پژمان

پژمان

در این مجموعه تلویزیونی پژمان جمشیدی از بازیکنان فوتبال سابق تیم ملی ایران نقش خودش یعنی ستاره سابق پرسپولیس را بازی می‌کند. او نقش فوتبالیستی را دارد که برای چهارمین فصل متوالی با وجود تلاش فراوان، موفق نشده‌است تیمی را برای خود پیدا کند. پژمان با این وجود همچنان در حال و هوای شهرت و محبوبیتش به سر می‌برد. او به همراه مدیر برنامه اش به دنبال تیم می‌گردد و در این مسیر اتفاقات جالبی برای او و مدیر برنامه اش رخ می‌دهد.

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۷ فروردین ۱۳۹۷
1ذانلود قسمت 1 پژمانذانلود قسمت 1 پژمانتلویزیون
2دانلود قسمت 2 سریال پژماندانلود قسمت 2 سریال پژمانتلویزیون
3دانلود قسمت 3 سریال پژماندانلود قسمت 3 سریال پژمانتلویزیون
5دانلود قسمت پنجم سریال پژماندانلود قسمت پنجم سریال پژمانتلویزیون
6دانلود قسمت 6سریال پژماندانلود قسمت 6سریال پژمانتلویزیون
7دانلود قسمت 7 سریال پژماندانلود قسمت 7 سریال پژمانتلویزیون
8دانلود قسمت 8 سریال پژماندانلود قسمت 8 سریال پژمانتلویزیون
9دانلود قسمت 9سریال پژماندانلود قسمت 9سریال پژمانتلویزیون
11دانلود قسمت 10 سریال پژماندانلود قسمت 10 سریال پژمانتلویزیون
12دانلود قسمت 11سریال پژماندانلود قسمت 11سریال پژمانتلویزیون
13دانلود قسمت 12 سریال پژماندانلود قسمت 12 سریال پژمانتلویزیون
14دانلود قسمت 13سریال پژماندانلود قسمت 13سریال پژمانتلویزیون
15دانلود قسمت 14سریال پژماندانلود قسمت 14سریال پژمانتلویزیون
16دانلود قسمت 15پژماندانلود قسمت 15پژمانتلویزیون
17دانلودقسمت 16 سریال پژماندانلودقسمت 16 سریال پژمانتلویزیون
18دانلود قسمت 17 سریال پژماندانلود قسمت 17 سریال پژمانتلویزیون
19دانلود قسمت 18سریال پژماندانلود قسمت 18سریال پژمانتلویزیون
20دانلود قسمت 19 سریال پژماندانلود قسمت 19 سریال پژمانتلویزیون
21دانلود قسمت 20 سریال پژماندانلود قسمت 20 سریال پژمانتلویزیون
22دانلود قسمت 21سریال پژماندانلود قسمت 21سریال پژمانتلویزیون
23دانلود قسمت 22سریال پژماندانلود قسمت 22سریال پژمانتلویزیون
24دانلود قسمت 23 سریال پژماندانلود قسمت 23 سریال پژمانتلویزیون
25دانلود قسمت 24سریال پژماندانلود قسمت 24سریال پژمانتلویزیون
26دانلود قسمت 25 سریال پژماندانلود قسمت 25 سریال پژمانتلویزیون