شیرینی ماه رمضان

شیرینی ماه رمضان

طرز تهییه زولبیا و بامیه حرفه ای در خانه

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
1طرز تهیه بامیه ایرانی دقیقا به سبک و مزه قنادی در منزلطرز تهیه بامیه ایرانی دقیقا به سبک و مزه قنادی در منزلکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
2اموزش پخت شیرینی جلبی افغانی بسیار خوشمزهاموزش پخت شیرینی جلبی افغانی بسیار خوشمزهکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
3آموزش پخت زولبیا به سبک قنادی و شیرینی پزی هاآموزش پخت زولبیا به سبک قنادی و شیرینی پزی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
4آموزش تهیه زولبیا در منزل مخصوص ماه رمضانآموزش تهیه زولبیا در منزل مخصوص ماه رمضانکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
5آموزش تهیه شیرینی بامیه به سبک قنادی هاآموزش تهیه شیرینی بامیه به سبک قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
6آموزش پخت بامیه خوشمزه در منزل مشابه قنادی هاآموزش پخت بامیه خوشمزه در منزل مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
7آموزش پخت  بامیه ی اصفهانی  در منزلآموزش پخت بامیه ی اصفهانی در منزلکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
8آموزش پخت شیرینی دانمارکی مشابه قنادی هاآموزش پخت شیرینی دانمارکی مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
9آموزش تهیه شیرینی مشهدی یا شیرینی‌ مربایی مشابه قنادی هاآموزش تهیه شیرینی مشهدی یا شیرینی‌ مربایی مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
10آموزش پخت  شیرینی نان برنجی به سبک شیرینی پزی هاآموزش پخت شیرینی نان برنجی به سبک شیرینی پزی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
11آموزش تهیه گز اصفهان دقیقا مشابه قنادی هاآموزش تهیه گز اصفهان دقیقا مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
12آموزش پخت حلوای مخصوص ایرانیآموزش پخت حلوای مخصوص ایرانیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
13آموزش پخت زولبیای مخصوص ماه رمضان دقیقا مشابه قنادی هاآموزش پخت زولبیای مخصوص ماه رمضان دقیقا مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
14طرز تهیه شیرینی بامیه مخصوص ماه رمضانطرز تهیه شیرینی بامیه مخصوص ماه رمضانکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
15آموزش تهیه پخت شیرینی گوش فیل دقیقا مشابه قنادی هاآموزش تهیه پخت شیرینی گوش فیل دقیقا مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
16آموزش تهیه گوش فیلم مخصوص اصفهانیآموزش تهیه گوش فیلم مخصوص اصفهانیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
17آموزش تهیه و طبخ گوش فیل در منزل و به راحتیآموزش تهیه و طبخ گوش فیل در منزل و به راحتیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
18آموزش تهیه بامیه مخصوص در منزل مشابه بامیه قنادی هاآموزش تهیه بامیه مخصوص در منزل مشابه بامیه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
19آموزش کامل پخت حلوای زعفرانی اعلا برای ۳۰ نفرآموزش کامل پخت حلوای زعفرانی اعلا برای ۳۰ نفرکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
20آموزش کامل و دقیق تهیه نان کماج اعلا به راحتی و سریعآموزش کامل و دقیق تهیه نان کماج اعلا به راحتی و سریعکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
21آموزش تهیهکیک خوشمزه  روت خانگیآموزش تهیهکیک خوشمزه روت خانگیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
22آموزش کامل تهیه کیک اسفنجی شکلاتی و وانیلیآموزش کامل تهیه کیک اسفنجی شکلاتی و وانیلیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
23آموزش تهیه و پخت شیرینی کشمشی حرفه ایآموزش تهیه و پخت شیرینی کشمشی حرفه ایکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
24آ«وزش حرفه ای  تهیه و طبخ شیرینی زبانآ«وزش حرفه ای تهیه و طبخ شیرینی زبانکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
25آموزش حرفه ای و سریع پخت شیرین زبان دقیقا مشابه قنادی هاآموزش حرفه ای و سریع پخت شیرین زبان دقیقا مشابه قنادی هاکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
26آموزش پخت قرابیه شیرینی سنتی تبریزآموزش پخت قرابیه شیرینی سنتی تبریزکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
27آموزش تهیه بامیه اصفهانی در منزل و به راحتیآموزش تهیه بامیه اصفهانی در منزل و به راحتیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
28آموزش کیک باقلوایی فوق العاده خوشمزه ویژه ماه رمضانآموزش کیک باقلوایی فوق العاده خوشمزه ویژه ماه رمضانکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
29آموزش کیک باقلوایی  بسیارخوشمزه و آسااانآموزش کیک باقلوایی بسیارخوشمزه و آسااانکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
30آموزش درست کردن کیک ساده و بسیار خوشمزه در سه سوتآموزش درست کردن کیک ساده و بسیار خوشمزه در سه سوتکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
31آموزش تهیه زولبیا بامیه خانگی خیلییی خوشمزه "ویژه ماه رمضان"آموزش تهیه زولبیا بامیه خانگی خیلییی خوشمزه "ویژه ماه رمضان"کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا
32آموزش شیرینی پادرازی قزوین شیرینی اصیل وپرطرفدار ایرانیآموزش شیرینی پادرازی قزوین شیرینی اصیل وپرطرفدار ایرانیکارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا