مستند مسابقه فرمانده 2

مستند مسابقه فرمانده 2

در این مسابقه مستند، یک فرمانده نظامی با کمک دستیارانش مراحل مختلفی را برای رقابت شرکت کنندگان تعریف می‌کنند و پس از آموزش‌های اولیه مسابقه آغاز می‌شود و فرمانده و دستیارانش بر عملکرد شرکت‌کنندگان نظارت می‌کنند.

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷