مدیران

مدیران

مدیران

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
1فیلم کری فتح الله زاده برای پرسپولیسی هافیلم کری فتح الله زاده برای پرسپولیسی هااستقلال تهران
2انتقاد شدید فتح الله زاده از وزیران ورزشانتقاد شدید فتح الله زاده از وزیران ورزشاستقلال تهران
3صحبت های امیر حسین فتحی مدیر عامل استقلال در تمرین امروز عصر استقلالصحبت های امیر حسین فتحی مدیر عامل استقلال در تمرین امروز عصر استقلالاستقلال تهران
4فتحی : فقط اسم میزبانی برای ما بودفتحی : فقط اسم میزبانی برای ما بوداستقلال تهران
5صحبت امیرحسین فتحی با استراماچونی بعد از بازی با گل گهرصحبت امیرحسین فتحی با استراماچونی بعد از بازی با گل گهراستقلال تهران
6گلایه های صادقی از عملکرد سلیقه ای مدیران استقلالگلایه های صادقی از عملکرد سلیقه ای مدیران استقلالاستقلال تهران
7گفتگو با فتحی درباره وضعیت استقلال ، خصوصی سازی و اخبار کذب از باشگاهگفتگو با فتحی درباره وضعیت استقلال ، خصوصی سازی و اخبار کذب از باشگاهاستقلال تهران
8صحبتهای امیر حسین فتحی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالصحبتهای امیر حسین فتحی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالاستقلال تهران
9پاسخ عجیب امیرحسین فتحی نسبت به ناراحتی استراماچونیپاسخ عجیب امیرحسین فتحی نسبت به ناراحتی استراماچونیاستقلال تهران
10صحبت های مدیرعامل استقلال درباره داوری بازی سپاهان و استقلالصحبت های مدیرعامل استقلال درباره داوری بازی سپاهان و استقلالاستقلال تهران
11مربی داخلی جایگزین استراماچونی می‌شودمربی داخلی جایگزین استراماچونی می‌شوداستقلال تهران
12فتح الله زاده مدیر عامل جدید استقلال شدفتح الله زاده مدیر عامل جدید استقلال شداستقلال تهران
13مصاحبه سرپرست استقلال درباره آخرین وضعیت استراماچونیمصاحبه سرپرست استقلال درباره آخرین وضعیت استراماچونیاستقلال تهران
14مصاحبه علی فتح الله زاده درباره آخرین وضعیت استقلال در شبکه خبرمصاحبه علی فتح الله زاده درباره آخرین وضعیت استقلال در شبکه خبراستقلال تهران
15حضور فتح الله زاده در تجمع هواداران استقلال مقابل وزارت ورزشحضور فتح الله زاده در تجمع هواداران استقلال مقابل وزارت ورزشاستقلال تهران
16صحبت های کامران منزوی درباره نتیجه جلسه هیات مدیره استقلالصحبت های کامران منزوی درباره نتیجه جلسه هیات مدیره استقلالاستقلال تهران
17افشاگری بازیکن سابق استقلال درباره نفوذ عوامل پرسپولیسیافشاگری بازیکن سابق استقلال درباره نفوذ عوامل پرسپولیسیاستقلال تهران
18بند های جدید قرارداد استراماچونی و توضیحات فتح الله زادهبند های جدید قرارداد استراماچونی و توضیحات فتح الله زادهاستقلال تهران
19علت فسخ قرارداد استراماچونی و استقلال از زبان پندار توفیقیعلت فسخ قرارداد استراماچونی و استقلال از زبان پندار توفیقیاستقلال تهران
20آخرین وضعیت انتخاب سرمربی استقلال / مصاحبه فتح الله زادهآخرین وضعیت انتخاب سرمربی استقلال / مصاحبه فتح الله زادهاستقلال تهران
21جلسه هیات مدیره استقلال در وزارت ورزش و جوانان برگزار نشد !جلسه هیات مدیره استقلال در وزارت ورزش و جوانان برگزار نشد !استقلال تهران
22موضع باشگاه استقلال درباره بازی در زمین بی طرفموضع باشگاه استقلال درباره بازی در زمین بی طرفاستقلال تهران
23کلیپ مصاحبه خلیل زاده پس از جلسه در AFCکلیپ مصاحبه خلیل زاده پس از جلسه در AFCاستقلال تهران
24خاطره بازی با فتح الله زاده در برنامه سلام صبح بخیرخاطره بازی با فتح الله زاده در برنامه سلام صبح بخیراستقلال تهران
25سوالات بی پرده و صریح از علی فتح‌ الله‌ زاده درباره استقلالسوالات بی پرده و صریح از علی فتح‌ الله‌ زاده درباره استقلالاستقلال تهران
26صحبت های علی فتح الله زاده درباره انتخابات ریاست فدراسیون فوتبالصحبت های علی فتح الله زاده درباره انتخابات ریاست فدراسیون فوتبالاستقلال تهران