مراسمات اخیر

مراسمات اخیر

تعداد ویدئوها: ۱۴ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
1چهارپایه خوانی حاج محمود کریمی در شب عاشوراچهارپایه خوانی حاج محمود کریمی در شب عاشوراعقیق
2محتاج توام - کربلایی سید مهدی حسینیمحتاج توام - کربلایی سید مهدی حسینیعقیق
3چهارپایه خوانی حاج محمود کریمی در شب تاسوعاچهارپایه خوانی حاج محمود کریمی در شب تاسوعاعقیق
4مداحی حاج میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی (ره)مداحی حاج میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی (ره)عقیق
5مداحی حاج مهدی سلحشور در حسینیه امام خمینی(ره)مداحی حاج مهدی سلحشور در حسینیه امام خمینی(ره)عقیق
6حاج محمود کریمی- شب هفتم محرم 98 - مسجد ارکحاج محمود کریمی- شب هفتم محرم 98 - مسجد ارکعقیق
7مداحی حاج منصور ارضی و حاج سید مجید بنی فاطمه در حسینیه امام خمینی رهمداحی حاج منصور ارضی و حاج سید مجید بنی فاطمه در حسینیه امام خمینی رهعقیق
8حاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهحاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهعقیق
9حاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهحاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهعقیق
10حاج مهدی رسولی_شب دوم محرم98_باید رفت_هیئت ثارالله_زمینهحاج مهدی رسولی_شب دوم محرم98_باید رفت_هیئت ثارالله_زمینهعقیق
11حاج سید مجید بنی فاطمه_شب سوم محرم98_ توی خرابه هر شب منتظرت نشستم_ریحانه الحسین_ پیش زمینهحاج سید مجید بنی فاطمه_شب سوم محرم98_ توی خرابه هر شب منتظرت نشستم_ریحانه الحسین_ پیش زمینهعقیق
12حاج سید مجید بنی فاطمه_شب سوم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ واحدحاج سید مجید بنی فاطمه_شب سوم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ واحدعقیق
13حاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهحاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهعقیق
14حاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهحاج سید مجید بنی فاطمه_شب چهارم محرم98_ حسینه ی ریحانه الحسین_ روضهعقیق