سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

در اینجا ویدئوها و محتوایی از تاثیر دوره های سخنرانی و فن بیان منتشر خواهد شد و همچنین گزارشی از کلاس ها و دوره های برگزار شده و در آینده برگزار خواهد شد.

تعداد ویدئوها: ۵ | زمان ایجاد: ۷ آبان ۱۳۹۸