حنا دختری در مزرعه

حنا دختری در مزرعه

حنا، دختری در مزرعه با نام اصلی کاتری، دختر چمنزار (به ژاپنی: 牧場の少女カトリ، به انگلیسی: Katri, Girl of the Meadows) که در ژاپن با نام میکاسا نیز شناخته می‌شود. یک مجموعه تلویزیونی انیمه ۴۹ قسمتی است که توسط استودیو نیپون انیمیشن ساخته شده‌است. این انیمیشن بر اساس رمان فنلاندی تحت عنوان "Paimen, piika ja emäntä" به قلم آاونی نولیوارا ساخته شده‌است.

این انیمیشن نتوانست در اروپا محبوبیت انیمیشن‌های داستان آلپ: آنت من (۱۹۸۳) و پرنسس سارا (۱۹۸۵) را به دست آورد و در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه نتوانست حتی نصف محبوبیت انیمیشن‌های هایدی، دختر آلپ (۱۹۷۴) و زنان کوچک (۱۹۸۷) که در آن کشورها پخش شده بودند را به دست آورد.

با اینکه روایت این انیمیشن در کشور فنلاند بود اما حتی در این کشور پخش نشد و برای کودکان فنلاندی ناشناخته ماند. پخش این انیمیشن از ۸ ژانویه ۱۹۸۴ در شبکه فوجی تلویژن آغاز شده و تا ۲۳ دسامبر ۱۹۸۴ ادامه داشته‌است.

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 1کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 1نوستالوژی
2کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 2کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 2نوستالوژی
3کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 3کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 3نوستالوژی
4کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 4کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 4نوستالوژی
5کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 5کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 5نوستالوژی
6کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 6کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 6نوستالوژی
7کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 7کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 7نوستالوژی
8کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 8کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 8نوستالوژی
9کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 9کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 9نوستالوژی
10کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 10کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 10نوستالوژی
11کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 11کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 11نوستالوژی
12کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 12کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 12نوستالوژی
13کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 13کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 13نوستالوژی
14کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 14کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 14نوستالوژی
15کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 15کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 15نوستالوژی
16کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 16کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 16نوستالوژی
17کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 17کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 17نوستالوژی
18کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 18کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 18نوستالوژی
19کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 19کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 19نوستالوژی
20کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 20کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 20نوستالوژی
21کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 21کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 21نوستالوژی
22کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 22کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 22نوستالوژی
23کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 23کارتون حنا دختری در مزرع دوبله فارسی - قسمت 23نوستالوژی
24کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 24کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 24نوستالوژی
25کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 25کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 25نوستالوژی
26کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 26کارتون حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی - قسمت 26نوستالوژی