانه احساسیکلیپ استوری عاشقانه احساسیعاشقانه ها
107کلیپ عاشقانه احساسی با صدای راماکلیپ عاشقانه احساسی با صدای راماعاشقانه ها
108کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
109کلیپ عاشقانه غمگین بسیار سوزناککلیپ عاشقانه غمگین بسیار سوزناکعاشقانه ها
110کلیپ عاشقانه برای دلتنگی عشقکلیپ عاشقانه برای دلتنگی عشقعاشقانه ها
111کلیپ عاشقانه با صدای بهنام بانی عزیزمکلیپ عاشقانه با صدای بهنام بانی عزیزمعاشقانه ها
112کلیپ  استوری غمگین عاشقانه و با احساسکلیپ استوری غمگین عاشقانه و با احساسعاشقانه ها
113کلیپ غمگین جدایی بسیار سوزناککلیپ غمگین جدایی بسیار سوزناکعاشقانه ها
114کلیپ  غمگین جدایی  (عاشقانه)کلیپ غمگین جدایی (عاشقانه)عاشقانه ها
115کلیپ دلتنگی و دلگیری عاشقانهکلیپ دلتنگی و دلگیری عاشقانهعاشقانه ها
116کلیپ عاشقانه با صدای شادمهر عقیلی عزیزمکلیپ عاشقانه با صدای شادمهر عقیلی عزیزمعاشقانه ها
117کلیپ غمگین عاشقانه برای روز بارانیکلیپ غمگین عاشقانه برای روز بارانیعاشقانه ها
118کلیپ عاشقانه عاشقم باش (فرزاد فرخ)کلیپ عاشقانه عاشقم باش (فرزاد فرخ)عاشقانه ها
119کلیپ عاشقانه غمگین برای روز بارانیکلیپ عاشقانه غمگین برای روز بارانیعاشقانه ها
120کلیپ غمگین عاشقانه برای دلتنگیکلیپ غمگین عاشقانه برای دلتنگیعاشقانه ها
121کلیپ استوری عاشقانه و غمگینکلیپ استوری عاشقانه و غمگینعاشقانه ها
122کلیپ غمگین (آمدی جانم به قربانت)کلیپ غمگین (آمدی جانم به قربانت)عاشقانه ها
123کلیپ غمگین عاشقانه با صدای علی لهراسبیکلیپ غمگین عاشقانه با صدای علی لهراسبیعاشقانه ها
124کلیپ عاشقانه خاطره های پاییزیکلیپ عاشقانه خاطره های پاییزیعاشقانه ها
125کلیپ استوری عاشقانه دلتنگیکلیپ استوری عاشقانه دلتنگیعاشقانه ها
126کلیپ استوری غمگین عاشقانهکلیپ استوری غمگین عاشقانهعاشقانه ها
127کلیپ استوری شاد عاشقانهکلیپ استوری شاد عاشقانهعاشقانه ها
128کلیپ استوری عاشقانه فوق احساسیکلیپ استوری عاشقانه فوق احساسیعاشقانه ها
129کلیپ استوری شاد (چرا من دورت نگردم)کلیپ استوری شاد (چرا من دورت نگردم)عاشقانه ها
130کلیپ غمگین عاشقانهکلیپ غمگین عاشقانهعاشقانه ها
131کلیپ استوری غمگین (سینا پارسیان)کلیپ استوری غمگین (سینا پارسیان)عاشقانه ها
132کلیپ احساسی شکست غرورکلیپ احساسی شکست غرورعاشقانه ها
133کلیپ عاشقانه بسیار احساسیکلیپ عاشقانه بسیار احساسیعاشقانه ها
134کلیپ عاشقانه و پر احساس (دنیا دنیا)کلیپ عاشقانه و پر احساس (دنیا دنیا)عاشقانه ها
135کلیپ شاد و عاشقانه (همون همیشگیا)کلیپ شاد و عاشقانه (همون همیشگیا)عاشقانه ها
136کلیپ عاشقانه و غمگین از پوریا صالحیکلیپ عاشقانه و غمگین از پوریا صالحیعاشقانه ها
137کلیپ عاشقانه برای دلتنگیکلیپ عاشقانه برای دلتنگیعاشقانه ها
138کلیپ بسیار غمگین با احساسکلیپ بسیار غمگین با احساسعاشقانه ها
139کلیپ استوری غمگین جداییکلیپ استوری غمگین جداییعاشقانه ها
140کلیپ استوری عاشقانه بارانیکلیپ استوری عاشقانه بارانیعاشقانه ها
141کلیپ عاشقانه جدایی با صدای علیرضا طلیسچیکلیپ عاشقانه جدایی با صدای علیرضا طلیسچیعاشقانه ها
142کلیپ استوری غمگین جدایی به نام بغلکلیپ استوری غمگین جدایی به نام بغلعاشقانه ها
143کلیپ عاشقانه دلتنگی غمگینکلیپ عاشقانه دلتنگی غمگینعاشقانه ها
144کلیپ غمگین (درد نشید )کلیپ غمگین (درد نشید )عاشقانه ها
145کلیپ عاشقانه بسیار زیباکلیپ عاشقانه بسیار زیباعاشقانه ها
146کلیپ عاشقانه شاد  عزیز دردونهکلیپ عاشقانه شاد عزیز دردونهعاشقانه ها
147کلیپ شاد عاشقانه آرون افشارکلیپ شاد عاشقانه آرون افشارعاشقانه ها
148کلیپ عاشقانه دلتنگیکلیپ عاشقانه دلتنگیعاشقانه ها
149کلیپ عاشقانه به نام پریزادکلیپ عاشقانه به نام پریزادعاشقانه ها
150کلیپ عاشقانه بسیار زیبا و شادکلیپ عاشقانه بسیار زیبا و شادعاشقانه ها
151کلیپ عاشقانه برای عشق یدونهکلیپ عاشقانه برای عشق یدونهعاشقانه ها
152کلیپ غمگین عاشقانهکلیپ غمگین عاشقانهعاشقانه ها
153کلیپ فوق عاشقانه با صدای حجت اشرف زادهکلیپ فوق عاشقانه با صدای حجت اشرف زادهعاشقانه ها
154کلیپ عاشقانه احساسی با صدای امین جان حبیبیکلیپ عاشقانه احساسی با صدای امین جان حبیبیعاشقانه ها
155کلیپ عاشقانه (چشماتم ضربان داره )کلیپ عاشقانه (چشماتم ضربان داره )عاشقانه ها
156کلیپ عاشقانه و بسیار زیباکلیپ عاشقانه و بسیار زیباعاشقانه ها
157کلیپ بسیار غمگین عاشقانهکلیپ بسیار غمگین عاشقانهعاشقانه ها
158کلیپ عاشقانه و غمگین به نام ترسکلیپ عاشقانه و غمگین به نام ترسعاشقانه ها
159کلیپ غمگین عاشقانه به نام یادگاریاتکلیپ غمگین عاشقانه به نام یادگاریاتعاشقانه ها
160کلیپ غمگین عاشقانه برای عشق بی وفاکلیپ غمگین عاشقانه برای عشق بی وفاعاشقانه ها
161کلیپ عاشقانه ویژه دلبر جانکلیپ عاشقانه ویژه دلبر جانعاشقانه ها
162کلیپ عاشقانه برای آتیش پاره هاکلیپ عاشقانه برای آتیش پاره هاعاشقانه ها
163کلیپ عاشقانه برای همسر جانکلیپ عاشقانه برای همسر جانعاشقانه ها
164کلیپ عاشقانه برای عشقمکلیپ عاشقانه برای عشقمعاشقانه ها
165کلیپ عاشقانه دختر بارونکلیپ عاشقانه دختر بارونعاشقانه ها
166کلیپ عاشقانه تو هوامی یا دوامیکلیپ عاشقانه تو هوامی یا دوامیعاشقانه ها
167کلیپ عاشقانه تو بیا کنار منکلیپ عاشقانه تو بیا کنار منعاشقانه ها
168کلیپ عاشقانه بی منت تو را دوست دارمکلیپ عاشقانه بی منت تو را دوست دارمعاشقانه ها
169کلیپ عاشقانه دیوونتم با صدای پویا بیاتیکلیپ عاشقانه دیوونتم با صدای پویا بیاتیعاشقانه ها
170کلیپ عاشقانه عزیز دلمکلیپ عاشقانه عزیز دلمعاشقانه ها
171کلیپ احساسی با اون چشات دل منو بردیکلیپ احساسی با اون چشات دل منو بردیعاشقانه ها
172کلیپ زیبای تو بخندکلیپ زیبای تو بخندعاشقانه ها
173کلیپ احساسی عشق توکلیپ احساسی عشق توعاشقانه ها
174کلیپ عاشقانه هواتو دارم با صدای طلیسچیکلیپ عاشقانه هواتو دارم با صدای طلیسچیعاشقانه ها
175کلیپ عاشقانه جذابترینکلیپ عاشقانه جذابترینعاشقانه ها
176کلیپ زیبای دختر خجالتیکلیپ زیبای دختر خجالتیعاشقانه ها
177کلیپ عاشقانه خوش بحالمکلیپ عاشقانه خوش بحالمعاشقانه ها
178کلیپ عاشقانه چشمون سیات با صدای رضا شیریکلیپ عاشقانه چشمون سیات با صدای رضا شیریعاشقانه ها
179کلیپ عاشقانه آهو جان با صدای حمید هیرادکلیپ عاشقانه آهو جان با صدای حمید هیرادعاشقانه ها
180کلیپ عاشقانه دلبر نابکلیپ عاشقانه دلبر نابعاشقانه ها
181کلیپ عاشقانه یکی توی زندگیمهکلیپ عاشقانه یکی توی زندگیمهعاشقانه ها
182کلیپ عاشقانه ماه منی با صدای ایوان بندکلیپ عاشقانه ماه منی با صدای ایوان بندعاشقانه ها
183کلیپ عاشقانه با صدای محسن ابراهیم زادهکلیپ عاشقانه با صدای محسن ابراهیم زادهعاشقانه ها
184کلیپ عاشقانه دلربا با صدای پویا بیاتیکلیپ عاشقانه دلربا با صدای پویا بیاتیعاشقانه ها
185کلیپ عاشقانه بی بهونه با صدای پویا مرادیکلیپ عاشقانه بی بهونه با صدای پویا مرادیعاشقانه ها
186کلیپ عاشقانه دوستت دارمکلیپ عاشقانه دوستت دارمعاشقانه ها
187کلیپ زیبای عالیجناب عشقکلیپ زیبای عالیجناب عشقعاشقانه ها
188کلیپ احساسی عاشقت شدم رفتکلیپ احساسی عاشقت شدم رفتعاشقانه ها
189کلیپ عاشقانه شاد (زیبای منی تو )کلیپ عاشقانه شاد (زیبای منی تو )عاشقانه ها
190کلیپ عاشقانه با صدای آرشا رادینکلیپ عاشقانه با صدای آرشا رادینعاشقانه ها
191کلیپ عاشقانه ( دیوونه ناز )کلیپ عاشقانه ( دیوونه ناز )عاشقانه ها
192کلیپ عاشقانه ( شدی تموم زندگیم)کلیپ عاشقانه ( شدی تموم زندگیم)عاشقانه ها
193کلیپ عاشقانه ایرانی اصل از ماکان بندکلیپ عاشقانه ایرانی اصل از ماکان بندعاشقانه ها
194کلیپ احساسی تقاص عشقکلیپ احساسی تقاص عشقعاشقانه ها
195کلیپ عاشقانه (چشمات عجیبن ) رضا شیریکلیپ عاشقانه (چشمات عجیبن ) رضا شیریعاشقانه ها
196کلیپ عاشقانه رمانتیک با صدای مهرزاد امیر خانیکلیپ عاشقانه رمانتیک با صدای مهرزاد امیر خانیعاشقانه ها
197کلیپ فوق عاشقانه برای عشق جانکلیپ فوق عاشقانه برای عشق جانعاشقانه ها
198کلیپ عاشقانه ( دلم رفت ) با صدای حمید جان عسگریکلیپ عاشقانه ( دلم رفت ) با صدای حمید جان عسگریعاشقانه ها
199کلیپ عاشقانه با صدای میثم ابراهیمیکلیپ عاشقانه با صدای میثم ابراهیمیعاشقانه ها
200کلیپ عاشقانه احساسی با صدای علی ارشدیکلیپ عاشقانه احساسی با صدای علی ارشدیعاشقانه ها
201کلیپ عاشقانه (خوشم میاد ) با صدای حمید هیرادکلیپ عاشقانه (خوشم میاد ) با صدای حمید هیرادعاشقانه ها
202کلیپ عطر عشق با صدای علی پارساکلیپ عطر عشق با صدای علی پارساعاشقانه ها
203کلیپ عاشقانه نفس با صدای مهدی احمدوندکلیپ عاشقانه نفس با صدای مهدی احمدوندعاشقانه ها
204کلیپ عاشقانه ( آهای دختر اخمو ) احمد سولوکلیپ عاشقانه ( آهای دختر اخمو ) احمد سولوعاشقانه ها
205کلیپ عاشقانه ( شنیدم بی نقصی) پدرام پالیزکلیپ عاشقانه ( شنیدم بی نقصی) پدرام پالیزعاشقانه ها
206کلیپ عاشقانه ( بیا منو ببر به عاشقونه ها )کلیپ عاشقانه ( بیا منو ببر به عاشقونه ها )عاشقانه ها
207کلیپ عاشقانه ( مخطب همه حرفام ) بهراد شهریاریکلیپ عاشقانه ( مخطب همه حرفام ) بهراد شهریاریعاشقانه ها
208کلیپ عاشقانه "حلالم کن" باصدای حمید عسگریکلیپ عاشقانه "حلالم کن" باصدای حمید عسگریعاشقانه ها
209کلیپ عاشقانه " من میترسم" با صدای شادمهر عقیلیکلیپ عاشقانه " من میترسم" با صدای شادمهر عقیلیعاشقانه ها
210کلیپ احساسی زیبا با صدای رضا بهرامکلیپ احساسی زیبا با صدای رضا بهرامعاشقانه ها
211کلیپ عاشقانه " تویی آرزویم " از شهاب بخاراییکلیپ عاشقانه " تویی آرزویم " از شهاب بخاراییعاشقانه ها
212کلیپ استوری عاشقانه "این عشقه"کلیپ استوری عاشقانه "این عشقه"عاشقانه ها
213کلیپ عاشقانه "روتو حساسم "مازیار فلاحیکلیپ عاشقانه "روتو حساسم "مازیار فلاحیعاشقانه ها
214کلیپ عاشقانه و شاد "دختر دهه شصتی"کلیپ عاشقانه و شاد "دختر دهه شصتی"عاشقانه ها
215کلیپ عاشقانه "مثل تو ندیده چشمام"کلیپ عاشقانه "مثل تو ندیده چشمام"عاشقانه ها
216کلیپ عاشقانه "دنیامو عوض کردی"با صدای امین جان حبیبیکلیپ عاشقانه "دنیامو عوض کردی"با صدای امین جان حبیبیعاشقانه ها
217کلیپ عاشقانه "یه نفر تو زندگیمه"کلیپ عاشقانه "یه نفر تو زندگیمه"عاشقانه ها
218کلیپ استوری عاشقانه "تموم زندگیمی"کلیپ استوری عاشقانه "تموم زندگیمی"عاشقانه ها
219کلیپ استوری "چهل گیس "با صدای ایوان بندکلیپ استوری "چهل گیس "با صدای ایوان بندعاشقانه ها
220کلیپ استوری عاشقانه "دنیامی"کلیپ استوری عاشقانه "دنیامی"عاشقانه ها
221کلیپ عاشقانه "تورو دارم"با صدای علی لهراسبیکلیپ عاشقانه "تورو دارم"با صدای علی لهراسبیعاشقانه ها
222کلیپ عاشقانه برای مخاطب خاصکلیپ عاشقانه برای مخاطب خاصعاشقانه ها
223کلیپ عاشقانه"دلبرو دلدار منی"مهدی شکوهیکلیپ عاشقانه"دلبرو دلدار منی"مهدی شکوهیعاشقانه ها
224کلیپ عاشقانه "نا امید"کلیپ عاشقانه "نا امید"عاشقانه ها
225کلیپ عاشقانه "پای ثابتم"با صدای محسن ابراهیم زادهکلیپ عاشقانه "پای ثابتم"با صدای محسن ابراهیم زادهعاشقانه ها
226کلیپ عاشقانه لب تر کن با صدای مجید یلانکلیپ عاشقانه لب تر کن با صدای مجید یلانعاشقانه ها
227کلیپ عاشقانه خدا جونم با صدای رضا رامیارکلیپ عاشقانه خدا جونم با صدای رضا رامیارعاشقانه ها
228کلیپ عاشقانه تبریک تولد به عشق جانکلیپ عاشقانه تبریک تولد به عشق جانعاشقانه ها
229کلیپ غمگین با صدای مسعود صادقلوکلیپ غمگین با صدای مسعود صادقلوعاشقانه ها
230کلیپ عاشقانه غمگین برای عشق بی وفاکلیپ عاشقانه غمگین برای عشق بی وفاعاشقانه ها
231کلیپ عاشقانه غمگین به نام تنهاییکلیپ عاشقانه غمگین به نام تنهاییعاشقانه ها
232کلیپ عاشقانه با آهنگ محسن ابراهیم زادهکلیپ عاشقانه با آهنگ محسن ابراهیم زادهعاشقانه ها
233کلیپ عاشقانه نگم برات چه حالیکلیپ عاشقانه نگم برات چه حالیعاشقانه ها
234کلیپ بسیار شاد واسه دختر شما خواستگارایی اومدنکلیپ بسیار شاد واسه دختر شما خواستگارایی اومدنعاشقانه ها
235کلیپ عاشقانه با صدای حمید جان هیرادکلیپ عاشقانه با صدای حمید جان هیرادعاشقانه ها
236کلیپ خوشخنده من با صدای سینا درخشندهکلیپ خوشخنده من با صدای سینا درخشندهعاشقانه ها
237کلیپ عجب رویای شیرینی با صدای امیر عظیمیکلیپ عجب رویای شیرینی با صدای امیر عظیمیعاشقانه ها
238کلیپ حس خوبیه با صدای شادمهر عقیلیکلیپ حس خوبیه با صدای شادمهر عقیلیعاشقانه ها
239کلیپ عاشقانه و زیبای دارم هواتوکلیپ عاشقانه و زیبای دارم هواتوعاشقانه ها
240کلیپ عاشقانه با صدای آرون افشارکلیپ عاشقانه با صدای آرون افشارعاشقانه ها
241کلیپ عاشقانه بی نظیر و جذابکلیپ عاشقانه بی نظیر و جذابعاشقانه ها
242کلیپ عاشقانه بگو مال منیکلیپ عاشقانه بگو مال منیعاشقانه ها
243کلیپ عاشقانه جان جانانکلیپ عاشقانه جان جانانعاشقانه ها
244کلیپ عاشقانه با صدای امیر علیکلیپ عاشقانه با صدای امیر علیعاشقانه ها
245کلیپ عاشقانه شب فیروزه ای با صدای علیرضاروزگارکلیپ عاشقانه شب فیروزه ای با صدای علیرضاروزگارعاشقانه ها
246کلیپ عاشقانه با صدای جذاب مهرادکلیپ عاشقانه با صدای جذاب مهرادعاشقانه ها
247کلیپ بسیار عاشقانه با صدای روزبه نعمت اللهیکلیپ بسیار عاشقانه با صدای روزبه نعمت اللهیعاشقانه ها
248کلیپ عاشقانه آرامش بخشکلیپ عاشقانه آرامش بخشعاشقانه ها
249کلیپ عاشقانه عشق دلمکلیپ عاشقانه عشق دلمعاشقانه ها
250عاشقانه ترین کلیپ سالعاشقانه ترین کلیپ سالعاشقانه ها
251کلیپ عاشقانه پادشاه قلبمکلیپ عاشقانه پادشاه قلبمعاشقانه ها
252کلیپ عاشقانه دیوانه جانیکلیپ عاشقانه دیوانه جانیعاشقانه ها
253کلیپ عاشقانه سختگیر با صدای علیرضا طلیسچیکلیپ عاشقانه سختگیر با صدای علیرضا طلیسچیعاشقانه ها
254کلیپ عاشقانه عشق ممنوعکلیپ عاشقانه عشق ممنوععاشقانه ها
255کلیپ احساسی فقط برو با صدای بهنام بانیکلیپ احساسی فقط برو با صدای بهنام بانیعاشقانه ها
256کلیپ عاشقانه بماند با صدای مهدی احمد وندکلیپ عاشقانه بماند با صدای مهدی احمد وندعاشقانه ها
257کلیپ عاشقانه ی عاشقتم با صدای سامان جلیلیکلیپ عاشقانه ی عاشقتم با صدای سامان جلیلیعاشقانه ها
258کلیپ عاشقانه اومدی نسازی با صدای امیر رشوندکلیپ عاشقانه اومدی نسازی با صدای امیر رشوندعاشقانه ها
259کلیپ شبی که ماه کامل شد با صدای محسن چاوشیکلیپ شبی که ماه کامل شد با صدای محسن چاوشیعاشقانه ها
260کلیپ عاشقانه و دلبرانه برای عشق جانکلیپ عاشقانه و دلبرانه برای عشق جانعاشقانه ها
261کلیپ شاد عاشقانه مخصوص همسر جانکلیپ شاد عاشقانه مخصوص همسر جانعاشقانه ها
262کلیپ استوری عاشقانه واسه عشقتکلیپ استوری عاشقانه واسه عشقتعاشقانه ها
263کلیپ استوری جذاب عاشقانهکلیپ استوری جذاب عاشقانهعاشقانه ها
264کلیپ استوری عاشقانه برای کراشتکلیپ استوری عاشقانه برای کراشتعاشقانه ها
265کلیپ فوق عاشقانه با صدای حامد همایونکلیپ فوق عاشقانه با صدای حامد همایونعاشقانه ها
266کلیپ عاشقانه ای جان با صدای رضا سامکلیپ عاشقانه ای جان با صدای رضا سامعاشقانه ها
267کلیپ عاشقانه ببین هوا رو با صدای صالح صالحیکلیپ عاشقانه ببین هوا رو با صدای صالح صالحیعاشقانه ها
268کلیپ عاشقانه غمگین برای عشق جانمکلیپ عاشقانه غمگین برای عشق جانمعاشقانه ها
269کلیپ عاشقانه برای عشقای خوشگلکلیپ عاشقانه برای عشقای خوشگلعاشقانه ها
270کلیپ عاشقانه تو کلی خاطر خواه داریکلیپ عاشقانه تو کلی خاطر خواه داریعاشقانه ها
271کلیپ استوری غمگین و احساسیکلیپ استوری غمگین و احساسیعاشقانه ها
272کلیپ فوق احساسی مال من باشکلیپ فوق احساسی مال من باشعاشقانه ها
273کلیپ عاشقانه و احساسی برای عشق جانمکلیپ عاشقانه و احساسی برای عشق جانمعاشقانه ها
274کلیپ عاشقانه برای مخطب خاصکلیپ عاشقانه برای مخطب خاصعاشقانه ها
275کلیپ عاشقانه غمگین برای دلشکسته هاکلیپ عاشقانه غمگین برای دلشکسته هاعاشقانه ها
276کلیپ عاشقانه و با احساسکلیپ عاشقانه و با احساسعاشقانه ها
277کلیپ عاشقانه یه حال باحالی دارمکلیپ عاشقانه یه حال باحالی دارمعاشقانه ها
278کلیپ عاشقانه زیباترینم در کنارم باشکلیپ عاشقانه زیباترینم در کنارم باشعاشقانه ها
279کلیپ عاشقانه وقتی همه زندگیت میشه یه دخترکلیپ عاشقانه وقتی همه زندگیت میشه یه دخترعاشقانه ها
280کلیپ عاشقانه یکمی دیوونم باشکلیپ عاشقانه یکمی دیوونم باشعاشقانه ها
281کلیپ عاشقانه اگه عشق گناههکلیپ عاشقانه اگه عشق گناههعاشقانه ها
282کلیپ عاشقانه شبم پیش تو غوغاستکلیپ عاشقانه شبم پیش تو غوغاستعاشقانه ها
283کلیپ عاشقانه دست و دلم میلرزهکلیپ عاشقانه دست و دلم میلرزهعاشقانه ها
284کلیپ عاشقانه دلمو بردی ای دادکلیپ عاشقانه دلمو بردی ای دادعاشقانه ها
285کلیپ عاشقانه به نام عزیزمکلیپ عاشقانه به نام عزیزمعاشقانه ها
286کلیپ بیا بغلم کنکلیپ بیا بغلم کنعاشقانه ها
287کلیپ عاشقانه یار دارم یه تیکه ماهکلیپ عاشقانه یار دارم یه تیکه ماهعاشقانه ها
288کلیپ عاشقانه زندگیمی آخهکلیپ عاشقانه زندگیمی آخهعاشقانه ها
289کلیپ عاشقانه تو مثل یک حال خوبیکلیپ عاشقانه تو مثل یک حال خوبیعاشقانه ها
290کلیپ زیبا با اسم عاشقانهکلیپ زیبا با اسم عاشقانهعاشقانه ها
291کلیپ عاشقانه جون منی توکلیپ عاشقانه جون منی توعاشقانه ها
292کلیپ عاشقانه نور چشمی منی توکلیپ عاشقانه نور چشمی منی توعاشقانه ها
293کلیپ عاشقانه بغلم کنکلیپ عاشقانه بغلم کنعاشقانه ها
294کلیپ زیبای قرار عاشقانهکلیپ زیبای قرار عاشقانهعاشقانه ها
295کلیپ جذاب عاشقانهکلیپ جذاب عاشقانهعاشقانه ها
296کلیپ عاشقانه زنده شدم با صدای علی اکبریکلیپ عاشقانه زنده شدم با صدای علی اکبریعاشقانه ها
297کلیپ عاشقانه ناز نکن با صدای احمد سعیدیکلیپ عاشقانه ناز نکن با صدای احمد سعیدیعاشقانه ها
298کلیپ عاشقانه از خودتمکلیپ عاشقانه از خودتمعاشقانه ها
299کلیپ عاشقانه به نام شیرینکلیپ عاشقانه به نام شیرینعاشقانه ها
300کلیپ عاشقانه کار دادی دستمکلیپ عاشقانه کار دادی دستمعاشقانه ها
301کلیپ عاشقانه و بسیار با احساسکلیپ عاشقانه و بسیار با احساسعاشقانه ها
302کلیپ عاشقانه برای جداییکلیپ عاشقانه برای جداییعاشقانه ها
303کلیپ عاشقانه (دم دوتا چشمات گرم)کلیپ عاشقانه (دم دوتا چشمات گرم)عاشقانه ها
304استوری کوتاه شاد و عاشقانهاستوری کوتاه شاد و عاشقانهعاشقانه ها
305کلیپ عاشقانه و آروم (دائما در میری از عشق)کلیپ عاشقانه و آروم (دائما در میری از عشق)عاشقانه ها
306کلیپ عاشقانه و با احساس کوردی (بسیاااار دلنشین)کلیپ عاشقانه و با احساس کوردی (بسیاااار دلنشین)عاشقانه ها
307کلیپ خاص عاشقانه بسیار جذابکلیپ خاص عاشقانه بسیار جذابعاشقانه ها
308کلیپ دور دور شبانه برای دلتنگیکلیپ دور دور شبانه برای دلتنگیعاشقانه ها
312کلیپ جذاب عاشقانهکلیپ جذاب عاشقانهعاشقانه ها
313عاشقانه ترین کلیپ عاشقانهعاشقانه ترین کلیپ عاشقانهعاشقانه ها
314کلیپ عاشقانه جدید (ویژه اینستاگرام)کلیپ عاشقانه جدید (ویژه اینستاگرام)عاشقانه ها
315کلیپ عاشقانه بسیار زیبا و دلنشین.کلیپ عاشقانه بسیار زیبا و دلنشین.عاشقانه ها
316کلیپ کوتاه بسیار عاشقانهکلیپ کوتاه بسیار عاشقانهعاشقانه ها
317کلیپ خفن و عاشقانهکلیپ خفن و عاشقانهعاشقانه ها
318کلیپ عاشقانه برای همسر جانمکلیپ عاشقانه برای همسر جانمعاشقانه ها
319کلیپ عاشقانه غمگینکلیپ عاشقانه غمگینعاشقانه ها
320کلیپ فوق عاشقانه برای عشق جانکلیپ فوق عاشقانه برای عشق جانعاشقانه ها
321کلیپ عاشقانه جدید (دست تو دست)کلیپ عاشقانه جدید (دست تو دست)عاشقانه ها
322کلیپ استوری عاشقانهکلیپ استوری عاشقانهعاشقانه ها
323کلیپ عاشقانه و احساسی  وضعیت واتساپکلیپ عاشقانه و احساسی وضعیت واتساپعاشقانه ها
324کلیپ عاشقانه فوق احساسیکلیپ عاشقانه فوق احساسیعاشقانه ها
325کلیپ عاشقانه جدید (معجزه اینه)کلیپ عاشقانه جدید (معجزه اینه)عاشقانه ها
326کلیپ عاشقانه (لباس عروس تو تنت ..)کلیپ عاشقانه (لباس عروس تو تنت ..)عاشقانه ها
327کلیپ عاشقانه با حرف Mکلیپ عاشقانه با حرف Mعاشقانه ها