بارداری هفته به هفته

بارداری هفته به هفته

تعداد ویدئوها: ۶۰ | زمان ایجاد: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
1بارداری هفته به هفته؛ هفته چهارم بارداریبارداری هفته به هفته؛ هفته چهارم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
2بارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریبارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
3بارداری هفته به هفته/هفته هشتمبارداری هفته به هفته/هفته هشتممجله بارداری و کودکیاری
4بارداری هفته به هفته/هفته بیستو ششم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو ششم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
5بارداری هفته به هفته /هفته نهم بارداریبارداری هفته به هفته /هفته نهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
6بارداری هفته به هفته/هفته پنجم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته پنجم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
7بارداری هفته به هفته/هفته یازدهم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته یازدهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
8بارداری هفته به هفته/هفته بیستو سوم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو سوم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
9بارداری هفته به هفته/هفته دهم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته دهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
10بارداری هفته به هفته/هفته بیستو یکم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو یکم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
11بارداری هفته به هفته /هفته دوازدهم بارداریبارداری هفته به هفته /هفته دوازدهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
12بارداری هفته به هفته/هفته 28 ام تا36 امبارداری هفته به هفته/هفته 28 ام تا36 اممجله بارداری و کودکیاری
13توصیه هایی برای خانم هایی که تصمیم به بارداری گرفته اندتوصیه هایی برای خانم هایی که تصمیم به بارداری گرفته اندمجله بارداری و کودکیاری
14دوران بارداری و عوامل داشتن فرزندی زیبادوران بارداری و عوامل داشتن فرزندی زیبامجله بارداری و کودکیاری
15زعفران و تاثیرات ان در بارداریزعفران و تاثیرات ان در بارداریمجله بارداری و کودکیاری
16تجربه های بارداری منتجربه های بارداری منمجله بارداری و کودکیاری
1710 غذايي كه در دوران بارداري ممنوع است10 غذايي كه در دوران بارداري ممنوع استمجله بارداری و کودکیاری
18اختلالات تخمک گذاری و تاثیر آن در باروری زناناختلالات تخمک گذاری و تاثیر آن در باروری زنانمجله بارداری و کودکیاری
19کولیک و قولنج در شیرخوارانکولیک و قولنج در شیرخوارانمجله بارداری و کودکیاری
20زمان و راهکارهای مناسب از شیر گرفتن کودکزمان و راهکارهای مناسب از شیر گرفتن کودکمجله بارداری و کودکیاری
21زمان‌های معمول مراجعه به پزشک برای شیرخوارانزمان‌های معمول مراجعه به پزشک برای شیرخوارانمجله بارداری و کودکیاری
22ریفلاکس یا استفراغ طبیعی در شیرخوارانریفلاکس یا استفراغ طبیعی در شیرخوارانمجله بارداری و کودکیاری
23پیشگیری از یبوست در کودکان نوپاپیشگیری از یبوست در کودکان نوپامجله بارداری و کودکیاری
24کوچک کردن شکم بعد از زایمانکوچک کردن شکم بعد از زایمانمجله بارداری و کودکیاری
25ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداریورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداریمجله بارداری و کودکیاری
26ترمیم و بهبود زخم‌ها بعد از زایمانترمیم و بهبود زخم‌ها بعد از زایمانمجله بارداری و کودکیاری
27نان‌ها و غلات مورد نیاز در دوران باردارینان‌ها و غلات مورد نیاز در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
28میزان مصرف میوه‌ها در دوران بارداریمیزان مصرف میوه‌ها در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
29مصرف داروها و مکمل‌های مجاز یا لازم در دوران بارداریمصرف داروها و مکمل‌های مجاز یا لازم در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
30مراقبت‌های پزشکی مهم قبل بارداریمراقبت‌های پزشکی مهم قبل بارداریمجله بارداری و کودکیاری
31چه مواردی در معاینات قبل از بارداری بررسی می‌شود؟چه مواردی در معاینات قبل از بارداری بررسی می‌شود؟مجله بارداری و کودکیاری
32بهداشت روان و تاثیر آن روی باروری و بارداریبهداشت روان و تاثیر آن روی باروری و بارداریمجله بارداری و کودکیاری
33انواع و میزان مصرف لبنیات در دوران بارداریانواع و میزان مصرف لبنیات در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
34انواع و میزان مصرف سبزیجات در دوران بارداریانواع و میزان مصرف سبزیجات در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
35انواع و میزان مصرف مواد گیاهی در دوران بارداریانواع و میزان مصرف مواد گیاهی در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
36سونوگرافی های لازم یا غیر ضروری در بارداریسونوگرافی های لازم یا غیر ضروری در بارداریمجله بارداری و کودکیاری
37خودمراقبتی در دوران بارداریخودمراقبتی در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
38هورمون‌های دوران بارداریهورمون‌های دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
39علائم خطر در دوران بارداریعلائم خطر در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
40سرماخوردگی و آنفولانزا در دوران بارداریسرماخوردگی و آنفولانزا در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
41مراقبت‌های پزشکی و معاینات بارداریمراقبت‌های پزشکی و معاینات بارداریمجله بارداری و کودکیاری
42تغییرات مادر و جنین در هفته های مختلف بارداری(سه ماه اول)تغییرات مادر و جنین در هفته های مختلف بارداری(سه ماه اول)مجله بارداری و کودکیاری
43علائم خطر در دوران بارداریعلائم خطر در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
44هفت تفاوت برای بارداری اول و دومهفت تفاوت برای بارداری اول و دوممجله بارداری و کودکیاری
45افزایش ترشح بزاق و حس بویایی در سه ماهه اول بارداریافزایش ترشح بزاق و حس بویایی در سه ماهه اول بارداریمجله بارداری و کودکیاری
4610 غذای برتر برای دوران بارداری10 غذای برتر برای دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
47استفاده از لوازم آرایشی هنگام بارداریاستفاده از لوازم آرایشی هنگام بارداریمجله بارداری و کودکیاری
48نقش تغذیه و ورزش در دوران بارداری چیست ؟نقش تغذیه و ورزش در دوران بارداری چیست ؟مجله بارداری و کودکیاری
49ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداریورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداریمجله بارداری و کودکیاری
50نقش ورزش در کاهش دردهای بارداری و زایماننقش ورزش در کاهش دردهای بارداری و زایمانمجله بارداری و کودکیاری
51هفته به هفته بارداری -هفته 1 تا 4هفته به هفته بارداری -هفته 1 تا 4مجله بارداری و کودکیاری
52بارداری خانم ها در سن بالابارداری خانم ها در سن بالامجله بارداری و کودکیاری
53هفته اول بارداری - دانشنامه فرزندهفته اول بارداری - دانشنامه فرزندمجله بارداری و کودکیاری
54تغذیه مناسب در دوران بارداریتغذیه مناسب در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
55توصیه هایی برای خانم هایی که تصمیم به بارداری گرفته اندتوصیه هایی برای خانم هایی که تصمیم به بارداری گرفته اندمجله بارداری و کودکیاری
56بارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
57سونوگرافی های لازم یا غیر ضروری در بارداریسونوگرافی های لازم یا غیر ضروری در بارداریمجله بارداری و کودکیاری
58علایم شایع در سه ماههٔ اول بارداریعلایم شایع در سه ماههٔ اول بارداریمجله بارداری و کودکیاری
59تغییرات بدن در دوران بارداریتغییرات بدن در دوران بارداریمجله بارداری و کودکیاری
60وزن‌گیری و اضافه وزن مناسب در بارداریوزن‌گیری و اضافه وزن مناسب در بارداریمجله بارداری و کودکیاری