دختر کفشدوزکی و گربه سیاه

دختر کفشدوزکی و گربه سیاه

خلاصه داستان:
این سریال کارتونی زندگی دو نوجوان معمولی اهل پاریس با نام های مارینه‌ته و آدریان را به تصویر میکشد که پس از مشاهده تهدیدهای یک موجود شرور، این دو شخصیت به دو ابرقهرمان به نام های لیدی باگ و کت نویر تبدیل میشوند تا از پاریس در مقابل تبهکاران محافظت کنند و…


کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک , گربه سیاه دوبله فارسی,کارتون باب اسفنجی,کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک و گربه سیاه, دوبله فارسی,کفشدوزک کارتونی,کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک و گربه سیاه, دوبله فارسی,کارتون گربه سیاه و کفشدوزک,کارتون کفشدوزک,کارتون دختر کفشدوزک,کفشدوزک و گربه سیاه,


تعداد ویدئوها: ۵۳ | زمان ایجاد: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
1دانلود فصل اول کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه با دوبله فارسیدانلود فصل اول کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه با دوبله فارسی کارتون
2کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 1 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 1 - دوبله فارسی کارتون
3کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 2 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 2 - دوبله فارسی کارتون
4کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 3 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 3 - دوبله فارسی کارتون
5کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 4 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 4 - دوبله فارسی کارتون
6کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 6 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 6 - دوبله فارسی کارتون
7کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 5 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 5 - دوبله فارسی کارتون
8کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 7 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 7 - دوبله فارسی کارتون
9کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 8 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 8 - دوبله فارسی کارتون
10کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 9 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 9 - دوبله فارسی کارتون
11کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 10 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 10 - دوبله فارسی کارتون
12کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 11 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 11 - دوبله فارسی کارتون
13کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 12 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 12 - دوبله فارسی کارتون
14کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 13 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 13 - دوبله فارسی کارتون
15کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 14 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 14 - دوبله فارسی کارتون
16کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 15 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 15 - دوبله فارسی کارتون
17کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 16 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 16 - دوبله فارسی کارتون
18کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 17 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 17 - دوبله فارسی کارتون
19کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 18 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 18 - دوبله فارسی کارتون
20کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 19 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 19 - دوبله فارسی کارتون
21کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 20 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 20 - دوبله فارسی کارتون
22کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 21 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 21 - دوبله فارسی کارتون
23کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 22 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 22 - دوبله فارسی کارتون
24کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 23 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 23 - دوبله فارسی کارتون
25کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 24 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 24 - دوبله فارسی کارتون
26انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 1 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 1 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
27انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 2 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 2 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
28انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 3 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 3 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
29انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 4 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 4 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
30انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 5 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 5 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
31انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 6 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 6 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
32انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 7 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 7 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
33انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 8 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 8 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
34انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 9 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 9 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
35انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 10 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 10 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
36انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 11 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 11 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
37انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 12 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 12 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
38انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 13 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 13 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
39انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 14 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 14 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون
40انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 15 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 15 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
41انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 16 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 16 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
42انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 17 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 17 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
43انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 18 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 18 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
44انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 19 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 19 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
45انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 20 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 20 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
46انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 21 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 21 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ کارتون
47کارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 23 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگکارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 23 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگ کارتون
48کارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 24 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگکارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 24 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگ کارتون
49کارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 25 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگکارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 25 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگ کارتون
50کارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 22 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگکارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 22 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگ کارتون
51کارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 26 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگکارتون دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت جدید 26 فصل 2 - دوبله فارسی کارتون لیدی باگ کارتون
52کارتون لیدی باگ دختر کفشدوزکی فصل 3 قسمت 1 - زیرنویس فارسیکارتون لیدی باگ دختر کفشدوزکی فصل 3 قسمت 1 - زیرنویس فارسی کارتون
53معجزه آسا : لیدی باگ فصل 3 قسمت 2 - زیرنویس فارسیمعجزه آسا : لیدی باگ فصل 3 قسمت 2 - زیرنویس فارسی کارتون