خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی تیم فوتبال استقلال تهران

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1دانلود فیلم خلاصه بازی ماشین سازی 1 - 0 استقلالدانلود فیلم خلاصه بازی ماشین سازی 1 - 0 استقلالاستقلال تهران
2فیلم خلاصه بازی استقلال 1-1 فولادفیلم خلاصه بازی استقلال 1-1 فولاداستقلال تهران
3فیلم خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1-1 استقلالفیلم خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1-1 استقلالاستقلال تهران
4برد خاطره انگیز استقلال در مقابل پرسپولیسبرد خاطره انگیز استقلال در مقابل پرسپولیساستقلال تهران
5فیلم خلاصه بازی استقلال 0 - 1 پرسپولیسفیلم خلاصه بازی استقلال 0 - 1 پرسپولیساستقلال تهران
6فیلم خلاصه بازی گل ریحان 1-3 استقلال (جام حذفی)فیلم خلاصه بازی گل ریحان 1-3 استقلال (جام حذفی)استقلال تهران
7فیلم خلاصه بازی استقلال 2 - 1 گل گهر سیرجانفیلم خلاصه بازی استقلال 2 - 1 گل گهر سیرجاناستقلال تهران
8پخش زنده بازی فوتبال استقلال - فجر سپاسی جام حذفی ایران از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال استقلال - فجر سپاسی جام حذفی ایران از شبکه سهاستقلال تهران
9فیلم خلاصه بازی استقلال 3-0 فجر سپاسی (جام حذفی)فیلم خلاصه بازی استقلال 3-0 فجر سپاسی (جام حذفی)استقلال تهران
10پخش زنده بازی فوتبال سایپا - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال سایپا - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهاستقلال تهران
11خلاصه بازی سایپا 0-4 استقلالخلاصه بازی سایپا 0-4 استقلالاستقلال تهران
12پخش زنده بازی فوتبال استقلال - پارس جنوبی جم لیگ برتر ایران از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال استقلال - پارس جنوبی جم لیگ برتر ایران از شبکه سهاستقلال تهران
13خلاصه بازی استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جمخلاصه بازی استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جماستقلال تهران
14پخش زنده بازی فوتبال استقلال - تراکتور لیگ برتر ایران از شبکه سه / HDپخش زنده بازی فوتبال استقلال - تراکتور لیگ برتر ایران از شبکه سه / HDاستقلال تهران
15فیلم دیدار کامل تراکتور 2-4 استقلالفیلم دیدار کامل تراکتور 2-4 استقلالاستقلال تهران
16فیلم خلاصه بازی تراکتور 2-4 استقلالفیلم خلاصه بازی تراکتور 2-4 استقلالاستقلال تهران
17جام باشگاه های تهران سال ۱۳۶۲ استقلال و سعد آبادجام باشگاه های تهران سال ۱۳۶۲ استقلال و سعد آباداستقلال تهران
18پخش زنده بازی فوتبال استقلال - صنعت نفت آبادان لیگ برتر ایران از شبکه سه / HDپخش زنده بازی فوتبال استقلال - صنعت نفت آبادان لیگ برتر ایران از شبکه سه / HDاستقلال تهران
19فیلم خلاصه بازی استقلال 5-0 صنعت نفت آبادانفیلم خلاصه بازی استقلال 5-0 صنعت نفت آباداناستقلال تهران
20پخش زنده بازی فوتبال نساجی - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال نساجی - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهاستقلال تهران
21فیلم خلاصه بازی فوتبال نساجی و استقلالفیلم خلاصه بازی فوتبال نساجی و استقلالاستقلال تهران
22پخش زنده بازی فوتبال سپاهان - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال سپاهان - استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سهاستقلال تهران
23فیلم خلاصه بازی فوتبال سپاهان و استقلالفیلم خلاصه بازی فوتبال سپاهان و استقلالاستقلال تهران
24HD / پخش زنده بازی فوتبال استقلال و شهر خودرو لیگ برتر ایران از شبکه سهHD / پخش زنده بازی فوتبال استقلال و شهر خودرو لیگ برتر ایران از شبکه سهاستقلال تهران
25پخش زنده بازی فوتبال پیکان و استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سومپخش زنده بازی فوتبال پیکان و استقلال لیگ برتر ایران از شبکه سوماستقلال تهران
26فیلم خلاصه بازی فوتبال پیکان و استقلالفیلم خلاصه بازی فوتبال پیکان و استقلالاستقلال تهران
27فیلم خلاصه بازی فوتبال استقلال و شاهین بوشهرفیلم خلاصه بازی فوتبال استقلال و شاهین بوشهراستقلال تهران
28خلاصه بازی فوتبال استقلال - الکویت  لیگ قهرمانان آسیاخلاصه بازی فوتبال استقلال - الکویت لیگ قهرمانان آسیااستقلال تهران
29فیلم خلاصه بازی الریان و استقلالفیلم خلاصه بازی الریان و استقلالاستقلال تهران
30فیلم خلاصه بازی استقلال و نفت مسجد سلیمانفیلم خلاصه بازی استقلال و نفت مسجد سلیماناستقلال تهران
31فیلم خلاصه بازی الشرطه عراق و استقلالفیلم خلاصه بازی الشرطه عراق و استقلالاستقلال تهران
32فیلم خلاصه بازی استقلال و ذوب آهنفیلم خلاصه بازی استقلال و ذوب آهناستقلال تهران