سردار آزمون

سردار آزمون

سردار آزمون

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1خلاصه بازی زنیت 0-0 احمد گروژنی (گل مردود آزمون)خلاصه بازی زنیت 0-0 احمد گروژنی (گل مردود آزمون)لژیونر
2فرصت سوزی باورنکردنی سردار آزمون مقابل احمد گروژنیفرصت سوزی باورنکردنی سردار آزمون مقابل احمد گروژنیلژیونر
3از دست دادن پنالتی توسط سردار آزمون مقابل آرسنال تولااز دست دادن پنالتی توسط سردار آزمون مقابل آرسنال تولالژیونر
4فیلم خلاصه بازی زنیت 3 - آرسنال تولا 1فیلم خلاصه بازی زنیت 3 - آرسنال تولا 1لژیونر
5درگیری آزمون با داور دیدار زنیت - آرسنال تولادرگیری آزمون با داور دیدار زنیت - آرسنال تولالژیونر
6فیلم خلاصه بازی لیون 1-1 زنیت (گلزنی سردار آزمون)فیلم خلاصه بازی لیون 1-1 زنیت (گلزنی سردار آزمون)لژیونر
7گل اول زنیت به لیون (آزمون)گل اول زنیت به لیون (آزمون)لژیونر
8پاسخ دردآور ستاره زنیت به شوخی سردار آزمونپاسخ دردآور ستاره زنیت به شوخی سردار آزمونلژیونر
9گل دوم سردار آزمون به بنفیکا که به دلیل آفساید مردود شدگل دوم سردار آزمون به بنفیکا که به دلیل آفساید مردود شدلژیونر
10فیلم خلاصه بازی زنیت 3-1 بنفیکا (گلزنی سردار آزمون)فیلم خلاصه بازی زنیت 3-1 بنفیکا (گلزنی سردار آزمون)لژیونر
11گل سوم زنیت به بنفیکا (سردار آزمون)گل سوم زنیت به بنفیکا (سردار آزمون)لژیونر
12فیلم پیام مهدی مهدوی کیا برای رکوردشکنی سردار آزمونفیلم پیام مهدی مهدوی کیا برای رکوردشکنی سردار آزمونلژیونر
13فیلم گل سردار آزمون به اورالفیلم گل سردار آزمون به اوراللژیونر
14پاس گل سردار آزمون مقابل روستوفپاس گل سردار آزمون مقابل روستوفلژیونر
15گل سوم زنیت به روستوف توسط سردار آزمونگل سوم زنیت به روستوف توسط سردار آزمونلژیونر
16فیلم پشت صحنه عکس تیمی زنیت با حضور سردار آزمونفیلم پشت صحنه عکس تیمی زنیت با حضور سردار آزمونلژیونر
17فیلم خلاصه بازی زنیت 4-0 تومسک (پاس گل سردار آزمون)فیلم خلاصه بازی زنیت 4-0 تومسک (پاس گل سردار آزمون)لژیونر
18سوپرگل بازیکن زنیت مقابل تومسک با پاس سردار آزمونسوپرگل بازیکن زنیت مقابل تومسک با پاس سردار آزمونلژیونر
19گل سردار آزمون مقابل آرسنال تولاگل سردار آزمون مقابل آرسنال تولالژیونر
20فیلم گل اول زنیت به روبین کازان توسط سردار آزمونفیلم گل اول زنیت به روبین کازان توسط سردار آزمونلژیونر
21رختکن زنیت بعد از بازی با لیون و حرکت عجیب سردار آزمون !رختکن زنیت بعد از بازی با لیون و حرکت عجیب سردار آزمون !لژیونر
22بدشانسی سردار آزمون و برخورد توپ به تیر دروازه لیونبدشانسی سردار آزمون و برخورد توپ به تیر دروازه لیونلژیونر
23فیلم خلاصه بازی فوتبال زنیت و لیونفیلم خلاصه بازی فوتبال زنیت و لیونلژیونر
24فیلم خلاصه بازی فوتبال زنیت و اسپارتاک مسکوفیلم خلاصه بازی فوتبال زنیت و اسپارتاک مسکولژیونر
25فیلم شادی بازیکنان زنیت پس از پیروزی مقابل اسپارتاک مسکوفیلم شادی بازیکنان زنیت پس از پیروزی مقابل اسپارتاک مسکولژیونر
26کلیپ گل زنیت به دینامو مسکو توسط سردار آزمونکلیپ گل زنیت به دینامو مسکو توسط سردار آزمونلژیونر
27گل زیبا و همکاری تیمی بازیکنان زنیت در تمرینگل زیبا و همکاری تیمی بازیکنان زنیت در تمرینلژیونر