تجربه ها

تجربه ها

تجربیات بدست آمده توسط بانوان کارآفرین و بیان داستان راه اندازی کسب و کارشان و حتی خاطراتشان از مسیر رسیدن به موفقیت

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۲ آذر ۱۳۹۸
1گفتگو با زنان کارآفرین حوزه فناوریگفتگو با زنان کارآفرین حوزه فناوریازنو
2گفتگو با آزاده دانندهگفتگو با آزاده دانندهازنو
3گفتگو راضيه و مرتضی بيات با برنامه کاملا دخترونهگفتگو راضيه و مرتضی بيات با برنامه کاملا دخترونهازنو
4گفت‌وگو با سولماز صادق نیا، بنیانگذار و مدیر فروشگاه آنلاین بیبی پرو - رسانه موفقیت یوکنگفت‌وگو با سولماز صادق نیا، بنیانگذار و مدیر فروشگاه آنلاین بیبی پرو - رسانه موفقیت یوکنازنو
6پرسش ۵۰ دختر تبریزی از زنان موفق جهانپرسش ۵۰ دختر تبریزی از زنان موفق جهانازنو
8مصاحبه آرزو خسروی از مدیران فرش آنلاین (بخش 1)مصاحبه آرزو خسروی از مدیران فرش آنلاین (بخش 1)ازنو
9شبنم یزدانی | فاصله علم تا صنعت: چگونه ما مسئوليم؟ | تداکس‌تهران 2019شبنم یزدانی | فاصله علم تا صنعت: چگونه ما مسئوليم؟ | تداکس‌تهران 2019ازنو
10مستند جایگاه زنانمستند جایگاه زنانازنو
11سخنرانی شریل سندبرگ در مراسم سالگرد پنجاهمین ساگرد وردو بانوان به مدرسه کسب و کار هارواردسخنرانی شریل سندبرگ در مراسم سالگرد پنجاهمین ساگرد وردو بانوان به مدرسه کسب و کار هارواردازنو
1210 قانون موفقیت - شریل سندبرگ10 قانون موفقیت - شریل سندبرگازنو
14زنان کارآفرین چگونه بر موانع جذب سرمایه غالب می شوند؟زنان کارآفرین چگونه بر موانع جذب سرمایه غالب می شوند؟ازنو
15چرا تعداد کمی از زنان رهبر می شوند؟چرا تعداد کمی از زنان رهبر می شوند؟ازنو
16سخنرانی نازنین دانشور بنیانگذار «تخفیفان»سخنرانی نازنین دانشور بنیانگذار «تخفیفان»نازنین دانشور
17صحبتهای نازنین دانشور در مورد تخفیفانصحبتهای نازنین دانشور در مورد تخفیفاننازنین دانشور
18گفتگو با گلرخ بحری موسس استارت آپ مهربانهگفتگو با گلرخ بحری موسس استارت آپ مهربانهازنو
20نترس! بلند شو، از شکست یاد بگیرنترس! بلند شو، از شکست یاد بگیرازنو
21ازنو شروع کنازنو شروع کنازنو
23تا حالا از نو شروع کردی؟تا حالا از نو شروع کردی؟ازنو
24بزرگترین اشتباهاتت رو انجام بدهبزرگترین اشتباهاتت رو انجام بدهازنو
25بیایید با هم از نو بسازیمبیایید با هم از نو بسازیمازنو