خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1خلاصه بازی منچستر سیتی 2-2 تاتنهامخلاصه بازی منچستر سیتی 2-2 تاتنهاممنچسترسیتی
2خلاصه بازی بورنموث 1-3 منچستر سیتیخلاصه بازی بورنموث 1-3 منچستر سیتیمنچسترسیتی
3فیلم خلاصه بازی فوتبال منچستر سیتی 4-0 برایتونفیلم خلاصه بازی فوتبال منچستر سیتی 4-0 برایتونمنچسترسیتی
4خلاصه بازی منچسترسیتی 2-2 ستارگان لیگ جزیرهخلاصه بازی منچسترسیتی 2-2 ستارگان لیگ جزیرهمنچسترسیتی
5فیلم خلاصه بازی نوریچ 3-2 منچستر سیتیفیلم خلاصه بازی نوریچ 3-2 منچستر سیتیمنچسترسیتی
6فیلم خلاصه بازی شاختار 0 - 3 منچستر سیتیفیلم خلاصه بازی شاختار 0 - 3 منچستر سیتیمنچسترسیتی
7خلاصه بازی منچستر سیتی 8-0 واتفوردخلاصه بازی منچستر سیتی 8-0 واتفوردمنچسترسیتی
8خلاصه بازی پریستون 0-3 منچستر سیتیخلاصه بازی پریستون 0-3 منچستر سیتیمنچسترسیتی
9فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 2-0 دینامو زاگربفیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 2-0 دینامو زاگربمنچسترسیتی
10فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 0-2 ولورهمپتونفیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 0-2 ولورهمپتونمنچسترسیتی
11خلاصه بازی کریستال پالاس 0-2 منچستر سیتیخلاصه بازی کریستال پالاس 0-2 منچستر سیتیمنچسترسیتی
12خلاصه بازی منچستر سیتی 5-1 آتالانتاخلاصه بازی منچستر سیتی 5-1 آتالانتامنچسترسیتی
13فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 3-1 ساوتهمپتون (جام اتحادیه)فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی 3-1 ساوتهمپتون (جام اتحادیه)منچسترسیتی
14خلاصه بازی منچستر سیتی 2-1 ساوتهمپتونخلاصه بازی منچستر سیتی 2-1 ساوتهمپتونمنچسترسیتی
16فیلم خلاصه بازی فوتبال منچستر سیتی و چلسیفیلم خلاصه بازی فوتبال منچستر سیتی و چلسیمنچسترسیتی
17فیلم خلاصه بازی فوتبال برنلی و منچسترسیتیفیلم خلاصه بازی فوتبال برنلی و منچسترسیتیمنچسترسیتی
18پخش زنده بازی فوتبال برنلی و منچسترسیتی لیگ برتر انگلیس از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال برنلی و منچسترسیتی لیگ برتر انگلیس از شبکه سهمنچسترسیتی
19فیلم خلاصه بازی فوتبال منچسترسیتی و لستر سیتیفیلم خلاصه بازی فوتبال منچسترسیتی و لستر سیتیمنچسترسیتی
20فیلم خلاصه بازی فوتبال ولورهمپتون و منچسترسیتی / کامبک ولورهمپتونفیلم خلاصه بازی فوتبال ولورهمپتون و منچسترسیتی / کامبک ولورهمپتونمنچسترسیتی
21فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی و شفیلد یونایتدفیلم خلاصه بازی منچستر سیتی و شفیلد یونایتدمنچسترسیتی
22فیلم خلاصه بازی منچستر سیتی و اورتونفیلم خلاصه بازی منچستر سیتی و اورتونمنچسترسیتی
23فیلم خلاصه بازی تاتنهام و منچسترسیتیفیلم خلاصه بازی تاتنهام و منچسترسیتیمنچسترسیتی
24فیلم خلاصه بازی منچسترسیتی و وستهامفیلم خلاصه بازی منچسترسیتی و وستهاممنچسترسیتی
25فیلم خلاصه بازی لستر سیتی و منچستر سیتیفیلم خلاصه بازی لستر سیتی و منچستر سیتیمنچسترسیتی