مداحی ترکی

مداحی ترکی

مداحی ترکی

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۲ مرداد ۱۳۹۸
1بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذریبهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری
2مداحی ترکی - حاج بهروز سیفی مراسم بازار اردبیل 93 -مداحی ترکی - حاج بهروز سیفی مراسم بازار اردبیل 93 -
3مداحی  جانسوز ترکی با نوای حسن نعمتیمداحی جانسوز ترکی با نوای حسن نعمتی
4مداحی بسیار زیبا  ترکی نادر جوادیمداحی بسیار زیبا ترکی نادر جوادی
5مداحی زیبا  ترکی نادر جوادی گلچین طشت گذاری محرم 94مداحی زیبا ترکی نادر جوادی گلچین طشت گذاری محرم 94
6گلچین مداحی  بسیار زیبا تركی ویژه اربعین (ویژه محرم95)گلچین مداحی بسیار زیبا تركی ویژه اربعین (ویژه محرم95)
7مجموعه مداحی های شور ترکی (از دست ندین)مجموعه مداحی های شور ترکی (از دست ندین)
8مداحی ترکی محمد باقر منصوری نهم محرم ۱۳۹۴ (روسیه) -مداحی ترکی محمد باقر منصوری نهم محرم ۱۳۹۴ (روسیه) -
9مداحی  بسیار زیبا ترکی (سن قربان اولوم اخا) حاج جعفر ایمان نژادمداحی بسیار زیبا ترکی (سن قربان اولوم اخا) حاج جعفر ایمان نژاد
10مداحی ترکی شهروز حبیبی- ای اکبراین زیبا نگارنمداحی ترکی شهروز حبیبی- ای اکبراین زیبا نگارن
11مداحی ترکی باقر منصوری -روضه -مداحی ترکی باقر منصوری -روضه -
12مداحی امام حسین به زبان ترکی, نوحه ترکی زیبامداحی امام حسین به زبان ترکی, نوحه ترکی زیبا
13مداحی ترکی قارداش به سبک روحی مشتاقة حاج باسم الکربلائیمداحی ترکی قارداش به سبک روحی مشتاقة حاج باسم الکربلائی
14روضه جانسوز حضرت زهرا - حاج حمید مرتضوی زنجانیروضه جانسوز حضرت زهرا - حاج حمید مرتضوی زنجانی
15حاج اکبر نور بهمنی،روضه اوخشاما ترکیحاج اکبر نور بهمنی،روضه اوخشاما ترکی
16نوحه ترکی سید جواد ذاکرنوحه ترکی سید جواد ذاکر
17مداحی ترکی لای ای لا ای جبهه لرین یورقونیمداحی ترکی لای ای لا ای جبهه لرین یورقونی
18دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (12)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (12)
19مداحی بسیار  زیبا به زبان ترکی از دست ندین...مداحی بسیار زیبا به زبان ترکی از دست ندین...
20**مداحی شور زیبا ترکی مداح نوجوان آقای امیرحسین رجبی****مداحی شور زیبا ترکی مداح نوجوان آقای امیرحسین رجبی**
21دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (1)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (1)
22دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری  (4)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (4)
23دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (7)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (7)
24دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (6)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (6)
25دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (5)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (5)
26دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (10)دانلود بهترین گلچین نوحه ترکی نوحه آذری (10)
27مداحی  بسیار زیبا ترکی منصوری محرم 1394مداحی بسیار زیبا ترکی منصوری محرم 1394