گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول ولورهمپتون به منچستر یونایتد (روبن)گل اول ولورهمپتون به منچستر یونایتد (روبن)منچستر یونایتد
2گل اول منچستر یونایتد به ولورهمپتون (مارسیال)گل اول منچستر یونایتد به ولورهمپتون (مارسیال)منچستر یونایتد
3تمام گل‌های مارسیال برای منچستریونایتدتمام گل‌های مارسیال برای منچستریونایتدمنچستر یونایتد
4گل اول کریستال پالاس به منچستر یونایتد (آیو)گل اول کریستال پالاس به منچستر یونایتد (آیو)منچستر یونایتد
5گل اول منچستر یونایتد به کریستال پالاس (جیمز)گل اول منچستر یونایتد به کریستال پالاس (جیمز)منچستر یونایتد
6گل دوم کریستال پالاس به منچستر یونایتد (پاتریک)گل دوم کریستال پالاس به منچستر یونایتد (پاتریک)منچستر یونایتد
7گل های برتر منچستریونایتد مقابل آرسنال در لیگ جزیرهگل های برتر منچستریونایتد مقابل آرسنال در لیگ جزیرهمنچستر یونایتد
8گل دوم منچستر یونایتد به چلسی (سوپرکاشته مارکوس رشفورد)گل دوم منچستر یونایتد به چلسی (سوپرکاشته مارکوس رشفورد)منچستر یونایتد
9گل اول منچستر یونایتد به چلسی (مارکوس رشفورد)گل اول منچستر یونایتد به چلسی (مارکوس رشفورد)منچستر یونایتد
10گل اول بورنموث به منچستر یونایتد (جاشوا کینگ)گل اول بورنموث به منچستر یونایتد (جاشوا کینگ)منچستر یونایتد
11فیلم گل سوم شفیلد یونایتد به منچستر یونایتد توسط مک برنیفیلم گل سوم شفیلد یونایتد به منچستر یونایتد توسط مک برنیمنچستر یونایتد
12فیلم گل اول واتفورد به منچستریونایتدفیلم گل اول واتفورد به منچستریونایتدمنچستر یونایتد
13فیلم گل دوم منچستر یونایتد به برنلی توسط راشفوردفیلم گل دوم منچستر یونایتد به برنلی توسط راشفوردمنچستر یونایتد
14فیلم گل اول منچستر سیتی به منچستر یونایتد (سوپرگل برناردو)فیلم گل اول منچستر سیتی به منچستر یونایتد (سوپرگل برناردو)منچستر یونایتد
15گل اول منچستر یونایتد به منچستر سیتی (ماتیچ)گل اول منچستر یونایتد به منچستر سیتی (ماتیچ)منچستر یونایتد
16گلها و مهارت های برونو فرناندز خرید جدید منچستر یونایتدگلها و مهارت های برونو فرناندز خرید جدید منچستر یونایتدمنچستر یونایتد