یوسف پیامبر

یوسف پیامبر

سریال یوسف پیامبر HD
«یوسف پیامبر» نام یک مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی حضرت یوسف به کارگردانی فرج‌الله سلحشور است.
زمانی که یعقوب، مردمان بنی‌اسرائیل را به معبود یگانه عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار می‌دهد؛ خداوند، پیامبر بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا می‌کند که در حسن و جمال، بی‌نظیر است. یوسف در کودکی رؤیای عجیبی می‌بیند؛ رؤیایی که در آن خورشید و ماه و ۱۱ ستاره برای او به سجده می‌افتند. یعقوب که این رؤیای عظیم را می‌شنود؛ به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی، برادران یوسف که به علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک می‌ورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه می‌افکنند؛ اما خداوند که اراده فرموده تا به واسطه یوسف، مردم را به راه نجات و هدایت دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی مقام و مرتبت عطا می‌نماید…

تعداد ویدئوها: ۴۴ | زمان ایجاد: ۲ مرداد ۱۳۹۸
1سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 45 ( قسمت آخر )سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 45 ( قسمت آخر )
2سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 44سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 44
3سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 43سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 43
4سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 42سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 42
5سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 41سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 41
6سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 40سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 40
7سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 39سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 39
8سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 38سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 38
9سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 37سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 37
10سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 36سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 36
11سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 35سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 35
12سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 34سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 34
13سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 33سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 33
14سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 32سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 32
15سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 31سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 31
16سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 30سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 30
17سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 29سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 29
18سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 28سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 28
19سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 27سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 27
20سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 26سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 26
21سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 25سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 25
22سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 24سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 24
23سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 23سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 23
24سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 22سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 22
25سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 21سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 21
26سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 20سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 20
27سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 19سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 19
28سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 17سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 17
29سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 16سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 16
30سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 15سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 15
31سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 14سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 14
32سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 13سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 13
33سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 12سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 12
34سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 11سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 11
35سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 10سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 10
36سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 9سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 9
37سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 8سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 8
38سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 7سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 7
39سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 6سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 6
40سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 5سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 5
41سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 4سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 4
42سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 3سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 3
43سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 2سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 2
44سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 1سریال یوسف پیامبر HD - قسمت 1