سرمربی

سرمربی

سرمربی

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
1خوش و بش ویلموتس با نیمکت پرسپولیس و استقلالخوش و بش ویلموتس با نیمکت پرسپولیس و استقلالتیم ملی فوتبال ایران
2فیلم حضور ویلموتس در ورزشگاه یادگار برای‌تماشای بازی تراکتورفیلم حضور ویلموتس در ورزشگاه یادگار برای‌تماشای بازی تراکتورتیم ملی فوتبال ایران
3فیلم کنفرانس خبری پیش از بازی ایران - کامبوجفیلم کنفرانس خبری پیش از بازی ایران - کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
4از حواشی بازی با کامبوج و حضور بانوان تا تفاوت ویلموتس با کی روشاز حواشی بازی با کامبوج و حضور بانوان تا تفاوت ویلموتس با کی روشتیم ملی فوتبال ایران
5کنفرانس خبری پیش بازی ایران و بحرینکنفرانس خبری پیش بازی ایران و بحرینتیم ملی فوتبال ایران
6علت اصلی جدایی ویلموتس از تیم ملیعلت اصلی جدایی ویلموتس از تیم ملیتیم ملی فوتبال ایران
7نظر بزرگان فوتبال ایران درباره ویلموتسنظر بزرگان فوتبال ایران درباره ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
8کلیپ پیش بازی ایران و عراق / کنفرانس خبری ویلموتسکلیپ پیش بازی ایران و عراق / کنفرانس خبری ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
9برانکو سرمربی جدید تیم ملی ایران! / ماجرای فسخ قرارداد ویلموتسبرانکو سرمربی جدید تیم ملی ایران! / ماجرای فسخ قرارداد ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
10قضیه سرمربیگری برانکو در تیم ملی فوتبال ایران!قضیه سرمربیگری برانکو در تیم ملی فوتبال ایران!تیم ملی فوتبال ایران
11آخرین وضعیت مذاکره تیم ملی و برانکوآخرین وضعیت مذاکره تیم ملی و برانکوتیم ملی فوتبال ایران
12آخرین وضعیت سرمربی تیم ملی و فسخ قرارداد ویلموتسآخرین وضعیت سرمربی تیم ملی و فسخ قرارداد ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
13ماجرای سرمربیگری امیر قلعه نویی در تیم ملیماجرای سرمربیگری امیر قلعه نویی در تیم ملیتیم ملی فوتبال ایران
14کلیپ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبالکلیپ مقایسه سوابق دو سرمربی احتمالی تیم ملی فوتبالتیم ملی فوتبال ایران
15دلایل انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایراندلایل انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایرانتیم ملی فوتبال ایران
16مصاحبه بیژن ذوالفقارنسب درباره سرمربی تیم ملی در برنامه سلام صبح بخیرمصاحبه بیژن ذوالفقارنسب درباره سرمربی تیم ملی در برنامه سلام صبح بخیرتیم ملی فوتبال ایران
17نگاهی به انتخاب سرمربی تیم ملی در سالهای اخیرنگاهی به انتخاب سرمربی تیم ملی در سالهای اخیرتیم ملی فوتبال ایران
18دلیل انتخاب اسکوچیچ به جای علی داییدلیل انتخاب اسکوچیچ به جای علی داییتیم ملی فوتبال ایران