آموزش نقاشی

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با مداد رنگی و ابرنگ

تعداد ویدئوها: ۶۵ | زمان ایجاد: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
1آموزش نقاشی کودکان "منظره ی روستایی" با مدادرنگیآموزش نقاشی کودکان "منظره ی روستایی" با مدادرنگیخلاقیت و سرگرمی
2آموزش نقاشی کودکان "خانه های روستایی" با پاستل روغنیآموزش نقاشی کودکان "خانه های روستایی" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
3آموزش نقاشی کودکان "منظره بهاری" با پاستل روغنیآموزش نقاشی کودکان "منظره بهاری" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
4آموزش نقاشی"کلبه" با پاستل روغنی برای کودکانآموزش نقاشی"کلبه" با پاستل روغنی برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
5آموزش نقاشی منظره با مداد طراحیآموزش نقاشی منظره با مداد طراحیخلاقیت و سرگرمی
6آموزش نقاشی شخصیت کارتونی " آنا " در فروزنآموزش نقاشی شخصیت کارتونی " آنا " در فروزنخلاقیت و سرگرمی
7آموزش نقاشی "دخترک کارتونی" با مداد رنگیآموزش نقاشی "دخترک کارتونی" با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
8آموزش نقاشی شخصیت کارتونی " السا " در فروزنآموزش نقاشی شخصیت کارتونی " السا " در فروزنخلاقیت و سرگرمی
9آموزش نقاشی "گوزن" با مداد رنگی برای کودکانآموزش نقاشی "گوزن" با مداد رنگی برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
10آموزش نقاشی کودکان "خانه ی مادربزرگ" با پاستل روغنیآموزش نقاشی کودکان "خانه ی مادربزرگ" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
11آموزش نقاشی "پرنده" برای کودکانآموزش نقاشی "پرنده" برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
12آموزش نقاشی شخصیت کارتونی "گیسو کمند"آموزش نقاشی شخصیت کارتونی "گیسو کمند"خلاقیت و سرگرمی
13آموزش نقاشی " السا " با مداد رنگیآموزش نقاشی " السا " با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
14آموزش نقاشی "دختر کارتونی"با مداد رنگی برای کودکانآموزش نقاشی "دختر کارتونی"با مداد رنگی برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
15آموزش نقاشی با مداد رنگی برای کودکان "کارتون دیو و دلبر"آموزش نقاشی با مداد رنگی برای کودکان "کارتون دیو و دلبر"خلاقیت و سرگرمی
16آموزش نقاشی "منظره رودخانه" برای کودکان با پاستل روغنیآموزش نقاشی "منظره رودخانه" برای کودکان با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
17آموزش نقاشی برای کودکان "خانه و طبیعت" با پاستل روغنیآموزش نقاشی برای کودکان "خانه و طبیعت" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
18آموزش نقاشی "آبشار" برای کودکان با پاستل روغنیآموزش نقاشی "آبشار" برای کودکان با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
19آموزش نقاشی "منظره روستایی زیبا" برای کودکانآموزش نقاشی "منظره روستایی زیبا" برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
20آموزش ساده نقاشی "غروب" برای کودکانآموزش ساده نقاشی "غروب" برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
21آموزش نقاشی "مزرعه گندم" برای کودکان با پاستل روغنیآموزش نقاشی "مزرعه گندم" برای کودکان با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
22آموزش نقاشی "دلفین" برای کودکان با پاستل روغنیآموزش نقاشی "دلفین" برای کودکان با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
23آموزش نقاشی ساده و فوق العاده زیبا "ماه در آسمان" با پاستل روغنیآموزش نقاشی ساده و فوق العاده زیبا "ماه در آسمان" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
24آموزش نقاشی "خیابان شهر" برای کودکانآموزش نقاشی "خیابان شهر" برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
25آموزش نقاشی "کعبه" برای کودکانآموزش نقاشی "کعبه" برای کودکانخلاقیت و سرگرمی
26آموزش نقاشی زیبای "غروب خورشید" با پاستل روغنیآموزش نقاشی زیبای "غروب خورشید" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
27آموزش نقاشی "گربه" با مداد رنگی و آبرنگآموزش نقاشی "گربه" با مداد رنگی و آبرنگخلاقیت و سرگرمی
28آموزش نقاشی "درخت صورتی بهاری" با تکنیک گواشآموزش نقاشی "درخت صورتی بهاری" با تکنیک گواشخلاقیت و سرگرمی
29آموزش تکنیک جدید نقاشی با استفاده از "آلومینیوم و اکریلیک"آموزش تکنیک جدید نقاشی با استفاده از "آلومینیوم و اکریلیک"خلاقیت و سرگرمی
30آموزش نقاشی با استفاده از اکریلیک و ابزار جدیدآموزش نقاشی با استفاده از اکریلیک و ابزار جدیدخلاقیت و سرگرمی
31آموزش ساده نقاشی "دلفین در شب" با تکنیک اکریلیکآموزش ساده نقاشی "دلفین در شب" با تکنیک اکریلیکخلاقیت و سرگرمی
32آموزش مرحله به مرحله  نقاشی سه بعدیآموزش مرحله به مرحله نقاشی سه بعدیخلاقیت و سرگرمی
33آموزش نقاشی زیبای سیاه قلم "دختری در حباب کریستال"آموزش نقاشی زیبای سیاه قلم "دختری در حباب کریستال"خلاقیت و سرگرمی
34آموزش نقاشی "درخت زیبا " با اکریلیک و ابزار جدید و متفاوتآموزش نقاشی "درخت زیبا " با اکریلیک و ابزار جدید و متفاوتخلاقیت و سرگرمی
35آموزش نقاشی زیبای "چتر قرمز" با اکریلیک و گوش پاک کنآموزش نقاشی زیبای "چتر قرمز" با اکریلیک و گوش پاک کنخلاقیت و سرگرمی
36آموزش نقاشی "گل" با استفاده از ابزار جدید و تکنیک آبرنگآموزش نقاشی "گل" با استفاده از ابزار جدید و تکنیک آبرنگخلاقیت و سرگرمی
37آموزش ساده نقاشی "فصل بارونی" برای تازه کار هاآموزش ساده نقاشی "فصل بارونی" برای تازه کار هاخلاقیت و سرگرمی
38آموزش 6 نوع درخت مختلف با رنگ روغن یا اکریلیکآموزش 6 نوع درخت مختلف با رنگ روغن یا اکریلیکخلاقیت و سرگرمی
39آموزش نقاشی "قاصدک" با استفاده از ابزار جدیدآموزش نقاشی "قاصدک" با استفاده از ابزار جدیدخلاقیت و سرگرمی
40آموزش نقاشی "درخت" روی زمینه مشکی با ابزار جدیدآموزش نقاشی "درخت" روی زمینه مشکی با ابزار جدیدخلاقیت و سرگرمی
41آموزش نقاشی 3 بعدی "چاله"آموزش نقاشی 3 بعدی "چاله"خلاقیت و سرگرمی
42آموزش نقاشی 3 بعدی "قلب برجسته"آموزش نقاشی 3 بعدی "قلب برجسته"خلاقیت و سرگرمی
43آموزش نقاشی 3 بعدی "نیم کره برجسته"آموزش نقاشی 3 بعدی "نیم کره برجسته"خلاقیت و سرگرمی
44آموزش نقاشی رنگ روغن (منظره ی طبیعت سرسبز)آموزش نقاشی رنگ روغن (منظره ی طبیعت سرسبز)خلاقیت و سرگرمی
45آموزش نقاشی "چهره" با مداد رنگیآموزش نقاشی "چهره" با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
46آموزش نقاشی رنگ روغن "باب راس"آموزش نقاشی رنگ روغن "باب راس"خلاقیت و سرگرمی
47آموزش نقاشی "منظره بهاری صورتی" با پاستل روغنیآموزش نقاشی "منظره بهاری صورتی" با پاستل روغنیخلاقیت و سرگرمی
48آموزش گام به گام نقاشی با پاستل روغنی (پل شب)آموزش گام به گام نقاشی با پاستل روغنی (پل شب)خلاقیت و سرگرمی
49آموزش نقاشی با پاستل گچی (منظره زیبای غروب گندم زار)آموزش نقاشی با پاستل گچی (منظره زیبای غروب گندم زار)خلاقیت و سرگرمی
50آموزش نقاشی سیاه و سفید با تکنیک اکریلیک (منظره ساده برای مبتدی ها)آموزش نقاشی سیاه و سفید با تکنیک اکریلیک (منظره ساده برای مبتدی ها)خلاقیت و سرگرمی
51آموزش نقاشی کودکانه "منظره برفی" با مداد رنگیآموزش نقاشی کودکانه "منظره برفی" با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
52آموزش نقاشی سیاه و سفید راحت و ساده با مداد طراحیآموزش نقاشی سیاه و سفید راحت و ساده با مداد طراحیخلاقیت و سرگرمی
53آموزش نحوه کشیدن حرفه ای "ابر" با اکریلیکآموزش نحوه کشیدن حرفه ای "ابر" با اکریلیکخلاقیت و سرگرمی
54آموزش نقاشی 3بعدی "خانه" با مدادآموزش نقاشی 3بعدی "خانه" با مدادخلاقیت و سرگرمی
55آموزش نقاشی 3بعدی "قطره آب قلبی"آموزش نقاشی 3بعدی "قطره آب قلبی"خلاقیت و سرگرمی
56آموزش نقاشی حرفه ای و جذاب اجسام مختلفآموزش نقاشی حرفه ای و جذاب اجسام مختلفخلاقیت و سرگرمی
57آموزش نقاشی رنگ روغن درخت صورتی فوق العاده زیباآموزش نقاشی رنگ روغن درخت صورتی فوق العاده زیباخلاقیت و سرگرمی
58آموزش نقاشی ساده "گل" با آبرنگآموزش نقاشی ساده "گل" با آبرنگخلاقیت و سرگرمی
59آموزش نقاشی با آهو با مداد رنگیآموزش نقاشی با آهو با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
60آموزش نقاشی طاووس با مداد رنگیآموزش نقاشی طاووس با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی
61آموزش طراحی "سگ پشمالو" با مدادآموزش طراحی "سگ پشمالو" با مدادخلاقیت و سرگرمی
62نقاشی ساده درمورد ماه رمضان "ماه و فانوس"نقاشی ساده درمورد ماه رمضان "ماه و فانوس"خلاقیت و سرگرمی
63آموزش نقاشی برای ماه رمضان "درخت بهاری و فانوس"آموزش نقاشی برای ماه رمضان "درخت بهاری و فانوس"خلاقیت و سرگرمی
64آموزش نقاشی فانتزی دخترانه "شکوفه گیلاس"آموزش نقاشی فانتزی دخترانه "شکوفه گیلاس"خلاقیت و سرگرمی
65آموزش نقاشی "سیمرغ" با مداد رنگیآموزش نقاشی "سیمرغ" با مداد رنگیخلاقیت و سرگرمی