افسانه اوک نیو (بدون سانسور زبان اصلی)

افسانه اوک نیو (بدون سانسور زبان اصلی)

نام لاتین: (The Flower in Prison)

محصول 2016 کمپانی MBC کره جنوبی در ژانر تاریخی

این مجموعه تلویزیونی دارای 70 قسمت 45 دقیقه ای است که زهره شکوفنده مدیریت دوبلاژ آن را برعهده داشته است.

بازیگرانی چون "جین سه یون " ،" گو سو"، "پارک جو می " ، "جونگ جون هو " و "کیم می سوک"دراین سریال تاریخی نقش آفرینی می کنند.

داستان این سریال کره ای درباره دختری با هوش، دانا ومهربان به نام اوک نیو است که در زندان متولد و بزرگ می شود. او در زندان در برخورد با اشخاص خاص و فوق العاده ،مهارت های زندگی ، رزمی و حکمت های فراوانی کسب می کند. اوک نیو به دنبال قاتل مادرش و ....
توضیحات بیشتر :
https://fa.wikipedia.org/wiki/افسانه_اوک_نیو

https://en.wikipedia.org/wiki/Flowers_of_the_Prison

تعداد ویدئوها: ۵۱ | زمان ایجاد: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
1دانلود سریال اوک نیو قسمت 1  بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 1 بدون سانسور
2دانلود سریال اوک نیو قسمت 2  بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 2 بدون سانسور
3دانلود سریال اوک نیو قسمت 3  بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 3 بدون سانسور
4دانلود سریال اوک نیو قسمت 4  بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 4 بدون سانسور
5دانلود سریال اوک نیو | قسمت 5 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو | قسمت 5 - بدون سانسور
6دانلود سریال اوک نیو | قسمت 6 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو | قسمت 6 - بدون سانسور
7دانلود سریال اوک نیو | قسمت 7 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو | قسمت 7 - بدون سانسور
8دانلود سریال اوک نیو قسمت 8 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 8 - بدون سانسور
9دانلود سریال اوک نیو | قسمت 9 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو | قسمت 9 - بدون سانسور
10دانلود سریال اوک نیو | قسمت 10 - بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو | قسمت 10 - بدون سانسور
11دانلود سریال اوک نیو قسمت 11 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 11 بدون سانسور
12دانلود سریال اوک نیو قسمت 12 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 12 بدون سانسور
13دانلود سریال اوک نیو قسمت 13 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 13 بدون سانسور
14دانلود سریال اوک نیو قسمت 14 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 14 بدون سانسور
15دانلود سریال اوک نیو قسمت 15 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 15 بدون سانسور
16دانلود سریال اوک نیو قسمت 16 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 16 بدون سانسور
17دانلود سریال اوک نیو قسمت 17 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 17 بدون سانسور
18دانلود سریال اوک نیو قسمت 18 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 18 بدون سانسور
19دانلود سریال اوک نیو قسمت 19 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 19 بدون سانسور
20دانلود سریال اوک نیو قسمت 20 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 20 بدون سانسور
21دانلود سریال اوک نیو قسمت 21 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 21 بدون سانسور
22دانلود سریال اوک نیو قسمت 22 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 22 بدون سانسور
23دانلود سریال اوک نیو قسمت 23 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 23 بدون سانسور
24دانلود سریال اوک نیو قسمت 24 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 24 بدون سانسور
25دانلود سریال اوک نیو قسمت 25 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 25 بدون سانسور
26دانلود سریال اوک نیو قسمت 26 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 26 بدون سانسور
27دانلود سریال اوک نیو قسمت 27 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 27 بدون سانسور
28دانلود سریال اوک نیو قسمت 28 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 28 بدون سانسور
29دانلود سریال اوک نیو قسمت 29 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 29 بدون سانسور
30دانلود سریال اوک نیو قسمت 30 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 30 بدون سانسور
31دانلود سریال اوک نیو قسمت 31 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 31 بدون سانسور
32دانلود سریال اوک نیو قسمت 32 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 32 بدون سانسور
33دانلود سریال اوک نیو قسمت 33 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 33 بدون سانسور
34دانلود سریال اوک نیو قسمت 34 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 34 بدون سانسور
35دانلود سریال اوک نیو قسمت 35 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 35 بدون سانسور
36دانلود سریال اوک نیو قسمت 36 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 36 بدون سانسور
37دانلود سریال اوک نیو قسمت 37 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 37 بدون سانسور
38دانلود سریال اوک نیو قسمت 38 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 38 بدون سانسور
39دانلود سریال اوک نیو قسمت 39 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 39 بدون سانسور
40دانلود سریال اوک نیو قسمت 41 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 41 بدون سانسور
41دانلود سریال اوک نیو قسمت 42 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 42 بدون سانسور
42دانلود سریال اوک نیو قسمت 43بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 43بدون سانسور
43دانلود سریال اوک نیو قسمت 44 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 44 بدون سانسور
44دانلود سریال اوک نیو قسمت 45 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 45 بدون سانسور
45دانلود سریال اوک نیو قسمت 46 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 46 بدون سانسور
46دانلود سریال اوک نیو قسمت 47 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 47 بدون سانسور
47دانلود سریال اوک نیو قسمت 48 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 48 بدون سانسور
48دانلود سریال اوک نیو قسمت 49 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 49 بدون سانسور
49دانلود سریال اوک نیو قسمت 50 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 50 بدون سانسور
50دانلود قسمت آخر سریال اوک نیو بدون سانسوردانلود قسمت آخر سریال اوک نیو بدون سانسور
51دانلود سریال اوک نیو قسمت 40 بدون سانسوردانلود سریال اوک نیو قسمت 40 بدون سانسور