گل ها

گل ها

فیلم گل های تیم فوتبال پرسپولیس

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول پرسپولیس به پارس جنوبی (چیپ زیبای ترابی)گل اول پرسپولیس به پارس جنوبی (چیپ زیبای ترابی)پرسپولیس تهران
2گل اول پرسپولیس به نفت آبادان (کنعانی زادگان)گل اول پرسپولیس به نفت آبادان (کنعانی زادگان)پرسپولیس تهران
3گل اول پرسپولیس به استقلال (گل به خودی حسینی)گل اول پرسپولیس به استقلال (گل به خودی حسینی)پرسپولیس تهران
4گل اول پرسپولیس به ماشین سازی (وحید امیری)گل اول پرسپولیس به ماشین سازی (وحید امیری)پرسپولیس تهران
5پنالتی پرسپولیس مقابل ماشین سازی از زاویه جایگاه خبرنگارانپنالتی پرسپولیس مقابل ماشین سازی از زاویه جایگاه خبرنگارانپرسپولیس تهران
6گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرجی)گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرجی)پرسپولیس تهران
7گل اول امید پرسپولیس به امید استقلال (محمد حسینی)گل اول امید پرسپولیس به امید استقلال (محمد حسینی)پرسپولیس تهران
8گل‌های بازی دوستانه امروز پرسپولیس و شهدای رزکان نوگل‌های بازی دوستانه امروز پرسپولیس و شهدای رزکان نوپرسپولیس تهران
9فیلم شادی بعد از گل مهدی ترابی در بازی امروز پرسپولیس پیکانفیلم شادی بعد از گل مهدی ترابی در بازی امروز پرسپولیس پیکانپرسپولیس تهران
10گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نوراللهی)گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نوراللهی)پرسپولیس تهران
11گل پنجم پرسپولیس به شاهین بوشهر (شجاع خلیل زاده)گل پنجم پرسپولیس به شاهین بوشهر (شجاع خلیل زاده)پرسپولیس تهران
12گل چهارم پرسپولیس به شاهین بوشهر (هت تریک علی علیپور)گل چهارم پرسپولیس به شاهین بوشهر (هت تریک علی علیپور)پرسپولیس تهران
13گل سوم پرسپولیس به شاهین بوشهر (دبل علی علیپور)گل سوم پرسپولیس به شاهین بوشهر (دبل علی علیپور)پرسپولیس تهران
14گل دوم پرسپولیس به شاهین بوشهر (وحید امیری)گل دوم پرسپولیس به شاهین بوشهر (وحید امیری)پرسپولیس تهران
15گل اول پرسپولیس به شاهین بوشهر (علی علیپور)گل اول پرسپولیس به شاهین بوشهر (علی علیپور)پرسپولیس تهران
16فیلم پنالتی چیپ عجیب علیپور از زاویه دوربین فوتبالیفیلم پنالتی چیپ عجیب علیپور از زاویه دوربین فوتبالیپرسپولیس تهران
17گل اول پرسپولیس / ترابی از نقطه پنالتیگل اول پرسپولیس / ترابی از نقطه پنالتیپرسپولیس تهران
18فیلم گل اول نفت مسجد سلیمان به پرسپولیسفیلم گل اول نفت مسجد سلیمان به پرسپولیسپرسپولیس تهران
20فیلم اولین گل حامدکاویانپور برای پرسپولیس در برابر استقلال اهوازفیلم اولین گل حامدکاویانپور برای پرسپولیس در برابر استقلال اهوازپرسپولیس تهران
21فیلم گل اول پرسپولیس به سایپا قیچی زیبای وحید امیریفیلم گل اول پرسپولیس به سایپا قیچی زیبای وحید امیریپرسپولیس تهران
22گل دوم پرسپولیس به سایپا توسط نور اللهیگل دوم پرسپولیس به سایپا توسط نور اللهیپرسپولیس تهران
23فیلم گل اول پرسپولیس به شهرداری ماهشهر/علی علیپورفیلم گل اول پرسپولیس به شهرداری ماهشهر/علی علیپورپرسپولیس تهران
24فیلم گل سوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهرفیلم گل سوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهرپرسپولیس تهران
25کلیپ گل دوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهر/ دبل علی علیپورکلیپ گل دوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهر/ دبل علی علیپورپرسپولیس تهران
26فیلم گل اول پرسپولیس به نساجی (وحید امیری)فیلم گل اول پرسپولیس به نساجی (وحید امیری)پرسپولیس تهران
27فیلم گل اول پرسپولیس به تراکتور توسط علیپورفیلم گل اول پرسپولیس به تراکتور توسط علیپورپرسپولیس تهران
28فیلم گل دوم پرسپولیس به تراکتور توسط وحید امیریفیلم گل دوم پرسپولیس به تراکتور توسط وحید امیریپرسپولیس تهران
29فیلم گل اول پرسپولیس به صنعت نفت آبادان / ضربه ایستگاهی نورالهیفیلم گل اول پرسپولیس به صنعت نفت آبادان / ضربه ایستگاهی نورالهیپرسپولیس تهران
30اشتباهی که دوباره تکرار شد/ از تیم کی روش تا تیم یحیی!اشتباهی که دوباره تکرار شد/ از تیم کی روش تا تیم یحیی!پرسپولیس تهران
31گل دوم الدحیل قطر به پرسپولیس (ادمیلسون)گل دوم الدحیل قطر به پرسپولیس (ادمیلسون)پرسپولیس تهران
32گل اول الدحیل قطر به پرسپولیس (مانژوکیچ)گل اول الدحیل قطر به پرسپولیس (مانژوکیچ)پرسپولیس تهران
33گل دوم الشارجه به پرسپولیس (مندز)گل دوم الشارجه به پرسپولیس (مندز)پرسپولیس تهران
34گل دوم پرسپولیس به الشارجه (دبل علیپور)گل دوم پرسپولیس به الشارجه (دبل علیپور)پرسپولیس تهران
35فیلم گل اول پرسپولیس به الشارجه (علیپور)فیلم گل اول پرسپولیس به الشارجه (علیپور)پرسپولیس تهران
36گل اول الشارجه به پرسپولیس (خلفان)گل اول الشارجه به پرسپولیس (خلفان)پرسپولیس تهران