علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی

اخبار انتخاباتی علیرضا زاکانی
آقای علیرضا زاکانی– فرزند حسین- کد نامزد ۵۵
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۳۴ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۴۰۰
1انتخابات 1400 / نام نویسی علیرضا زاکانیانتخابات 1400 / نام نویسی علیرضا زاکانیانتخابات 1400
2انتخابات 1400 / واکنش زاکانی به انتشار شایعه دو همسری بودنانتخابات 1400 / واکنش زاکانی به انتشار شایعه دو همسری بودنانتخابات 1400
3انتخابات 1400 /  زاکانی: به تجدیدی‌هایم افتخار میکنمانتخابات 1400 / زاکانی: به تجدیدی‌هایم افتخار میکنمانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / هزینه تبلیغات زاکانی چقدر است؟انتخابات 1400 / هزینه تبلیغات زاکانی چقدر است؟انتخابات 1400
5علیرضا زاکانی در برنامه گفت و گو با دوربین شبکه یکعلیرضا زاکانی در برنامه گفت و گو با دوربین شبکه یکانتخابات 1400
6انتخابات 1400 / بدون تعارف با علیرضا زاکانیانتخابات 1400 / بدون تعارف با علیرضا زاکانیانتخابات 1400
7علیرضا زاکانی: مناظره فردا را فوق‌العاده ارزیابی می‌کنمعلیرضا زاکانی: مناظره فردا را فوق‌العاده ارزیابی می‌کنمانتخابات 1400
8علیرضا زاکانی: ماجرای تهدید فرزندان زاکانی توسط پدرعلیرضا زاکانی: ماجرای تهدید فرزندان زاکانی توسط پدرانتخابات 1400
9انتخابات 1400 / گفت‌وگو با دختر علیرضا زاکانیانتخابات 1400 / گفت‌وگو با دختر علیرضا زاکانیانتخابات 1400
10علیرضا زاکانی: ۶ هزار نفر ۱۱ تا ۵۰ خودرو دارندعلیرضا زاکانی: ۶ هزار نفر ۱۱ تا ۵۰ خودرو دارندانتخابات 1400
11بخش سانسور شده گفتگوی بدون تعارف با علیرضا زاکانیبخش سانسور شده گفتگوی بدون تعارف با علیرضا زاکانیانتخابات 1400
12علیرضا زاکانی: آمده‌ام حق ملت را بگیرمعلیرضا زاکانی: آمده‌ام حق ملت را بگیرمانتخابات 1400
13ورود علیرضا زاکانی به سازمان صدا و سیما برای مناظرهورود علیرضا زاکانی به سازمان صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
14انتخابات 1400 / نقد مدیریت همتی توسط زاکانی در مناظرهانتخابات 1400 / نقد مدیریت همتی توسط زاکانی در مناظرهانتخابات 1400
15علیرضا زاکانی: دوستان دارند انشاء می‌خوانند!علیرضا زاکانی: دوستان دارند انشاء می‌خوانند!انتخابات 1400
16انتخابات 1400 / مستند انتخاباتی علیرضا زاکانیانتخابات 1400 / مستند انتخاباتی علیرضا زاکانیانتخابات 1400
17علیرضا زاکانی: دولت در بورس جنایت کردعلیرضا زاکانی: دولت در بورس جنایت کردانتخابات 1400
18انتخابات 1400 / کنایه پوشکی زاکانی به دولت روحانیانتخابات 1400 / کنایه پوشکی زاکانی به دولت روحانیانتخابات 1400
19انتخابات 1400 / علیرضا زاکانی: اینجا نیاز به مظلوم نمایی نداردانتخابات 1400 / علیرضا زاکانی: اینجا نیاز به مظلوم نمایی نداردانتخابات 1400
20علیرضا زاکانی: نمی‌شود کشور را کاریکاتوری اداره کردعلیرضا زاکانی: نمی‌شود کشور را کاریکاتوری اداره کردانتخابات 1400
21انتخابات 1400 /  سیاست خارجی در دولت زاکانیانتخابات 1400 / سیاست خارجی در دولت زاکانیانتخابات 1400
22انتخابات 1400 / علیرضا زاکانی در برنامه دستخطانتخابات 1400 / علیرضا زاکانی در برنامه دستخطانتخابات 1400
23افشاگری زاکانی از درخواست همتی برای 5 هزارتومان شدن بنزینافشاگری زاکانی از درخواست همتی برای 5 هزارتومان شدن بنزینانتخابات 1400
24علیرضا زاکانی وعده افشاگری دادعلیرضا زاکانی وعده افشاگری دادانتخابات 1400
25علیرضا زاکانی: برخی مسئولان بر سر مردم کلاه گذاشتندعلیرضا زاکانی: برخی مسئولان بر سر مردم کلاه گذاشتندانتخابات 1400
26کنایه زاکانی به سواد اقتصادی روحانیکنایه زاکانی به سواد اقتصادی روحانیانتخابات 1400
27علیرضا زاکانی: بارها برای حق مردم به دادگاه رفتمعلیرضا زاکانی: بارها برای حق مردم به دادگاه رفتمانتخابات 1400
28انتخابات 1400 / زاکانی: ۴۰ روز دامادم را دزدیدندانتخابات 1400 / زاکانی: ۴۰ روز دامادم را دزدیدندانتخابات 1400
29زاکانی: استفاده ابزاری از هنرمندان در دوران انتخاباتزاکانی: استفاده ابزاری از هنرمندان در دوران انتخاباتانتخابات 1400
30علیرضا زاکانی: این دولت دست در جیب مردم می‌کندعلیرضا زاکانی: این دولت دست در جیب مردم می‌کندانتخابات 1400
31روایت زاکانی از فعالیت بانک‌ها در بازار سیاهروایت زاکانی از فعالیت بانک‌ها در بازار سیاهانتخابات 1400
32علیرضا زاکانی: فضای مجازی موهبت و فیلترینگ راه غلط استعلیرضا زاکانی: فضای مجازی موهبت و فیلترینگ راه غلط استانتخابات 1400
33زاکانی: حاضرم هر نوع فداکاری برای پیروزی جبهه انقلاب بکنمزاکانی: حاضرم هر نوع فداکاری برای پیروزی جبهه انقلاب بکنمانتخابات 1400
34مصاحبه زاکانی پس از انصراف به نفع رئیسیمصاحبه زاکانی پس از انصراف به نفع رئیسیانتخابات 1400