معرفی فیلم

معرفی فیلم

معرفی فیلم های حاضر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

تعداد ویدئوها: ۳۸ | زمان ایجاد: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
1نخستین تیزر فیلم شعله ورنخستین تیزر فیلم شعله ورسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
2تیزر دوم فیلم مصادرهتیزر دوم فیلم مصادرهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
3بخشی کوتاه از فیلم سینمایی «به وقت شام»بخشی کوتاه از فیلم سینمایی «به وقت شام»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
4امپراتور جهنمامپراتور جهنمسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
6تیزر فیلم سینمایی " امیر"تیزر فیلم سینمایی " امیر"سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
7اولین تیزر از فیلم اتاق تاریکاولین تیزر از فیلم اتاق تاریکسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
8تیزر صوتی فیلم "بمب" ساخته پیمان معادیتیزر صوتی فیلم "بمب" ساخته پیمان معادیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
9معرفی فیلم امیر با بازی میلاد کی مرام، هادی کاظمی و سحر دولتشاهی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم امیر با بازی میلاد کی مرام، هادی کاظمی و سحر دولتشاهی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
10معرفی فیلم کامیون با بازی سعید آقاخانی و نیکی کریمی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم کامیون با بازی سعید آقاخانی و نیکی کریمی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
11معرفی فیلم کار کثیف با بازی لوون هفتوان، پدرام شریفی و الهام نامی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم کار کثیف با بازی لوون هفتوان، پدرام شریفی و الهام نامی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
12معرفی فیلم بانو قدس ایران مستندی درباره زندگی همسر امام خمینی‌ - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم بانو قدس ایران مستندی درباره زندگی همسر امام خمینی‌ - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
13معرفی فیلم دارکوب با بازی مهناز افشار، امین حیایی و سارا بهرامی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم دارکوب با بازی مهناز افشار، امین حیایی و سارا بهرامی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
14معرفی فیلم سرو زیر آب با بازی بابک حمیدیان و هومن برق نورد - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم سرو زیر آب با بازی بابک حمیدیان و هومن برق نورد - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
15معرفی فیلم زنانی با گوشواره های باروتی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم زنانی با گوشواره های باروتی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
16معرفی فیلم فیلشاه اولین انیمیشن راه یافته به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶معرفی فیلم فیلشاه اولین انیمیشن راه یافته به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۶سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
17 تیزر فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» تیزر فیلم سینمایی «امپراطور جهنم»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
18مستند زنانی با گوشواره های باروتی مستند زنانی با گوشواره های باروتی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
19مغزهای کوچک زنگ‌زدهمغزهای کوچک زنگ‌زدهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
20تیزر فیلم سینمایی «مصادره»تیزر فیلم سینمایی «مصادره»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
21تیزر فیلم سینمایی تنگه ابوقریب منتشر شدتیزر فیلم سینمایی تنگه ابوقریب منتشر شدسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
22تیزر فیلم سینمایی جاده قدیمتیزر فیلم سینمایی جاده قدیمسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
23تیزر فیلم سینمایی جشن دلتنگیتیزر فیلم سینمایی جشن دلتنگیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
24بخش‌هایی از فیلم سینمایی «چهارراه استانبول»بخش‌هایی از فیلم سینمایی «چهارراه استانبول»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
25تریلر رسمی فیلم سینمایی دارکوبتریلر رسمی فیلم سینمایی دارکوبسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
26اولین ویدئو از فیلم «سرو زیرآب»اولین ویدئو از فیلم «سرو زیرآب»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
27نختستین تیزر فیلم سوتفاهم + دانلود فیلم سوتفاهم احمدرضا معتمدینختستین تیزر فیلم سوتفاهم + دانلود فیلم سوتفاهم احمدرضا معتمدیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
28فیلم جنجالی عرق سرد با بازی باران کوثریفیلم جنجالی عرق سرد با بازی باران کوثریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
29اولین تیزر انیمیشن ایرانی فیلشاهاولین تیزر انیمیشن ایرانی فیلشاهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
30تیزر فیلم کار کثیف  تیزر فیلم کار کثیف سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
31نخستین تیزر فیلم لاتارینخستین تیزر فیلم لاتاریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
32تیزر فیلم ماهوراتیزر فیلم ماهوراسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
33اولین تیزر پشت صحنه «سرو زیر آب»؛تماشا کنیداولین تیزر پشت صحنه «سرو زیر آب»؛تماشا کنیدسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
34انتشار جدیدترین تیزر فیلم «هایلایت» انتشار جدیدترین تیزر فیلم «هایلایت» سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
35تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی»؛تماشا کنید تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی»؛تماشا کنید سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
36انتشار تیزر «پشت ابرها» تازه‌ترین ساخته مجید مجیدیانتشار تیزر «پشت ابرها» تازه‌ترین ساخته مجید مجیدیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
37اولین تیزر فیلم «بمب یک عاشقانه»اولین تیزر فیلم «بمب یک عاشقانه»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
38اولین تیزر فیلم سینمایی بمب یک عاشقانهاولین تیزر فیلم سینمایی بمب یک عاشقانهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر