انتقام سخت

انتقام سخت

انتقام سخت

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۱۸ دی ۱۳۹۸
1فیلم لحظه اصابت موشک های سپاه به پایگاه آمریکایی عین الاسدفیلم لحظه اصابت موشک های سپاه به پایگاه آمریکایی عین الاسدعزیز ترین سردار
2اطلاعیه سپاه درباره حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکاییاطلاعیه سپاه درباره حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکاییعزیز ترین سردار
3عملیات انتقام سخت ایران از آمریکا اغاز شد / جزییات حمله موشکیعملیات انتقام سخت ایران از آمریکا اغاز شد / جزییات حمله موشکیعزیز ترین سردار
4فیلم نخست از لحظه شلیک موشک های سپاه به سمت پایگاه عین الاسدفیلم نخست از لحظه شلیک موشک های سپاه به سمت پایگاه عین الاسدعزیز ترین سردار
5خسارات سنگین و تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدخسارات سنگین و تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدعزیز ترین سردار
6عملیات انتقام سخت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی آغاز شد / حمله موشکی به پایگاه عین الاسدعملیات انتقام سخت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی آغاز شد / حمله موشکی به پایگاه عین الاسدعزیز ترین سردار
7فیلم کامل مراسم تدفین سردار قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان بعد از حمله موشکی سپاهفیلم کامل مراسم تدفین سردار قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان بعد از حمله موشکی سپاهعزیز ترین سردار
8اولین فیلم از لحظه برخورد موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا در عراقاولین فیلم از لحظه برخورد موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا در عراقعزیز ترین سردار
9واکنش ترامپ به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدواکنش ترامپ به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدعزیز ترین سردار
10امار کشته های امریکایی در حمله موشکی ایران به عراقامار کشته های امریکایی در حمله موشکی ایران به عراقعزیز ترین سردار
11تاکنون ۸۰ کشته و ۲۵ زخمی در حمله موشکی ایران به پایگاه امریکایی عین الاسدتاکنون ۸۰ کشته و ۲۵ زخمی در حمله موشکی ایران به پایگاه امریکایی عین الاسدعزیز ترین سردار
12انتقام سخت به وقوع پیوست/ فیلم حمله موشکی ایران و مشت سپاه بر سر آمریکایی‌ هاانتقام سخت به وقوع پیوست/ فیلم حمله موشکی ایران و مشت سپاه بر سر آمریکایی‌ هاعزیز ترین سردار
13فیلم باران موشکی سپاه در اربیل عراقفیلم باران موشکی سپاه در اربیل عراقعزیز ترین سردار
14فیلم پایگاه امریکایی عین الاسد بعد از حمله موشکی در حال انفجارفیلم پایگاه امریکایی عین الاسد بعد از حمله موشکی در حال انفجارعزیز ترین سردار
15تعداد هواپیما و هلکوپتر های امریکا در پایگاه عین الاسدتعداد هواپیما و هلکوپتر های امریکا در پایگاه عین الاسدعزیز ترین سردار
16جزییات حمله موشکی سپاه به امریکا و واکنش ترامپجزییات حمله موشکی سپاه به امریکا و واکنش ترامپعزیز ترین سردار
17فیلم لحظه اعلام خبر انتقام ترور قاسم سلیمانی دقایقی بعد از خاکسپاری سردارفیلم لحظه اعلام خبر انتقام ترور قاسم سلیمانی دقایقی بعد از خاکسپاری سردارعزیز ترین سردار
18فیلم خوشحالی مردم تهران از عملیات سپاه علیه نظامیان تروریست آمریکاییفیلم خوشحالی مردم تهران از عملیات سپاه علیه نظامیان تروریست آمریکاییعزیز ترین سردار
19فیلم کامل گفتگو با نجاح محمد علی کارشناس مسائل سیاسی در شبکه ۳فیلم کامل گفتگو با نجاح محمد علی کارشناس مسائل سیاسی در شبکه ۳عزیز ترین سردار
20کلیپ انتقام سخت با بازی جواد عزتی، هادی حجازی‌ فر و احمد مهران‌فرکلیپ انتقام سخت با بازی جواد عزتی، هادی حجازی‌ فر و احمد مهران‌فرعزیز ترین سردار
21واقعیاتی از پایگاه عین الاسد بعد از انفجار که به تازگی فاش شدواقعیاتی از پایگاه عین الاسد بعد از انفجار که به تازگی فاش شدعزیز ترین سردار
22تصاویر پایگاه عین الاسد چند روز پس از حمله موشکی ایرانتصاویر پایگاه عین الاسد چند روز پس از حمله موشکی ایرانعزیز ترین سردار
23فیلم خبرنگاران الجزیره از داخل پایگاه عین‌ الاسدفیلم خبرنگاران الجزیره از داخل پایگاه عین‌ الاسدعزیز ترین سردار
24افشاگری افسر دانمارکی از خسارت‌ های عین الاسدافشاگری افسر دانمارکی از خسارت‌ های عین الاسدعزیز ترین سردار
25فیلم دوربین موبایل نظامی امریکایی از شخم زدن عین الاسد توسط موشکهای سپاهفیلم دوربین موبایل نظامی امریکایی از شخم زدن عین الاسد توسط موشکهای سپاهعزیز ترین سردار