تغذیه و بهداشت

تغذیه و بهداشت

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
1چگونه مرغ، گوشت و نان مصرفی را از آلودگی کرونا حفاظت کنیم؟چگونه مرغ، گوشت و نان مصرفی را از آلودگی کرونا حفاظت کنیم؟نسیم سلامت
2چگونه مرغ، گوشت و نان مصرفی را از آلودگی کـرونا حفاظت کنیم؟چگونه مرغ، گوشت و نان مصرفی را از آلودگی کـرونا حفاظت کنیم؟نسیم سلامت
3چگونگی خرید و‌مصرف درست نان در روزگار کروناچگونگی خرید و‌مصرف درست نان در روزگار کرونانسیم سلامت
4آیا گوشت، سبزی و میوه می‌تواند ناقل ویروس کرونا باشد؟آیا گوشت، سبزی و میوه می‌تواند ناقل ویروس کرونا باشد؟نسیم سلامت
5شستن دست ها و کروناشستن دست ها و کرونانسیم سلامت
6نقش مایعات و فراورده های لبنی و گوشتی برای پیشگیری از بیماری کرونانقش مایعات و فراورده های لبنی و گوشتی برای پیشگیری از بیماری کرونانسیم سلامت
7تغذیه  و تبتغذیه و تبنسیم سلامت
8خرید نان در دوران کرونا ویروسخرید نان در دوران کرونا ویروسنسیم سلامت
9تهیه نان از نانوایی در ایام شیوع کروناتهیه نان از نانوایی در ایام شیوع کرونانسیم سلامت
10تخم مرغ خریداری شده را چطور از نظر کرونا تمیز و استفاده کنیمتخم مرغ خریداری شده را چطور از نظر کرونا تمیز و استفاده کنیمنسیم سلامت
11تو دوره کرونا کدوم غذا آماده رو نخوریم بهتره؟!تو دوره کرونا کدوم غذا آماده رو نخوریم بهتره؟!نسیم سلامت
12خرید نون تو دوره کروناخرید نون تو دوره کرونانسیم سلامت
13خریدامون رو چطوری ضد عفونی کنیمخریدامون رو چطوری ضد عفونی کنیمنسیم سلامت
14تغذیه در روزهای کروناتغذیه در روزهای کرونانسیم سلامت
15ویدیوی ساده و کاربردی خرید نان در زمان کروناویدیوی ساده و کاربردی خرید نان در زمان کرونانسیم سلامت
16شستن دست کافی است یا باید حتما با الکل دست‌ها را ضدعفونی کنیم؟شستن دست کافی است یا باید حتما با الکل دست‌ها را ضدعفونی کنیم؟نسیم سلامت
17تغذیه مناسب در دوران شیوع ویروس کروناتغذیه مناسب در دوران شیوع ویروس کرونانسیم سلامت
18ایمنی مواد غذایی برای مقابله با کروناایمنی مواد غذایی برای مقابله با کرونانسیم سلامت
19کشف آبلیموی شیمیایی و غیربهداشتی در اسلامشهرکشف آبلیموی شیمیایی و غیربهداشتی در اسلامشهرنسیم سلامت
20پیش‌گیری از ابتلا به کرونا با خرماپیش‌گیری از ابتلا به کرونا با خرمانسیم سلامت
21تفاوت میان صابون جامد و مایع در از بین بردن ویروس کروناتفاوت میان صابون جامد و مایع در از بین بردن ویروس کرونانسیم سلامت
22این بیماری‌ها با ایران بدرود گفتنداین بیماری‌ها با ایران بدرود گفتندنسیم سلامت
23سرعت سرایت آلودگی‌های کف دست با این آزمایشسرعت سرایت آلودگی‌های کف دست با این آزمایشنسیم سلامت
24با شیوع کرونا مردم مرغ نخوردندبا شیوع کرونا مردم مرغ نخوردندنسیم سلامت
25ساخت دستمال مرطوب خانگیساخت دستمال مرطوب خانگینسیم سلامت
26در دوران کرونا چطور خرید امنی داشته باشیم؟در دوران کرونا چطور خرید امنی داشته باشیم؟نسیم سلامت
27زنجبیل بخوریم یا نخوریم!زنجبیل بخوریم یا نخوریم!نسیم سلامت
28چی کار کنیم که به ویروس کرونا مبتلا نشیمچی کار کنیم که به ویروس کرونا مبتلا نشیمنسیم سلامت
29کرونا که ترس ندارهکرونا که ترس ندارهنسیم سلامت
30چگونگی تمیز کردن مواد غذایی در دوران کروناچگونگی تمیز کردن مواد غذایی در دوران کرونانسیم سلامت
31بایدها و نبایدهای تغذیه برای پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونابایدها و نبایدهای تغذیه برای پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونانسیم سلامت
32پشت صحنه خدمتگزاران نانوایی ها در مقابله باکروناپشت صحنه خدمتگزاران نانوایی ها در مقابله باکرونانسیم سلامت
33خطر کرونا در جگر و دل و قلوهخطر کرونا در جگر و دل و قلوهنسیم سلامت
34توصیه‌های مهم حریرچی به مردم درباره اعیاد قربان و غدیرتوصیه‌های مهم حریرچی به مردم درباره اعیاد قربان و غدیرنسیم سلامت
35میزان سودمندی داروهای گیاهی در درمان کرونامیزان سودمندی داروهای گیاهی در درمان کرونانسیم سلامت
36پیشنهادهای تغذیه‌ای برای ورزشکارانپیشنهادهای تغذیه‌ای برای ورزشکاراننسیم سلامت