آموزش اصول اولیه ماهیگیری

آموزش اصول اولیه ماهیگیری

تعداد ویدئوها: ۴۶ | زمان ایجاد: ۹ مرداد ۱۳۹۷
1آموزش اصول اولیه ماهیگیریآموزش اصول اولیه ماهیگیری118file
2آموزش اصول اولیه ماهیگیری بصورت کامل از 0 تا 100آموزش اصول اولیه ماهیگیری بصورت کامل از 0 تا 100118file
311 راه آموزش ماهیگیری11 راه آموزش ماهیگیری118file
410 روش جالب و آسان ماهیگیری10 روش جالب و آسان ماهیگیری118file
5ساخت قلاب ماهیگیریساخت قلاب ماهیگیری118file
6ماهیگیری با قلاب-www.118file.comماهیگیری با قلاب-www.118file.com118file
7دوره آموزش ماهیگیری با قلاب-09130919446دوره آموزش ماهیگیری با قلاب-09130919446118file
8صید گروهی ماهی ها با چند ترفند ابتداییصید گروهی ماهی ها با چند ترفند ابتدایی118file
9ترفندهای ماهیگیری با قلابترفندهای ماهیگیری با قلاب118file
105ترفندهای ماهیگیری به کمک قلاب118فایل5ترفندهای ماهیگیری به کمک قلاب118فایل118file
11تمامی ترفندها و اصول اولیه ماهیگیریتمامی ترفندها و اصول اولیه ماهیگیری118file
12عجیب ترین ماهیگیران قرنعجیب ترین ماهیگیران قرن118file
13ترفندهای ماهیگیری با قلاب - صید ماهی بزرگترفندهای ماهیگیری با قلاب - صید ماهی بزرگ118file
14آموزش صید ماهی بزرگآموزش صید ماهی بزرگ118file
15ماهیگیری در رودخانه های خروشانماهیگیری در رودخانه های خروشان118file
1625 ترفند صید ماهی بزرگ با قلاب25 ترفند صید ماهی بزرگ با قلاب118file
1725 ترفند صید ماهی بزرگ با قلاب25 ترفند صید ماهی بزرگ با قلاب118file
19ترفند های ریز در ماهیگیری با قلابترفند های ریز در ماهیگیری با قلاب118file
20همه چیز درباره طعمه ماهیگیریهمه چیز درباره طعمه ماهیگیری118file
21با قلاب مخصوص و حرفه ای ماهیگیری کنیدبا قلاب مخصوص و حرفه ای ماهیگیری کنید118file
2225 ترفند صید ماهی با قلاب25 ترفند صید ماهی با قلاب118file
23آموزش ماهیگیری بصورت گام به گامآموزش ماهیگیری بصورت گام به گام118file
24ترفند هایی برای ماهیگیریترفند هایی برای ماهیگیری118file
25ترفند صید ماهی های بزرگترفند صید ماهی های بزرگ118file
26تکنیک صید ماهی های بزرگتکنیک صید ماهی های بزرگ118file
27آموزش ماهیگیری _صید خار ماهب با قلابآموزش ماهیگیری _صید خار ماهب با قلاب118file
28آموزش ماهیگیری با لنسرآموزش ماهیگیری با لنسر118file
29آموزش ماهیگیری با لنسرآموزش ماهیگیری با لنسر118file
30رفتی شمال قلاب ماهیگیری رو هم ببر با سیخ جوجه هارورفتی شمال قلاب ماهیگیری رو هم ببر با سیخ جوجه هارو118file
31معرفی ابزار و طعمه برای ماهیگیری با قلابمعرفی ابزار و طعمه برای ماهیگیری با قلاب118file
32آموزش ماهیگیری | آموزش 0 تا 100آموزش ماهیگیری | آموزش 0 تا 100118file
33آموزش صید ماهیآموزش صید ماهی118file
34صید ماهیان بزرگ با قلابصید ماهیان بزرگ با قلاب118file
35چگونگی صید ماهی بصورت کاملچگونگی صید ماهی بصورت کامل118file
36فوت و فن ماهیگیری - نحوه طعمه زنیفوت و فن ماهیگیری - نحوه طعمه زنی118file
37اموزش ماهیگیری با قلاب دستی و زنگولهاموزش ماهیگیری با قلاب دستی و زنگوله118file
38آموزش ماهیگیری با تور و قلاب 02128423118آموزش ماهیگیری با تور و قلاب 02128423118118file
39فیلم ماهیگیری با قلاب و تور در رودخانهفیلم ماهیگیری با قلاب و تور در رودخانه118file
40آموزش صیئ ماهیان بزرگ با قلابآموزش صیئ ماهیان بزرگ با قلاب118file
41آموزش ماهیگیری در دریاچهآموزش ماهیگیری در دریاچه118file
42صید خارماهی بزرگ پیش از تخم ریزیصید خارماهی بزرگ پیش از تخم ریزی118file
43صید ماهی سفید با قلاب در رودصید ماهی سفید با قلاب در رود118file
44نحوه ی صید ماهی بزرگ با قلابنحوه ی صید ماهی بزرگ با قلاب118file
45روشی موثر برای به دام انداختن خارماهی وانواع ماهی های دیگرروشی موثر برای به دام انداختن خارماهی وانواع ماهی های دیگر118file
46آموزش گام به گام ماهیگیری با قلابآموزش گام به گام ماهیگیری با قلاب118file