قسمت هفت

قسمت هفت

هفتمین قسمت بزرگترین مسابقه استعدادیابی عصر جدید

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
1اجرای اول قسمت 7 مسابقه عصر جدید- گروه آکروبات قنبرى - شنبه 25 اسفنداجرای اول قسمت 7 مسابقه عصر جدید- گروه آکروبات قنبرى - شنبه 25 اسفند
2اجرای دوم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- درسا باداميان - شنبه 25 اسفنداجرای دوم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- درسا باداميان - شنبه 25 اسفند
3اجرای چهارم قسمت 7 مسابقه عصر جدید-وهاب ده هفت - شنبه 25 اسفنداجرای چهارم قسمت 7 مسابقه عصر جدید-وهاب ده هفت - شنبه 25 اسفند
4شکستن رکورد گینس در عصر جدید - اجرای سوم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- على بهبودى فر- شنبه 25 اسفندشکستن رکورد گینس در عصر جدید - اجرای سوم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- على بهبودى فر- شنبه 25 اسفند
5اجرای پنجم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- يسرا سليمانى نابغه ریاضی - شنبه 25 اسفنداجرای پنجم قسمت 7 مسابقه عصر جدید- يسرا سليمانى نابغه ریاضی - شنبه 25 اسفند
6دانلودمسابقه عصر جدید  قسمت هفتم پخش شده در 25 اسفند 1397دانلودمسابقه عصر جدید قسمت هفتم پخش شده در 25 اسفند 1397
7قطعه «آسمان ها» با صدای وَهاب ده هفت در مسابقه استعدادیابی عصر جدیدقطعه «آسمان ها» با صدای وَهاب ده هفت در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
8فینالیست قسمت هفتم مسابقه استعدادیابی عصر جدید :: اجرای حرفه ای لیزرشوفینالیست قسمت هفتم مسابقه استعدادیابی عصر جدید :: اجرای حرفه ای لیزرشو
9حرکت خطرناک بلند کردن یخچال با دندان در مسابقه استعدادیابی عصر جدیدحرکت خطرناک بلند کردن یخچال با دندان در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
10یُسرا سلیمانی، قهرمان محاسبات ذهنی جهان در عصر جدیدیُسرا سلیمانی، قهرمان محاسبات ذهنی جهان در عصر جدید
11حرکات نمایشی خطرناک در مسابقه استعدادیابی عصر جدیدحرکات نمایشی خطرناک در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
12مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» - قسمت هفتم :: اجرای حرکات نمایشیمسابقه استعدادیابی «عصر جدید» - قسمت هفتم :: اجرای حرکات نمایشی
13اجرای زیبای درسا بادامیان در مسابقه استعدادیابی عصر جدیداجرای زیبای درسا بادامیان در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
14شکستن رکورد جهانی در مسابقه استعدادیابی عصر جدیدشکستن رکورد جهانی در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
15مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» - قسمت 7مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» - قسمت 7
16رکورد شکنی های جهانی علی بهبودی فر در مسابقه استعدادیابی عصر جدیدرکورد شکنی های جهانی علی بهبودی فر در مسابقه استعدادیابی عصر جدید