تجاوز و تعرض

تجاوز و تعرض

تجاوز و تعرض

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
1دهیار دزفولی روانه زندان شد / فیلم لو رفته از دهیار دزفولی روستای سنجردهیار دزفولی روانه زندان شد / فیلم لو رفته از دهیار دزفولی روستای سنجرحوادث روز
2ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستانماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستانحوادث روز
3فیلم لورفته از معاون دانشگاه زنجان در حین تجاوز به دانشجوی دخترفیلم لورفته از معاون دانشگاه زنجان در حین تجاوز به دانشجوی دخترحوادث روز
4فیلم تشریح کامل ماجرایی تجاوز به زهرا نویدپور از زبان خودش قبل از مرگفیلم تشریح کامل ماجرایی تجاوز به زهرا نویدپور از زبان خودش قبل از مرگحوادث روز
5محکوم شدن پستچی که به زنان و دختران تجاوز کرد محکوم شدن پستچی که به زنان و دختران تجاوز کرد حوادث روز
6تجاوز وحشتناک   و تلخ به یک دختر نوجوانتجاوز وحشتناک و تلخ به یک دختر نوجوانحوادث روز
7تجاوز وحشتناک یک پیرمرد به دختر جوان دانشجوتجاوز وحشتناک یک پیرمرد به دختر جوان دانشجوحوادث روز
8تجاوزی عجیب و وحشتناک در این ویدیوتجاوزی عجیب و وحشتناک در این ویدیوحوادث روز
9تجاوز پسر شیطان صفت به چند زنتجاوز پسر شیطان صفت به چند زنحوادث روز
10تجاوز به دختر سه ساله در پارکتجاوز به دختر سه ساله در پارکحوادث روز
11تجاوز گروه های داعشی به زنان تجاوز گروه های داعشی به زنان حوادث روز
12پرده برداری دختر از  تجاوز پدرشپرده برداری دختر از تجاوز پدرشحوادث روز
13حمله ی مردم هند به مرد متجاوز گرحمله ی مردم هند به مرد متجاوز گرحوادث روز
14لحظه ی اعدام دو تجاوز گر در این ویدیولحظه ی اعدام دو تجاوز گر در این ویدیوحوادث روز
15ماجرای تلخ تجاوز کودک  2 ساله به نام اهورا توسط ناپدری اشماجرای تلخ تجاوز کودک 2 ساله به نام اهورا توسط ناپدری اشحوادث روز
16تجاوز وحشیانه ی ماموران قلابی به یک دخترتجاوز وحشیانه ی ماموران قلابی به یک دخترحوادث روز
17مجازات دو مردی که به یک زن تجاوز کردندمجازات دو مردی که به یک زن تجاوز کردندحوادث روز
18تجاوزی وحشتناک  به یک پسر معلول تجاوزی وحشتناک به یک پسر معلول حوادث روز
19صحبت های زنانی که مورد تجاوز داعش قرار گرفتندصحبت های زنانی که مورد تجاوز داعش قرار گرفتندحوادث روز
20تجاوز وحشتناک افغانی ها  به دختران ایرانی تجاوز وحشتناک افغانی ها به دختران ایرانی حوادث روز
21تجاوزی وحشتناک توسط چند نفر به یک دختر جوانتجاوزی وحشتناک توسط چند نفر به یک دختر جوانحوادث روز
22تجاوز یک پسر نوجوان به دست مرد جوانتجاوز یک پسر نوجوان به دست مرد جوانحوادث روز
23قتل مرد جوان بر اثر تجاوز در این ویدیوقتل مرد جوان بر اثر تجاوز در این ویدیوحوادث روز
24تجاوز راننده اسنپ به زن جوانتجاوز راننده اسنپ به زن جوانحوادث روز
25ماجرای تک خوانی یک زن در ابیانه / فیلم بدون سانسورماجرای تک خوانی یک زن در ابیانه / فیلم بدون سانسورحوادث روز
26فیلم خفن و لختی از بهادراسگراولادی نوه مرحوم اسگراولادی دروغ استفیلم خفن و لختی از بهادراسگراولادی نوه مرحوم اسگراولادی دروغ استحوادث روز
28اولین بوسه سینمای ایران بعد از انقلاب در فیلم سینمایی سمفونی نهماولین بوسه سینمای ایران بعد از انقلاب در فیلم سینمایی سمفونی نهمحوادث روز
29مستندی درباره عناصر اغتشاش گر شهر بهبهانمستندی درباره عناصر اغتشاش گر شهر بهبهانحوادث روز
30آرمان اعدام نشد / فرصت یک ماهه خانواده غزالهآرمان اعدام نشد / فرصت یک ماهه خانواده غزالهحوادث روز
31ماجرای قتل غزاله توسط ارمان / فیلم صحبت های مادر غزالهماجرای قتل غزاله توسط ارمان / فیلم صحبت های مادر غزالهحوادث روز
32بغض شش ساله مادر غزاله / صبح اعدام آرمان چه اتفاقی افتاد ؟!بغض شش ساله مادر غزاله / صبح اعدام آرمان چه اتفاقی افتاد ؟!حوادث روز