عروس

عروس

تعداد ویدئوها: ‎−۲ | زمان ایجاد: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
1قبل و پس از آرایش عروس _ آرایشگاه بزرگ مائدهقبل و پس از آرایش عروس _ آرایشگاه بزرگ مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
2قبل و بعد میکاپ عروس _ سالن زیبایی مائدهقبل و بعد میکاپ عروس _ سالن زیبایی مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
3آرایشگاه ممتاز عروس _ آرایشگاه مائدهآرایشگاه ممتاز عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
4آرایش و میکاپ تخصصی عروس _ آرایشگاه مائدهآرایش و میکاپ تخصصی عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
5کلیپ قبل و بعد میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهکلیپ قبل و بعد میکاپ عروس _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
6بزرگترین آرایشگاه عروس تهران _ آرایشگاه مائدهبزرگترین آرایشگاه عروس تهران _ آرایشگاه مائدهKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
7آموزش متد آرایش دائم در آموزشگاه آرایش و زیبایی شرمینآموزش متد آرایش دائم در آموزشگاه آرایش و زیبایی شرمینKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
8آموزش دوره های مو و رنگ مو در آموزشگاه آرایش شرمینآموزش دوره های مو و رنگ مو در آموزشگاه آرایش شرمینKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
9آموزش بافت مو در آموزشگاه آرایش شرمینآموزش بافت مو در آموزشگاه آرایش شرمینKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
10قبل و پس از آرایش عروس در سالن آرایش طراحان _ فیروزه صابونیقبل و پس از آرایش عروس در سالن آرایش طراحان _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
11میکاپ آرتیست تخصصی گریم و آرایش عروس _ فیروزه صابونیمیکاپ آرتیست تخصصی گریم و آرایش عروس _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
13میکاپ و آرایش جدید عروس _ فیروزه صابونیمیکاپ و آرایش جدید عروس _ فیروزه صابونیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی