ناخن

ناخن

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲۵ دی ۱۳۹۷
1آموزش ایده و ترفند برای طراحی ناخنآموزش ایده و ترفند برای طراحی ناخنmahsho style
2آموزش طراحی ناخن ساده و قشنگآموزش طراحی ناخن ساده و قشنگmahsho style
3کاشت ناخن و طراحی ناخن بسیار جالب و زیباکاشت ناخن و طراحی ناخن بسیار جالب و زیباmahsho style
4آموزش طراحی ناخن ساده و شیک در سی ثانیهآموزش طراحی ناخن ساده و شیک در سی ثانیهmahsho style
5آموزش کاشت ناخن و لاک زدن ناخن و ناخن مصنوعیآموزش کاشت ناخن و لاک زدن ناخن و ناخن مصنوعیmahsho style
6آموزش پدیکور و لاک زدن پاآموزش پدیکور و لاک زدن پاmahsho style
7آموزش طراحی ناخن فوق العاده زیبا و خوش رنگآموزش طراحی ناخن فوق العاده زیبا و خوش رنگmahsho style
8طراحی ناخن جدید و آموزش مدل دیزاین ناخن زیبا و لاک زدن ابرو بادیطراحی ناخن جدید و آموزش مدل دیزاین ناخن زیبا و لاک زدن ابرو بادیmahsho style
9طراحی ناخن جدید آموزش طراحی ناخن و لاک زدن آبرنگی و رنگین کمانیطراحی ناخن جدید آموزش طراحی ناخن و لاک زدن آبرنگی و رنگین کمانیmahsho style
11طراحی ناخن و لاک زدن با پودر کروم فوق العادهطراحی ناخن و لاک زدن با پودر کروم فوق العادهmahsho style
12کاشت ناخن  کوتاه آموزش لاک زدن و کاشت ناخنکاشت ناخن کوتاه آموزش لاک زدن و کاشت ناخنmahsho style
13آموزش طراحی لاک و ناخن شیک و آسانآموزش طراحی لاک و ناخن شیک و آسانmahsho style
14آموزش پدیکور ناخن و لاک زدن ناخن پا ساده و شیکآموزش پدیکور ناخن و لاک زدن ناخن پا ساده و شیکmahsho style
15طراحی ناخن جدید و شیک آموزش لاک زدن و دیزاین ناخنطراحی ناخن جدید و شیک آموزش لاک زدن و دیزاین ناخنmahsho style
16لاک زدن با پودر کروم و طراحی ناخن رنگین کمانیلاک زدن با پودر کروم و طراحی ناخن رنگین کمانیmahsho style
17طراحی ناخن عروسکی و دخترانه با پودر کرومطراحی ناخن عروسکی و دخترانه با پودر کرومmahsho style
18طراحی ناخن ابر و بادی شیکطراحی ناخن ابر و بادی شیکmahsho style
19طراحی ناخن دو رنگ و شیکطراحی ناخن دو رنگ و شیکmahsho style
20آموزش طراحی ناخن جدید و شیکآموزش طراحی ناخن جدید و شیکmahsho style
21طراحی ناخن جدید و آموزش لاک زدن ابر و بادیطراحی ناخن جدید و آموزش لاک زدن ابر و بادیmahsho style