تجاوز و تعرض

تجاوز و تعرض

تجاوز و تعرض

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
1دهیار دزفولی روانه زندان شد / فیلم لو رفته از دهیار دزفولی روستای سنجردهیار دزفولی روانه زندان شد / فیلم لو رفته از دهیار دزفولی روستای سنجر
2ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستانماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان
3فیلم لورفته از معاون دانشگاه زنجان در حین تجاوز به دانشجوی دخترفیلم لورفته از معاون دانشگاه زنجان در حین تجاوز به دانشجوی دختر
4فیلم تشریح کامل ماجرایی تجاوز به زهرا نویدپور از زبان خودش قبل از مرگفیلم تشریح کامل ماجرایی تجاوز به زهرا نویدپور از زبان خودش قبل از مرگ
5محکوم شدن پستچی که به زنان و دختران تجاوز کرد محکوم شدن پستچی که به زنان و دختران تجاوز کرد
6تجاوز وحشتناک   و تلخ به یک دختر نوجوانتجاوز وحشتناک و تلخ به یک دختر نوجوان
7تجاوز وحشتناک یک پیرمرد به دختر جوان دانشجوتجاوز وحشتناک یک پیرمرد به دختر جوان دانشجو
8تجاوزی عجیب و وحشتناک در این ویدیوتجاوزی عجیب و وحشتناک در این ویدیو
9تجاوز پسر شیطان صفت به چند زنتجاوز پسر شیطان صفت به چند زن
10تجاوز به دختر سه ساله در پارکتجاوز به دختر سه ساله در پارک
11تجاوز گروه های داعشی به زنان تجاوز گروه های داعشی به زنان
12پرده برداری دختر از  تجاوز پدرشپرده برداری دختر از تجاوز پدرش
13حمله ی مردم هند به مرد متجاوز گرحمله ی مردم هند به مرد متجاوز گر
14لحظه ی اعدام دو تجاوز گر در این ویدیولحظه ی اعدام دو تجاوز گر در این ویدیو
15ماجرای تلخ تجاوز کودک  2 ساله به نام اهورا توسط ناپدری اشماجرای تلخ تجاوز کودک 2 ساله به نام اهورا توسط ناپدری اش
16تجاوز وحشیانه ی ماموران قلابی به یک دخترتجاوز وحشیانه ی ماموران قلابی به یک دختر
17مجازات دو مردی که به یک زن تجاوز کردندمجازات دو مردی که به یک زن تجاوز کردند
18تجاوزی وحشتناک  به یک پسر معلول تجاوزی وحشتناک به یک پسر معلول
19صحبت های زنانی که مورد تجاوز داعش قرار گرفتندصحبت های زنانی که مورد تجاوز داعش قرار گرفتند
20تجاوز وحشتناک افغانی ها  به دختران ایرانی تجاوز وحشتناک افغانی ها به دختران ایرانی
21تجاوزی وحشتناک توسط چند نفر به یک دختر جوانتجاوزی وحشتناک توسط چند نفر به یک دختر جوان
22تجاوز یک پسر نوجوان به دست مرد جوانتجاوز یک پسر نوجوان به دست مرد جوان
23قتل مرد جوان بر اثر تجاوز در این ویدیوقتل مرد جوان بر اثر تجاوز در این ویدیو
24تجاوز راننده اسنپ به زن جوانتجاوز راننده اسنپ به زن جوان
25ماجرای تک خوانی یک زن در ابیانه / فیلم بدون سانسورماجرای تک خوانی یک زن در ابیانه / فیلم بدون سانسور
26فیلم خفن و لختی از بهادراسگراولادی نوه مرحوم اسگراولادی دروغ استفیلم خفن و لختی از بهادراسگراولادی نوه مرحوم اسگراولادی دروغ است