تریکو بافی

تریکو بافی

آموزش های متنوع از تریکو بافی
خوشحالم که قلاب برداشتید تا لحظه هاتون رو رنگی تر ببافید
تریکو بافی از شکل های جذاب هنر بافتنی و قلاب بافی به حساب می آیند که به علت استفاده از کامواهای مخصوص آثار به دست آماده از این هنر برای مصارفی همچون ساخت سبد تریکو ، کریر تریکو نوزاد و حتی صندلی های راحتی مناسب است و تا حدی استحکام کافی رو در صورت رعایت نکات لازم برای ساخت وسایل تزئینی در ابعاد نسبتا بزرگ به شما میدهد

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
1آموزش بافت گلدان با تریکوآموزش بافت گلدان با تریکوخانمانه
2آموزش بافت سبد لباس با تریکوآموزش بافت سبد لباس با تریکوخانمانه
3آموزش بافت سبد کوچک تریکوییآموزش بافت سبد کوچک تریکوییخانمانه
4آموزش بافت سبد نان تریکوییآموزش بافت سبد نان تریکوییخانمانه
5آموزش قندان تریکوبافیآموزش قندان تریکوبافیخانمانه
6آموزش بافت کوله پشتی تریکویی بسیار زیباآموزش بافت کوله پشتی تریکویی بسیار زیباخانمانه
7آموزش بافت کیف بسیار زیبا تریکوآموزش بافت کیف بسیار زیبا تریکوخانمانه
8آموزش بافت کیف با کاموا تریکوآموزش بافت کیف با کاموا تریکوخانمانه
9آموزش سبد تریکویی مدل بیضیآموزش سبد تریکویی مدل بیضیخانمانه
10آموزش سبد تریکویی به شکل توت فرنگیآموزش سبد تریکویی به شکل توت فرنگیخانمانه
11آموزش سبد تریکویی دو رنگآموزش سبد تریکویی دو رنگخانمانه
12آموزش یک نوع سبد تریکویی بسیار زیبا به شکل گلآموزش یک نوع سبد تریکویی بسیار زیبا به شکل گلخانمانه
13آموزش سبد تریکویی با کفی  و درپوش قلبیآموزش سبد تریکویی با کفی و درپوش قلبیخانمانه
14آموزش بافت سبد تریکویی دسته دار مستطیلیآموزش بافت سبد تریکویی دسته دار مستطیلیخانمانه
15آموزش یک نوع سبد تریکویی بسیار زیباآموزش یک نوع سبد تریکویی بسیار زیباخانمانه
16آموزش بافت سبد تریکویی دسته دار گردآموزش بافت سبد تریکویی دسته دار گردخانمانه
17آموزش بافت سبد تریکویی دسته دار مستطیلیآموزش بافت سبد تریکویی دسته دار مستطیلیخانمانه
18بافت سبد تریکویی مربعبافت سبد تریکویی مربعخانمانه
19آموزش بافت سبد مستطیل تریکو بسیار شیکآموزش بافت سبد مستطیل تریکو بسیار شیکخانمانه
20بافت سبد تریکو خمره ایبافت سبد تریکو خمره ایخانمانه
21آموزش تریکوبافیآموزش تریکوبافیخانمانه
22آموزش بافتنی سبد زیبای تریکوآموزش بافتنی سبد زیبای تریکوخانمانه
23آموزش بافت سبد چندمنظوره تریکوآموزش بافت سبد چندمنظوره تریکوخانمانه
24آموزش تریکوبافی (آموزش به زبان آذری )آموزش تریکوبافی (آموزش به زبان آذری )خانمانه
25آموزش بافت کیف تریکویی مربعآموزش بافت کیف تریکویی مربعآموزش بافت
26آموزش بافت کیف مجلسی تریکوییآموزش بافت کیف مجلسی تریکوییآموزش بافت
27آموزش بافت سبد تریکویی به شکل قلبآموزش بافت سبد تریکویی به شکل قلبآموزش بافت