فدراسیون

فدراسیون

فدراسیون

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
1فتاحی:بلیط کاغذی درهیچ ورزشگاهی فروخته نمیشودفتاحی:بلیط کاغذی درهیچ ورزشگاهی فروخته نمیشودلیگ برتر خلیج فارس
2صحبت‌های مهدی تاج درباره مراسم برترین های لیگ هجدهمصحبت‌های مهدی تاج درباره مراسم برترین های لیگ هجدهملیگ برتر خلیج فارس
3مهدی تاج: خبرنگار سوال بی ربط بپرسد ۴ سال محروم ‌می‌شودمهدی تاج: خبرنگار سوال بی ربط بپرسد ۴ سال محروم ‌می‌شودلیگ برتر خلیج فارس
4واکنش مهدی تاج به صحبت های اخیرش درباره خبرنگارانواکنش مهدی تاج به صحبت های اخیرش درباره خبرنگارانلیگ برتر خلیج فارس
5پیام مهدی تاج برای درگذشت مهدی شادمانیپیام مهدی تاج برای درگذشت مهدی شادمانیلیگ برتر خلیج فارس
6گفتگو با مهدی تاج/ از لیگ برتر تا تیم ملیگفتگو با مهدی تاج/ از لیگ برتر تا تیم ملیلیگ برتر خلیج فارس
7گفتگو با فتاحی درباره اجرای قانون 90 به 10 در دربیگفتگو با فتاحی درباره اجرای قانون 90 به 10 در دربیلیگ برتر خلیج فارس
8گفتگو با حسن زاده درباره اتفاقات بازی تراکتور - پرسپولیسگفتگو با حسن زاده درباره اتفاقات بازی تراکتور - پرسپولیسلیگ برتر خلیج فارس
9صحبت های فتاحی درباره وضعیت طبقه دوم ورزشگاه آزادیصحبت های فتاحی درباره وضعیت طبقه دوم ورزشگاه آزادیلیگ برتر خلیج فارس
10گفتگو با حسن زاده درباره رای پرونده علیرضا بیرانوند و تراکتورگفتگو با حسن زاده درباره رای پرونده علیرضا بیرانوند و تراکتورلیگ برتر خلیج فارس
11قوانین جدید و قانون 90 به 10 دربی استقلال و پرسپولیس از زبان فتاحیقوانین جدید و قانون 90 به 10 دربی استقلال و پرسپولیس از زبان فتاحیلیگ برتر خلیج فارس
12گفتگو با حسن زاده رییس کمیته انضباطی درباره کارت زرد فرشید اسماعیلیگفتگو با حسن زاده رییس کمیته انضباطی درباره کارت زرد فرشید اسماعیلیلیگ برتر خلیج فارس
13گفتگو با فتاحی درباره بلیط فروشی و برگزاری دربی 90گفتگو با فتاحی درباره بلیط فروشی و برگزاری دربی 90لیگ برتر خلیج فارس
14بهمنی : تعداد بلیط ها تصمیم شورای تامین بودبهمنی : تعداد بلیط ها تصمیم شورای تامین بودلیگ برتر خلیج فارس
15فیلم صحبت های تاج پس از ورود به استادیوم آزادیفیلم صحبت های تاج پس از ورود به استادیوم آزادیلیگ برتر خلیج فارس
16گفتگو با حسن زاده درباره اعلام آرای متخلفان بازی استقلال و پرسپولیسگفتگو با حسن زاده درباره اعلام آرای متخلفان بازی استقلال و پرسپولیسلیگ برتر خلیج فارس
17حسن زاده: ما ماموریم رای عادلانه و متناسب صادر کنیمحسن زاده: ما ماموریم رای عادلانه و متناسب صادر کنیملیگ برتر خلیج فارس
18کالدرون چرا به کمیته انضباطی احضار شده است؟کالدرون چرا به کمیته انضباطی احضار شده است؟لیگ برتر خلیج فارس
19حسن زاده: خلیل زاده برای دانستن علت احضارش به رفتارش با داور وسط رجوع کند!حسن زاده: خلیل زاده برای دانستن علت احضارش به رفتارش با داور وسط رجوع کند!لیگ برتر خلیج فارس
20گفتگو با حسن زاده درباره آرای متخلفات دربی استقلال و پرسپولیسگفتگو با حسن زاده درباره آرای متخلفات دربی استقلال و پرسپولیسلیگ برتر خلیج فارس
21توضیحات مهدی تاج در مورد کمیته استیناف و کمیته اخلاقتوضیحات مهدی تاج در مورد کمیته استیناف و کمیته اخلاقلیگ برتر خلیج فارس
22گفتگو با سعید فتاحی درباره حواشی اهدای سوپرجام به پرسپولیس و حواشی اخیر لیگ برترگفتگو با سعید فتاحی درباره حواشی اهدای سوپرجام به پرسپولیس و حواشی اخیر لیگ برترلیگ برتر خلیج فارس
23اختصاصی/‌صحبتهای سعید فتاحی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالاختصاصی/‌صحبتهای سعید فتاحی پس از پایان بازی تراکتور - استقلاللیگ برتر خلیج فارس
24صحبتهای تاج در مورد حضور رییس فیفا در ایرانصحبتهای تاج در مورد حضور رییس فیفا در ایرانلیگ برتر خلیج فارس
25صحبت های تاج درباره شعارهای ورزشگاه یادگار امامصحبت های تاج درباره شعارهای ورزشگاه یادگار اماملیگ برتر خلیج فارس
26مصاحبه سلطانی فر وزیر ورزش درباره ماجرای سلب میزبانی از نمایندگان فوتبال ایرانمصاحبه سلطانی فر وزیر ورزش درباره ماجرای سلب میزبانی از نمایندگان فوتبال ایرانلیگ برتر خلیج فارس