آموزش روبی آن ریلز (Ruby on Rails)

آموزش روبی آن ریلز (Ruby on Rails)

هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.

تعداد ویدئوها: ۱۶۰ | زمان ایجاد: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
1آموزش معرفی روبی آن ریلزآموزش معرفی روبی آن ریلز
2آموزش چرا از روبی آن ریلز استفاده کنیم؟آموزش چرا از روبی آن ریلز استفاده کنیم؟
3آموزش مدل نما کنترل‌گر در روبی آن ریلزآموزش مدل نما کنترل‌گر در روبی آن ریلز
4آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اولآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اول
5آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دومآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دوم
6آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سومآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سوم
7آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت چهارمآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت چهارم
8آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت پنجمآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت پنجم
9آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششمآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششم
10نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هفتمنصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هفتم
11آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هشتمآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هشتم
12آموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت نهمآموزش نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت نهم
13آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت اولآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت اول
14آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت دومآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت دوم
15آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت سومآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت سوم
16آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت چهارمآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت چهارم
17آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت پنجمآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت پنجم
18آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت ششمآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت ششم
19اموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هفتماموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هفتم
20آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هشتمآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هشتم
21آموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت نهمآموزش نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت نهم
22آموزش ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلزآموزش ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلز
23آموزش معرفی Bundler در روبی آن ریلزآموزش معرفی Bundler در روبی آن ریلز
24آموزش دسترسی و اجرای سِرور در روبی آن ریلزآموزش دسترسی و اجرای سِرور در روبی آن ریلز
25آموزش تولید ControllerView در روبی آن ریلزآموزش تولید ControllerView در روبی آن ریلز
26آموزش ترکیب فایل ها در روبی آن ریلزآموزش ترکیب فایل ها در روبی آن ریلز
27آموزش نحوه درخواست از سِرور در روبی آن ریلزآموزش نحوه درخواست از سِرور در روبی آن ریلز
28آموزش مسیر یا Route در روبی آن ریلزآموزش مسیر یا Route در روبی آن ریلز
29آموزش ارائه قالب در روبی آن ریلزآموزش ارائه قالب در روبی آن ریلز
30آموزش اقدام به تغییر مسیر در روبی آن ریلزآموزش اقدام به تغییر مسیر در روبی آن ریلز
31آموزش قرار دادن کد درون قالب ها در روبی آن ریلزآموزش قرار دادن کد درون قالب ها در روبی آن ریلز
32آموزش مبحث Instance Variables در روبی آن ریلزآموزش مبحث Instance Variables در روبی آن ریلز
33آموزش لینک ها در روبی آن ریلزآموزش لینک ها در روبی آن ریلز
34آموزش لینک با پارامتر در روبی آن ریلزآموزش لینک با پارامتر در روبی آن ریلز
35آموزش معرفی دیتابیس ها در روبی آن ریلزآموزش معرفی دیتابیس ها در روبی آن ریلز
36آموزش ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلزآموزش ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلز
37آموزش تنظیمات یک پروژه در روبی آن ریلزآموزش تنظیمات یک پروژه در روبی آن ریلز
38آموزش معرفی rake در روبی آن ریلزآموزش معرفی rake در روبی آن ریلز
39آموزش معرفی migration در روبی آن ریلزآموزش معرفی migration در روبی آن ریلز
40آموزش تولید migration در روبی آن ریلزآموزش تولید migration در روبی آن ریلز
41آموزش اجرای migration در روبی آن ریلزآموزش اجرای migration در روبی آن ریلز
42آموزش متودهای migration در روبی آن ریلزآموزش متودهای migration در روبی آن ریلز
43آموزش خطاهای migration در روبی آن ریلزآموزش خطاهای migration در روبی آن ریلز
44اموزش درست کردن جدولهای دیتابیس در روبی آن ریلزاموزش درست کردن جدولهای دیتابیس در روبی آن ریلز
45آموزش معرفی ActiveRecord & ActiveRelation در روبی آن ریلزآموزش معرفی ActiveRecord & ActiveRelation در روبی آن ریلز
46آموزش تولید مدل در روبی آن ریلزآموزش تولید مدل در روبی آن ریلز
47آموزش کنسول در روبی آن ریلزآموزش کنسول در روبی آن ریلز
48آموزش درست کردن رکورد در روبی آن ریلزآموزش درست کردن رکورد در روبی آن ریلز
49آموزش بروز کردن رکورد در روبی آن ریلزآموزش بروز کردن رکورد در روبی آن ریلز
50آموزش حذف کردن رکورد در روبی آن ریلزآموزش حذف کردن رکورد در روبی آن ریلز
51آموزش پیدا کردن رکورد در روبی آن ریلزآموزش پیدا کردن رکورد در روبی آن ریلز
52آموزش متودهای کوئری شرطی ها در روبی آن ریلزآموزش متودهای کوئری شرطی ها در روبی آن ریلز
53آموزش بقیه متودهای کوئری در روبی آن ریلزآموزش بقیه متودهای کوئری در روبی آن ریلز
54آموزش وسعت نام گذاریها در روبی آن ریلزآموزش وسعت نام گذاریها در روبی آن ریلز
55آموزش انواع رابطه ها در روبی آن ریلزآموزش انواع رابطه ها در روبی آن ریلز
56آموزش رابطه یک-به-یک در روبی آن ریلزآموزش رابطه یک-به-یک در روبی آن ریلز
57آموزش رابطه یک-به-چند در روبی آن ریلزآموزش رابطه یک-به-چند در روبی آن ریلز
58آموزش رابطه چند-به-چند ساده در روبی آن ریلزآموزش رابطه چند-به-چند ساده در روبی آن ریلز
59آموزش رابطه چند به چند غنی در روبی آن ریلزآموزش رابطه چند به چند غنی در روبی آن ریلز
60آموزش گذشتن از رابطه چند به چند در روبی آن ریلزآموزش گذشتن از رابطه چند به چند در روبی آن ریلز
61آموزش تولید کنترلر در روبی آن ریلزآموزش تولید کنترلر در روبی آن ریلز
62آموزش عملکرد index در روبی آن ریلزآموزش عملکرد index در روبی آن ریلز
63آموزش عملکرد show در روبی آن ریلزآموزش عملکرد show در روبی آن ریلز
64آموزشکده مقدمات ساخت فرم در روبی آن ریلزآموزشکده مقدمات ساخت فرم در روبی آن ریلز
65آموزش عملکرد create در روبی آن ریلزآموزش عملکرد create در روبی آن ریلز
66آموزش عملکرد edit/update در روبی آن ریلزآموزش عملکرد edit/update در روبی آن ریلز
67آموزش عملکرد delete در روبی آن ریلزآموزش عملکرد delete در روبی آن ریلز
68آموزش عملکرد flash در روبی آن ریلزآموزش عملکرد flash در روبی آن ریلز
69آموزش تکمیل CMS در روبی آن ریلزآموزش تکمیل CMS در روبی آن ریلز
70آموزش طرح بندی در روبی آن ریلزآموزش طرح بندی در روبی آن ریلز
71آموزش قالب های نصفه در روبی آن ریلزآموزش قالب های نصفه در روبی آن ریلز
72آموزش کمکی های متن در روبی آن ریلزآموزش کمکی های متن در روبی آن ریلز
73آموزش کمکی های اعداد در روبی آن ریلزآموزش کمکی های اعداد در روبی آن ریلز
74آموزش کمکی های زمان در روبی آن ریلزآموزش کمکی های زمان در روبی آن ریلز
75آموزش کمکی های دستی در روبی آن ریلزآموزش کمکی های دستی در روبی آن ریلز
76آموزش امن کردن متن در روبی آن ریلزآموزش امن کردن متن در روبی آن ریلز
77آموزش مبحث Asset Pipeline در روبی آن ریلزآموزش مبحث Asset Pipeline در روبی آن ریلز
78آموزش سی اس اس در روبی آن ریلزآموزش سی اس اس در روبی آن ریلز
79آموزش جاوااسکریپت در روبی آن ریلزآموزش جاوااسکریپت در روبی آن ریلز
80آموزش عکس ها در روبی آن ریلزآموزش عکس ها در روبی آن ریلز
81آموزش فرم ها در روبی آن ریلزآموزش فرم ها در روبی آن ریلز
82آموزش کمک فرم های زمان در روبی آن ریلزآموزش کمک فرم های زمان در روبی آن ریلز
83آموزش فرم های انتخابی در روبی آن ریلزآموزش فرم های انتخابی در روبی آن ریلز
84آموزش خطاهای فرم در روبی آن ریلزآموزش خطاهای فرم در روبی آن ریلز
85آموزش جعل درخواست میان‌وب‌گاهی در روبی آن ریلزآموزش جعل درخواست میان‌وب‌گاهی در روبی آن ریلز
86آموزش متودهای معتبر سازی در روبی آن ریلزآموزش متودهای معتبر سازی در روبی آن ریلز
87آموزش استفاده از متودهای معتبر سازی در روبی آن ریلزآموزش استفاده از متودهای معتبر سازی در روبی آن ریلز
88آموزش متود validates در روبی آن ریلزآموزش متود validates در روبی آن ریلز
89آموزش معتبر سازی دستی در روبی آن ریلزآموزش معتبر سازی دستی در روبی آن ریلز
90آموزش معرفی سندیت در روبی آن ریلزآموزش معرفی سندیت در روبی آن ریلز
91آموزش امنیت پسورد در روبی آن ریلزآموزش امنیت پسورد در روبی آن ریلز
92آموزش ورود و خروج در روبی آن ریلزآموزش ورود و خروج در روبی آن ریلز
93آموزش کوکی ها و نشست ها در روبی آن ریلزآموزش کوکی ها و نشست ها در روبی آن ریلز
94آموزش معرفی before_action در روبی آن ریلزآموزش معرفی before_action در روبی آن ریلز
95آموزش معرفی RubyMine برای روبی آن ریلزآموزش معرفی RubyMine برای روبی آن ریلز
96آموزش بهبودی سامانه مدیریت محتوا در روبی آن ریلزآموزش بهبودی سامانه مدیریت محتوا در روبی آن ریلز
97آموزش صفحات تودرتو در روبی آن ریلزآموزش صفحات تودرتو در روبی آن ریلز
98آموزش اضافه کردن RybyGems در روبی آن ریلزآموزش اضافه کردن RybyGems در روبی آن ریلز
99آموزش سوا کردن position در روبی آن ریلزآموزش سوا کردن position در روبی آن ریلز
100آموزش پاسخ به تماس در روبی آن ریلزآموزش پاسخ به تماس در روبی آن ریلز
101آموزش منطقه عمومی در روبی آن ریلزآموزش منطقه عمومی در روبی آن ریلز
102آموزش نوار navigation در روبی آن ریلزآموزش نوار navigation در روبی آن ریلز
103آموزش معرفی REST در روبی آن ریلزآموزش معرفی REST در روبی آن ریلز
104آموزش فعل های REST در روبی آن ریلزآموزش فعل های REST در روبی آن ریلز
105آموزش مسیرهای RESTful در روبی آن ریلزآموزش مسیرهای RESTful در روبی آن ریلز
106آموزش استفاده از منابع غیر استاندارد در روبی آن ریلزآموزش استفاده از منابع غیر استاندارد در روبی آن ریلز
107آموزش استفاده از منابع تودرتو در روبی آن ریلزآموزش استفاده از منابع تودرتو در روبی آن ریلز
108آموزش لینک و فرم RESTful در روبی آن ریلزآموزش لینک و فرم RESTful در روبی آن ریلز
109آموزش درک خطاها در روبی آن ریلزآموزش درک خطاها در روبی آن ریلز
110آموزش فایل ثبت خطاها در روبی آن ریلزآموزش فایل ثبت خطاها در روبی آن ریلز
111آموزش تکنیک های اشکال زدایی در روبی آن ریلزآموزش تکنیک های اشکال زدایی در روبی آن ریلز
112آموزش خطاهای قسمت تولید در روبی آن ریلزآموزش خطاهای قسمت تولید در روبی آن ریلز
113آموزش تست کردن در روبی آن ریلزآموزش تست کردن در روبی آن ریلز
114آموزش گسترش نرم افزار روبی آن ریلزآموزش گسترش نرم افزار روبی آن ریلز
115آموزش لینک های مفید روبی آن ریلزآموزش لینک های مفید روبی آن ریلز
116آموزش چارچوب تست روبیآموزش چارچوب تست روبی
117آموزش نوشتن تست خوبآموزش نوشتن تست خوب
118آموزش نصب ابزارهاآموزش نصب ابزارها
119آموزش تنظیمات تستآموزش تنظیمات تست
120آموزش آماده سازی تستآموزش آماده سازی تست
121آموزش ترکیب اولیهآموزش ترکیب اولیه
122آموزش نوشتن مثال هاآموزش نوشتن مثال ها
123آموزش اجرای تستآموزش اجرای تست
124آموزش روش های پریدن از روی تستآموزش روش های پریدن از روی تست
125آموزش بنیاد تستآموزش بنیاد تست
126آموزش تست برابریآموزش تست برابری
127آموزش تست راستیآموزش تست راستی
128آموزش تست اعدادآموزش تست اعداد
129آموزش تست مجموعه هاآموزش تست مجموعه ها
130آموزش تطبیق دهنده های دیگرآموزش تطبیق دهنده های دیگر
131آموزش تطبیق دهنده های ملاحظه ایآموزش تطبیق دهنده های ملاحظه ای
132آموزش تست های ارثیآموزش تست های ارثی
133آموزش تطبیق دهنده های مرکب و سازندهآموزش تطبیق دهنده های مرکب و سازنده
134آموزش متودهای کمکیآموزش متودهای کمکی
135آموزش قلاب ها در روبیآموزش قلاب ها در روبی
136آموزش متود لِت در روبیآموزش متود لِت در روبی
137آموزش متود سابجکت در روبیآموزش متود سابجکت در روبی
138آموزش استفاده از اسم کلاسآموزش استفاده از اسم کلاس
139آموزش به اشتراک گذاشتن مثال هاآموزش به اشتراک گذاشتن مثال ها
140آموزش تست های جایگذینآموزش تست های جایگذین
141آموزش تست های جایگذین نصفهآموزش تست های جایگذین نصفه
142آموزش پیام های انتظارآموزش پیام های انتظار
143آموزش پیام های انتظار با پارامترهاآموزش پیام های انتظار با پارامترها
144آموزش تعداد پیام های انتظارآموزش تعداد پیام های انتظار
145آموزش تست های جاسوسآموزش تست های جاسوس
146آموزش تمرین تست اول روبیآموزش تمرین تست اول روبی
147آموزش تمرین تست دومآموزش تمرین تست دوم
148آموزش تمرین تست سومآموزش تمرین تست سوم
149آموزش نصب RSpec برای ریلزآموزش نصب RSpec برای ریلز
150آموزش تمرین تست چهارمآموزش تمرین تست چهارم
151آموزش تولید کننده های تستآموزش تولید کننده های تست
152آموزش تست مدل هاآموزش تست مدل ها
153آموزش تست کمکی هاآموزش تست کمکی ها
154آموزش تست کنترلرهاآموزش تست کنترلرها
155آموزش تست جواب های کنترلرآموزش تست جواب های کنترلر
156آموزش توسعه آزمون محور یا TDD چیست؟آموزش توسعه آزمون محور یا TDD چیست؟
157آموزش توسعه آزمون محور قسمت اولآموزش توسعه آزمون محور قسمت اول
158آموزش توسعه آزمون محور قسمت دومآموزش توسعه آزمون محور قسمت دوم
159آموزش توسعه آزمون محور قسمت سومآموزش توسعه آزمون محور قسمت سوم
160آموزش توسعه آزمون محور قسمت چهارمآموزش توسعه آزمون محور قسمت چهارم