انتقام سخت

انتقام سخت

انتقام سخت

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۱۸ دی ۱۳۹۸
1فیلم لحظه اصابت موشک های سپاه به پایگاه آمریکایی عین الاسدفیلم لحظه اصابت موشک های سپاه به پایگاه آمریکایی عین الاسدمکتب حاج قاسم
2اطلاعیه سپاه درباره حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکاییاطلاعیه سپاه درباره حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکاییمکتب حاج قاسم
3عملیات انتقام سخت ایران از آمریکا اغاز شد / جزییات حمله موشکیعملیات انتقام سخت ایران از آمریکا اغاز شد / جزییات حمله موشکیمکتب حاج قاسم
4فیلم نخست از لحظه شلیک موشک های سپاه به سمت پایگاه عین الاسدفیلم نخست از لحظه شلیک موشک های سپاه به سمت پایگاه عین الاسدمکتب حاج قاسم
5خسارات سنگین و تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدخسارات سنگین و تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدمکتب حاج قاسم
6عملیات انتقام سخت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی آغاز شد / حمله موشکی به پایگاه عین الاسدعملیات انتقام سخت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی آغاز شد / حمله موشکی به پایگاه عین الاسدمکتب حاج قاسم
7فیلم کامل مراسم تدفین سردار قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان بعد از حمله موشکی سپاهفیلم کامل مراسم تدفین سردار قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان بعد از حمله موشکی سپاهمکتب حاج قاسم
8اولین فیلم از لحظه برخورد موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا در عراقاولین فیلم از لحظه برخورد موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا در عراقمکتب حاج قاسم
9واکنش ترامپ به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدواکنش ترامپ به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسدمکتب حاج قاسم
10امار کشته های امریکایی در حمله موشکی ایران به عراقامار کشته های امریکایی در حمله موشکی ایران به عراقمکتب حاج قاسم
11تاکنون ۸۰ کشته و ۲۵ زخمی در حمله موشکی ایران به پایگاه امریکایی عین الاسدتاکنون ۸۰ کشته و ۲۵ زخمی در حمله موشکی ایران به پایگاه امریکایی عین الاسدمکتب حاج قاسم
12انتقام سخت به وقوع پیوست/ فیلم حمله موشکی ایران و مشت سپاه بر سر آمریکایی‌ هاانتقام سخت به وقوع پیوست/ فیلم حمله موشکی ایران و مشت سپاه بر سر آمریکایی‌ هامکتب حاج قاسم
13فیلم باران موشکی سپاه در اربیل عراقفیلم باران موشکی سپاه در اربیل عراقمکتب حاج قاسم
14فیلم پایگاه امریکایی عین الاسد بعد از حمله موشکی در حال انفجارفیلم پایگاه امریکایی عین الاسد بعد از حمله موشکی در حال انفجارمکتب حاج قاسم
15تعداد هواپیما و هلکوپتر های امریکا در پایگاه عین الاسدتعداد هواپیما و هلکوپتر های امریکا در پایگاه عین الاسدمکتب حاج قاسم
16جزییات حمله موشکی سپاه به امریکا و واکنش ترامپجزییات حمله موشکی سپاه به امریکا و واکنش ترامپمکتب حاج قاسم
17فیلم لحظه اعلام خبر انتقام ترور قاسم سلیمانی دقایقی بعد از خاکسپاری سردارفیلم لحظه اعلام خبر انتقام ترور قاسم سلیمانی دقایقی بعد از خاکسپاری سردارمکتب حاج قاسم
18فیلم خوشحالی مردم تهران از عملیات سپاه علیه نظامیان تروریست آمریکاییفیلم خوشحالی مردم تهران از عملیات سپاه علیه نظامیان تروریست آمریکاییمکتب حاج قاسم
19فیلم کامل گفتگو با نجاح محمد علی کارشناس مسائل سیاسی در شبکه ۳فیلم کامل گفتگو با نجاح محمد علی کارشناس مسائل سیاسی در شبکه ۳مکتب حاج قاسم
20کلیپ انتقام سخت با بازی جواد عزتی، هادی حجازی‌ فر و احمد مهران‌فرکلیپ انتقام سخت با بازی جواد عزتی، هادی حجازی‌ فر و احمد مهران‌فرمکتب حاج قاسم
21واقعیاتی از پایگاه عین الاسد بعد از انفجار که به تازگی فاش شدواقعیاتی از پایگاه عین الاسد بعد از انفجار که به تازگی فاش شدمکتب حاج قاسم
22تصاویر پایگاه عین الاسد چند روز پس از حمله موشکی ایرانتصاویر پایگاه عین الاسد چند روز پس از حمله موشکی ایرانمکتب حاج قاسم
23فیلم خبرنگاران الجزیره از داخل پایگاه عین‌ الاسدفیلم خبرنگاران الجزیره از داخل پایگاه عین‌ الاسدمکتب حاج قاسم
24افشاگری افسر دانمارکی از خسارت‌ های عین الاسدافشاگری افسر دانمارکی از خسارت‌ های عین الاسدمکتب حاج قاسم
25فیلم دوربین موبایل نظامی امریکایی از شخم زدن عین الاسد توسط موشکهای سپاهفیلم دوربین موبایل نظامی امریکایی از شخم زدن عین الاسد توسط موشکهای سپاهمکتب حاج قاسم
26فیلم گزارش بی بی سی از حمله موشکی سپاه به عین‌الاسدفیلم گزارش بی بی سی از حمله موشکی سپاه به عین‌الاسدمکتب حاج قاسم
27تحلیل حمله موشکی ایران در شبکه یک روسیهتحلیل حمله موشکی ایران در شبکه یک روسیهمکتب حاج قاسم
28فیلم مجروحان پایگاه عین الاسد در آلمانفیلم مجروحان پایگاه عین الاسد در آلمانمکتب حاج قاسم
29واکنش خبرنگار آمریکایی به افزایش زخمی های عین‌ الاسدواکنش خبرنگار آمریکایی به افزایش زخمی های عین‌ الاسدمکتب حاج قاسم