سودای سیمرغ

سودای سیمرغ

بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

تعداد ویدئوها: ۴۱ | زمان ایجاد: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
1فیلم جنجالی عرق سرد با بازی باران کوثریفیلم جنجالی عرق سرد با بازی باران کوثریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
2نامزدهای بهترین پوستر - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرنامزدهای بهترین پوستر - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
3سیمرغ بلورین بهترین عکس به جواد جلالی برای فیلم پرینازسیمرغ بلورین بهترین عکس به جواد جلالی برای فیلم پرینازسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
4نامزدهای بهترین عکس جشنواره فیلم فجرنامزدهای بهترین عکس جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
5اولین تیزر از فیلم اتاق تاریکاولین تیزر از فیلم اتاق تاریکسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
6تیزر فیلم سینمایی " امیر"تیزر فیلم سینمایی " امیر"سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
7 تیزر فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» تیزر فیلم سینمایی «امپراطور جهنم»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
8بخشی کوتاه از فیلم سینمایی «به وقت شام»بخشی کوتاه از فیلم سینمایی «به وقت شام»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
9تیزر صوتی فیلم "بمب" ساخته پیمان معادیتیزر صوتی فیلم "بمب" ساخته پیمان معادیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
10مستند زنانی با گوشواره های باروتی مستند زنانی با گوشواره های باروتی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
11مغزهای کوچک زنگ‌زدهمغزهای کوچک زنگ‌زدهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
12تیزر فیلم سینمایی «مصادره»تیزر فیلم سینمایی «مصادره»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
13تیزر فیلم سینمایی تنگه ابوقریب منتشر شدتیزر فیلم سینمایی تنگه ابوقریب منتشر شدسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
14تیزر فیلم سینمایی جاده قدیمتیزر فیلم سینمایی جاده قدیمسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
15تیزر فیلم سینمایی جشن دلتنگیتیزر فیلم سینمایی جشن دلتنگیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
16بخش‌هایی از فیلم سینمایی «چهارراه استانبول»بخش‌هایی از فیلم سینمایی «چهارراه استانبول»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
17تریلر رسمی فیلم سینمایی دارکوبتریلر رسمی فیلم سینمایی دارکوبسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
18اولین ویدئو از فیلم «سرو زیرآب»اولین ویدئو از فیلم «سرو زیرآب»سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
19نختستین تیزر فیلم سوتفاهم + دانلود فیلم سوتفاهم احمدرضا معتمدینختستین تیزر فیلم سوتفاهم + دانلود فیلم سوتفاهم احمدرضا معتمدیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
20اولین تیزر انیمیشن ایرانی فیلشاهاولین تیزر انیمیشن ایرانی فیلشاهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
21تیزر فیلم کار کثیف  تیزر فیلم کار کثیف سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
22نخستین تیزر فیلم لاتارینخستین تیزر فیلم لاتاریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
23تیزر فیلم ماهوراتیزر فیلم ماهوراسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
24اولین تیزر پشت صحنه «سرو زیر آب»؛تماشا کنیداولین تیزر پشت صحنه «سرو زیر آب»؛تماشا کنیدسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
25سیمرغ بهترین بازیگران جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین بازیگران جشنواره فیلم فجر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
26 از رکوردشکنی هومن سیدی تا مسخره کردن پژمان جمشیدی از رکوردشکنی هومن سیدی تا مسخره کردن پژمان جمشیدیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
27سیمرغ بلورین بهترین پوستر به بابک یادگاریان - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسیمرغ بلورین بهترین پوستر به بابک یادگاریان - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
28سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه برای فیلم حیوانسیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه برای فیلم حیوانسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
29هیات داوران مسابقه سینمای ایران سودای سیمرغهیات داوران مسابقه سینمای ایران سودای سیمرغسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
30برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصریبرنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
31برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های میدانیبرنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های میدانیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
32برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازیبرنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
33برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنهبرنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنهسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
34برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباسبرنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباسسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
35برنده سیمرغ بلورین بهترین صداگذاریبرنده سیمرغ بلورین بهترین صداگذاریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
36برنده سیمرغ بلورین بهترین صدابرداریبرنده سیمرغ بلورین بهترین صدابرداریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
37برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متنبرنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متنسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
38 تنگه ابوقریب بهترین فیلم جشنواره فجر تنگه ابوقریب بهترین فیلم جشنواره فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
39برندگان سیمرغ بلورین بهترین تدوین:برای فیلم عرق سردبرندگان سیمرغ بلورین بهترین تدوین:برای فیلم عرق سردسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
40برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداریبرنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداریسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
41سیمرغ بلورین بهترین کارگردانیسیمرغ بلورین بهترین کارگردانیسی و ششمین جشنواره فیلم فجر