مستند فرماندهان

مستند فرماندهان

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

تعداد ویدئوها: ۱ | زمان ایجاد: ۱۲ آذر ۱۳۹۷