یوسف پیامبر

یوسف پیامبر

سریال یوسف پیامبر HD
«یوسف پیامبر» نام یک مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی حضرت یوسف به کارگردانی فرج‌الله سلحشور است.
زمانی که یعقوب، مردمان بنی‌اسرائیل را به معبود یگانه عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار می‌دهد؛ خداوند، پیامبر بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا می‌کند که در حسن و جمال، بی‌نظیر است. یوسف در کودکی رؤیای عجیبی می‌بیند؛ رؤیایی که در آن خورشید و ماه و ۱۱ ستاره برای او به سجده می‌افتند. یعقوب که این رؤیای عظیم را می‌شنود؛ به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی، برادران یوسف که به علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک می‌ورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه می‌افکنند؛ اما خداوند که اراده فرموده تا به واسطه یوسف، مردم را به راه نجات و هدایت دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی مقام و مرتبت عطا می‌نماید…

تعداد ویدئوها: ۴۴ | زمان ایجاد: ۲ مرداد ۱۳۹۸
1سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 45 ( قسمت آخر )سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 45 ( قسمت آخر )سریال ایرانی
2سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 44سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 44سریال ایرانی
3سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 43سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 43سریال ایرانی
4سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 42سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 42سریال ایرانی
5سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 41سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 41سریال ایرانی
6سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 40سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 40سریال ایرانی
7سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 39سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 39سریال ایرانی
8سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 38سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 38سریال ایرانی
9سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 37سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 37سریال ایرانی
10سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 36سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 36سریال ایرانی
11سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 35سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 35سریال ایرانی
12سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 34سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 34سریال ایرانی
13سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 33سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 33سریال ایرانی
14سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 32سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 32سریال ایرانی
15سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 31سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 31سریال ایرانی
16سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 30سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 30سریال ایرانی
17سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 29سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 29سریال ایرانی
18سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 28سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 28سریال ایرانی
19سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 27سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 27سریال ایرانی
20سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 26سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 26سریال ایرانی
21سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 25سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 25سریال ایرانی
22سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 24سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 24سریال ایرانی
23سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 23سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 23سریال ایرانی
24سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 22سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 22سریال ایرانی
25سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 21سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 21سریال ایرانی
26سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 20سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 20سریال ایرانی
27سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 19سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 19سریال ایرانی
28سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 17سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 17سریال ایرانی
29سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 16سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 16سریال ایرانی
30سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 15سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 15سریال ایرانی
31سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 14سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 14سریال ایرانی
32سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 13سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 13سریال ایرانی
33سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 12سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 12سریال ایرانی
34سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 11سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 11سریال ایرانی
35سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 10سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 10سریال ایرانی
36سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 9سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 9سریال ایرانی
37سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 8سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 8سریال ایرانی
38سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 7سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 7سریال ایرانی
39سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 6سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 6سریال ایرانی
40سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 5سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 5سریال ایرانی
41سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 4سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 4سریال ایرانی
42سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 3سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 3سریال ایرانی
43سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 2سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 2سریال ایرانی
44سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 1سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 1سریال ایرانی