خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۲۸ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1فیلم خلاصه بازی رئال مادرید 1-1 وایادولیدفیلم خلاصه بازی رئال مادرید 1-1 وایادولیدرئال مادرید
2فیلم خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 لوانتهفیلم خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 لوانتهرئال مادرید
3فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3-0 رئال مادریدفیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3-0 رئال مادریدرئال مادرید
4فیلم خلاصه بازی سویا 0-1 رئال مادریدفیلم خلاصه بازی سویا 0-1 رئال مادریدرئال مادرید
5فیلم خلاصه بازی رئال مادرید 2-2 کلوب بروژفیلم خلاصه بازی رئال مادرید 2-2 کلوب بروژرئال مادرید
6فیلم خلاصه بازی رئال مادرید 4-2 گرانادافیلم خلاصه بازی رئال مادرید 4-2 گرانادارئال مادرید
7خلاصه بازی مایورکا 1-0 رئال مادریدخلاصه بازی مایورکا 1-0 رئال مادریدرئال مادرید
8پخش زنده بازی فوتبال گالاتاسرای - رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال گالاتاسرای - رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سهرئال مادرید
9خلاصه بازی گالاتاسرای 0-1 رئال مادریدخلاصه بازی گالاتاسرای 0-1 رئال مادریدرئال مادرید
10فیلم خلاصه بازی رئال مادرید 5-0 لگانسفیلم خلاصه بازی رئال مادرید 5-0 لگانسرئال مادرید
11خلاصه بازی رئال مادرید 0-0 بتیسخلاصه بازی رئال مادرید 0-0 بتیسرئال مادرید
12پخش زنده بازی فوتبال رئال مادرید - گالاتاسرای لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سه / HDپخش زنده بازی فوتبال رئال مادرید - گالاتاسرای لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سه / HDرئال مادرید
13خلاصه بازی ایبار 0-4 رئال مادریدخلاصه بازی ایبار 0-4 رئال مادریدرئال مادرید
14پخش زنده بازی فوتبال رئال مادرید - رئال سوسیداد لالیگا اسپانیا از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال رئال مادرید - رئال سوسیداد لالیگا اسپانیا از شبکه سهرئال مادرید
15فیلم خلاصه بازی فوتبال رئال مادرید و رئال سوسیدادفیلم خلاصه بازی فوتبال رئال مادرید و رئال سوسیدادرئال مادرید
16فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی رئال مادرید و پاری سن ژرمنرئال مادرید
17فیلم خلاصه بازی فوتبال آلاوس و رئال مادریدفیلم خلاصه بازی فوتبال آلاوس و رئال مادریدرئال مادرید
18فیلم خلاصه بازی فوتبال والنسیا و رئال مادرید (تساوی با تاثیر کورتوا روی گل بنزما)فیلم خلاصه بازی فوتبال والنسیا و رئال مادرید (تساوی با تاثیر کورتوا روی گل بنزما)رئال مادرید
19نوستالژی ال کلاسیکو 2006 / بارسلونا 3-3 رئال مادریدنوستالژی ال کلاسیکو 2006 / بارسلونا 3-3 رئال مادریدرئال مادرید
20فیلم خلاصه بازی رئال‌مادرید  - بارسلونا  / الکلاسیکو دیشبفیلم خلاصه بازی رئال‌مادرید - بارسلونا / الکلاسیکو دیشبرئال مادرید
21فیلم خلاصه بازی فوتبال رئال مادرید و اتلتیک بیلبائوفیلم خلاصه بازی فوتبال رئال مادرید و اتلتیک بیلبائورئال مادرید
22فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید (پنالتی 4-1)فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید (پنالتی 4-1)رئال مادرید
23فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و سویافیلم خلاصه بازی رئال مادرید و سویارئال مادرید
24فیلم خلاصه بازی یونیونیستاس و رئال مادرید (جام حذفی)فیلم خلاصه بازی یونیونیستاس و رئال مادرید (جام حذفی)رئال مادرید
25فیلم خلاصه بازی وایادولید و رئال مادریدفیلم خلاصه بازی وایادولید و رئال مادریدرئال مادرید
26فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادریدفیلم خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادریدرئال مادرید
27خلاصه بازی لوانته و رئال مادرید (صدرنشینی بارسلونا)خلاصه بازی لوانته و رئال مادرید (صدرنشینی بارسلونا)رئال مادرید
28فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و بارسلونا (گزارش انگلیسی)فیلم خلاصه بازی رئال مادرید و بارسلونا (گزارش انگلیسی)رئال مادرید