اسلام و قرآن

اسلام و قرآن

تعداد ویدئوها: ۱۲۷ | زمان ایجاد: ۳ بهمن ۱۳۹۶
1استاد پناهیان - موضوع : علت اصلی استغفار!استاد پناهیان - موضوع : علت اصلی استغفار!
2استاد پناهیان - موضوع : پینگ پنگ با خدااستاد پناهیان - موضوع : پینگ پنگ با خدا
3 سخنرانی استاد پناهیان  موضوع :دو زار آبرو سخنرانی استاد پناهیان موضوع :دو زار آبرو
4سخنرانی استاد پناهیان موضوع:خطری که مبلغین دین را تهدید میکندسخنرانی استاد پناهیان موضوع:خطری که مبلغین دین را تهدید میکند
5استاد پناهیان موضوع: مخالفان ظهوراستاد پناهیان موضوع: مخالفان ظهور
6استاد پناهیان موضوع: دین را با نشاط معرفی کنیماستاد پناهیان موضوع: دین را با نشاط معرفی کنیم
8استاد پناهیان موضوع : پشت پردهاستاد پناهیان موضوع : پشت پرده
9استاد پناهیان موضوع : زیبا و زیباتراستاد پناهیان موضوع : زیبا و زیباتر
11استاد پناهیان موضوع: چگونه دعا کنیم؟استاد پناهیان موضوع: چگونه دعا کنیم؟
12استاد پناهیان موضوع: اگر واقعا عاشقی، پس ترس‌ات کو؟استاد پناهیان موضوع: اگر واقعا عاشقی، پس ترس‌ات کو؟
13استاد پناهیان موضوع:منتظر ظهور باید به وضع موجود معترض باشداستاد پناهیان موضوع:منتظر ظهور باید به وضع موجود معترض باشد
16استاد پناهیان موضوع :زن و شوهرها این دو نقش را بازی کننداستاد پناهیان موضوع :زن و شوهرها این دو نقش را بازی کنند
17استاد پناهیان موضوع :مچ‌گیری ممنوعاستاد پناهیان موضوع :مچ‌گیری ممنوع
18استاد پناهیان موضوع : شوهران دبیرستانیاستاد پناهیان موضوع : شوهران دبیرستانی
19استاد پناهیان موضوع : به ستاره سلام کناستاد پناهیان موضوع : به ستاره سلام کن
20استاد پناهیان موضوع: خدا با یه ذوقی داره ازش تعریف می‌کنه...استاد پناهیان موضوع: خدا با یه ذوقی داره ازش تعریف می‌کنه...
21استاد پناهیان موضوع :چرا هنوز با زندگی عشق نمی‌کنماستاد پناهیان موضوع :چرا هنوز با زندگی عشق نمی‌کنم
22استاد پناهیان موضوع:حسی که تکرار نمی‌شوداستاد پناهیان موضوع:حسی که تکرار نمی‌شود
24استاد پناهیان موضوع:خواستگاری خدااستاد پناهیان موضوع:خواستگاری خدا
26استاد پناهیان موضوع: بهترین پاسخ به پرتکرارترین سوال نوجواناناستاد پناهیان موضوع: بهترین پاسخ به پرتکرارترین سوال نوجوانان
27استاد پناهیان موضوع :دو اشکال اساسی ما در شیوۀ آموزش دیناستاد پناهیان موضوع :دو اشکال اساسی ما در شیوۀ آموزش دین
28استاد پناهیان موضوع:وقتی زنده شدی بیا باهم حرف بزنیماستاد پناهیان موضوع:وقتی زنده شدی بیا باهم حرف بزنیم
29استاد پناهیان موضوع : چقدر زنده‌ای؟استاد پناهیان موضوع : چقدر زنده‌ای؟
32استاد پناهیان موضوع : ثبت‌نام را آغاز کنیداستاد پناهیان موضوع : ثبت‌نام را آغاز کنید
33سخنرانی پناهیان موضوع : از کجا بفهمیم واقعا مقرّب شده‌ایمسخنرانی پناهیان موضوع : از کجا بفهمیم واقعا مقرّب شده‌ایم
34سخنرانی پناهیان  موضوع :بندگان شکور خداسخنرانی پناهیان موضوع :بندگان شکور خدا
35سخنرانی  پناهیان موضوع :هذا من فضل ربیسخنرانی پناهیان موضوع :هذا من فضل ربی
36سخنرانی پناهیان موضوع :عدالت یا آزادی؟سخنرانی پناهیان موضوع :عدالت یا آزادی؟
38سخنرانی پناهیان موضوع :علامت تقربسخنرانی پناهیان موضوع :علامت تقرب
39سخنرانی پناهیان موضوع :چوب بستنی!سخنرانی پناهیان موضوع :چوب بستنی!
40سخنرانی پناهیان موضوع : این امتحان کلیدی است!سخنرانی پناهیان موضوع : این امتحان کلیدی است!
41سخنرانی پناهیان موضوع :کار ساده اما مهمی که بعد از شبهای قدر باید انجام دهیمسخنرانی پناهیان موضوع :کار ساده اما مهمی که بعد از شبهای قدر باید انجام دهیم
43سخنرانی پناهیان موضوع:خدایا! حالم خوب نیست...سخنرانی پناهیان موضوع:خدایا! حالم خوب نیست...
44سخنرانی پناهیان موضوع : این عادت‌ها نمی‌گذارند شاد باشیمسخنرانی پناهیان موضوع : این عادت‌ها نمی‌گذارند شاد باشیم
48سخنرانی پناهیان موضوع :یکی از عادات بد ما طلبه‌ها اینه که...سخنرانی پناهیان موضوع :یکی از عادات بد ما طلبه‌ها اینه که...
49سخنرانی پناهیان موضوع :شاید این فیلم‌ها روی سیاسیون تاثیر گذاشته!سخنرانی پناهیان موضوع :شاید این فیلم‌ها روی سیاسیون تاثیر گذاشته!
51سخنرانی پناهیان موضوع :این ادبیات را مثل سیل جاری کنیدسخنرانی پناهیان موضوع :این ادبیات را مثل سیل جاری کنید
53سخنرانی پناهیان موضوع  :چرا خوب‌ها، وقتی بد می‌شوند، خیلی بد می‌شوند؟!سخنرانی پناهیان موضوع :چرا خوب‌ها، وقتی بد می‌شوند، خیلی بد می‌شوند؟!
54سخنرانی پناهیان موضوع :نکته مورد غفلت و کلیدی در تربیت فرزندانسخنرانی پناهیان موضوع :نکته مورد غفلت و کلیدی در تربیت فرزندان
56سخنرانی پناهیان موضوع :معادلات قدرت را بشناسسخنرانی پناهیان موضوع :معادلات قدرت را بشناس
57سخنرانی پناهیان موضوع : اعتراض متفاوت استاد پناهیان به حقوق‌های نجومی در حضور رهبر انقلابسخنرانی پناهیان موضوع : اعتراض متفاوت استاد پناهیان به حقوق‌های نجومی در حضور رهبر انقلاب
59سخنرانی پناهیان موضوع :مگر خدا از بنده‌اش چه می‌خواهدسخنرانی پناهیان موضوع :مگر خدا از بنده‌اش چه می‌خواهد
61سخنرانی پناهیان موضوع :دخترم بی‌حجابه چیکار کنمسخنرانی پناهیان موضوع :دخترم بی‌حجابه چیکار کنم
62سخنرانی پناهیان موضوع :راز اعتماد تودۀ مردم به منافقینسخنرانی پناهیان موضوع :راز اعتماد تودۀ مردم به منافقین
63استاد پناهیان موضوع :تورو خدا به من لبخند بزناستاد پناهیان موضوع :تورو خدا به من لبخند بزن
64استاد پناهیان موضوع :سخنی از امام (ره) که تقریبا احدی از سیاسیون قبول نکرد!استاد پناهیان موضوع :سخنی از امام (ره) که تقریبا احدی از سیاسیون قبول نکرد!
65 استاد پناهیان "نوبت جهاد ماست"  استاد پناهیان "نوبت جهاد ماست"
66استاد پناهیان :بلند پرواز باش کم راضی نباشاستاد پناهیان :بلند پرواز باش کم راضی نباش
67   استاد پناهیان :این مدل حزب اللّهی نوبره استاد پناهیان :این مدل حزب اللّهی نوبره
68 لحظه های سخت اضطرار را ببینید لحظه های سخت اضطرار را ببینید
69استاد پناهیان :پیوندتان مبارکاستاد پناهیان :پیوندتان مبارک
70 استاد پناهیان موضوع :منافقین شیعه استاد پناهیان موضوع :منافقین شیعه
71 استاد پناهیان کارتن خوابی و گورخوابی نتیجه چیست؟ استاد پناهیان کارتن خوابی و گورخوابی نتیجه چیست؟
72استاد پناهیان : فیلم یتیم خانه ایراناستاد پناهیان : فیلم یتیم خانه ایران
73پناهیان موضوع:غوغا با حُسن‌ظن به خداپناهیان موضوع:غوغا با حُسن‌ظن به خدا
74سخنرانی پناهیان :در آئین بازگشایی مدرسۀ سراجسخنرانی پناهیان :در آئین بازگشایی مدرسۀ سراج
75پناهیان :انتقاد شدید امام صادق(ع) به برخی تبلیغ‌ها برای غدیر و ولایتپناهیان :انتقاد شدید امام صادق(ع) به برخی تبلیغ‌ها برای غدیر و ولایت
76پناهیان : خدا سخن گفته استپناهیان : خدا سخن گفته است
77پناهیان موضوع: درس اخلاقی آمریکاییپناهیان موضوع: درس اخلاقی آمریکایی
78پناهیان :ما برای مسابقه آفریده شده‌ایمپناهیان :ما برای مسابقه آفریده شده‌ایم
79پناهیان :ضمانت امام صادق(ع)پناهیان :ضمانت امام صادق(ع)
80پناهیان موضوع :مدیران شکم‌پُرپناهیان موضوع :مدیران شکم‌پُر
81پناهیان : توجه به خدا با کمک موسیقیپناهیان : توجه به خدا با کمک موسیقی
82پناهیان موضوع : پنجاه زن از سیصد و سیزدهپناهیان موضوع : پنجاه زن از سیصد و سیزده
83پناهیان موضوع :خودارضایی معنویپناهیان موضوع :خودارضایی معنوی
85پناهیان : سلام بر ابراهیمپناهیان : سلام بر ابراهیم
86پناهیان :دین انسان را قوی می‌کندپناهیان :دین انسان را قوی می‌کند
87پناهیان :چگونه صدایت کنمپناهیان :چگونه صدایت کنم
88پناهیان :ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استپناهیان :ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی است
89گفتگوی تلویزیونی پناهیان در یوم الترویهگفتگوی تلویزیونی پناهیان در یوم الترویه
90صحبت های استاد پناهیان در مورد آه کشیدنصحبت های استاد پناهیان در مورد آه کشیدن
91سخنرانی استاد پناهیان - ایمان مومنینسخنرانی استاد پناهیان - ایمان مومنین
92فرعون کوچک - کلیپ های هنر تعاملفرعون کوچک - کلیپ های هنر تعامل
93استاد پناهیان : ویژگی‌ که کسی دربارۀ مؤمن نمی‌دانداستاد پناهیان : ویژگی‌ که کسی دربارۀ مؤمن نمی‌داند
94استاد پناهیان - یک عمر یعنی هجده سالاستاد پناهیان - یک عمر یعنی هجده سال
95استاد پناهیان :جیگرت از آزادی حلب حال اومداستاد پناهیان :جیگرت از آزادی حلب حال اومد
96استاد پناهیان - به نام مناستاد پناهیان - به نام من
97پاسخ این معما چیست ؟پاسخ این معما چیست ؟
98سحنرانی استاد پناهیان - موضوع : از بالا نگاه کنسحنرانی استاد پناهیان - موضوع : از بالا نگاه کن
100استاد پناهیان - موضوع : رابطه زیبای اربعین و غدیراستاد پناهیان - موضوع : رابطه زیبای اربعین و غدیر
101سخنرانی استاد پناهیان - موضوع : بگذار خودش...سخنرانی استاد پناهیان - موضوع : بگذار خودش...
102سخنرانی استاد پناهیان - موضوع: فیلم The Truman Showسخنرانی استاد پناهیان - موضوع: فیلم The Truman Show
104پناهیان: ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استپناهیان: ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی است
105پناهیان :چگونه خدا را بچشیمپناهیان :چگونه خدا را بچشیم
106پناهیان : چه زمان مژدۀ ظهور بدهیمپناهیان : چه زمان مژدۀ ظهور بدهیم
107سخنرانی پناهیان درباره ی راه شکوفایی خلاقیتسخنرانی پناهیان درباره ی راه شکوفایی خلاقیت
108پناهیان :اگر تو بیایی چه خواهد شدپناهیان :اگر تو بیایی چه خواهد شد
109سخنرانی پناهیان درباره ی :فرصت ناب امام حسین(ع)سخنرانی پناهیان درباره ی :فرصت ناب امام حسین(ع)
110مقایسۀ کلیپ تقطیع شده از استاد پناهیان با کلیپ اصلیمقایسۀ کلیپ تقطیع شده از استاد پناهیان با کلیپ اصلی
111سخنرانی پناهیان درباره ی :تنها مرهم رنج های ماسخنرانی پناهیان درباره ی :تنها مرهم رنج های ما
112پناهیان :آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کندپناهیان :آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کند
113من حیف نشدم با این ازدواج کردم ؟من حیف نشدم با این ازدواج کردم ؟
114پناهیان :دو علت شکست جوان‌ها در زندگیپناهیان :دو علت شکست جوان‌ها در زندگی
116پناهیان : وقتی همه خوابندپناهیان : وقتی همه خوابند
117سخنرانی پناهیان درباره ی :صفای دلسخنرانی پناهیان درباره ی :صفای دل
118سخنرانی پناهیان درباره ی : باز هم دستت را بریدیسخنرانی پناهیان درباره ی : باز هم دستت را بریدی
119پناهیان :ایران هراسی را کاهش دادیمپناهیان :ایران هراسی را کاهش دادیم
120پناهیان :احترام خدا برای عروسیپناهیان :احترام خدا برای عروسی
121افراد مغرض چگونه سخنان پناهیان را تقطیع کردندافراد مغرض چگونه سخنان پناهیان را تقطیع کردند
122پناهیان :نگاه متفاوت به اعتکافپناهیان :نگاه متفاوت به اعتکاف
123سخنرانی پناهیان در باره ی :از چی می‌ترسیسخنرانی پناهیان در باره ی :از چی می‌ترسی
124سخنرانی پناهیان درباره ی :ماشاءالله نجّارسخنرانی پناهیان درباره ی :ماشاءالله نجّار
125سخنرانی زیبای پناهیان ـ مثل یهودی‌ها توبه کنسخنرانی زیبای پناهیان ـ مثل یهودی‌ها توبه کن
126سخنرانی زیبای پناهیان ـ ولایت گل نمی‌‌زندسخنرانی زیبای پناهیان ـ ولایت گل نمی‌‌زند
127سخنرانی زیبای پناهیان ـ کی میگه خدا حرف نمی‌زنهسخنرانی زیبای پناهیان ـ کی میگه خدا حرف نمی‌زنه