غمگین

غمگین

استوری غمگین و دپرس برای نشون دادن غم و غصه.

تعداد ویدئوها: ۴۰ | زمان ایجاد: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
1کلیپ کوتاه غمگین مناسب استوریکلیپ کوتاه غمگین مناسب استوریbest media
2استوری کلیپ غمگین زیبای مجید خراطها_چشمهاماستوری کلیپ غمگین زیبای مجید خراطها_چشمهاماستوری کلیپ
3استوری غمگین اینستاگرام‌استوری غمگین اینستاگرام‌best media
4کلیپ استوری غمگین عاشقانه برای وضعیت واتساپکلیپ استوری غمگین عاشقانه برای وضعیت واتساپbest media
5کلیپ استوری غمگین؛ روزبه بمانیکلیپ استوری غمگین؛ روزبه بمانیbest media
6استوری غمگین با اشعار مولانااستوری غمگین با اشعار مولانااستوری کلیپ
7استوری دلشکستهاستوری دلشکستهاستوری کلیپ
8استوری غمگین دلتنگی - کاش کنارم بودیاستوری غمگین دلتنگی - کاش کنارم بودیاستوری کلیپ
9کلیپ استوری با اهنگ مهستیکلیپ استوری با اهنگ مهستیاستوری کلیپ
10استوری موزیک محمد لطفی - مگه دوستم نداریاستوری موزیک محمد لطفی - مگه دوستم نداریاستوری کلیپ
11استوری غمگین صبوری کن‌خداهم‌هستاستوری غمگین صبوری کن‌خداهم‌هستاستوری کلیپ
12استوری تنهاییاستوری تنهاییاستوری کلیپ
13استوری با اهنگ تتلواستوری با اهنگ تتلواستوری کلیپ
14استوری سیاه سفید تنهاییاستوری سیاه سفید تنهاییاستوری کلیپ
15استوری دلتنگی - سالار عقیلیاستوری دلتنگی - سالار عقیلیاستوری کلیپ
16استوری به تو فکر کردم دوباره دوبارهاستوری به تو فکر کردم دوباره دوبارهاستوری کلیپ
17استوری غمگین در مورد زن های تنهااستوری غمگین در مورد زن های تنهااستوری کلیپ
18بعد توبعد تواستوری کلیپ
19استوری غمگین جداییاستوری غمگین جداییاستوری کلیپ
20سادش از دلم نمیرودسادش از دلم نمیروداستوری کلیپ
21استوری دونفره دپاستوری دونفره دپاستوری کلیپ
22استوری غم عشقاستوری غم عشقاستوری کلیپ
23استوری بی پناهی یا غیاث المستغیثیناستوری بی پناهی یا غیاث المستغیثیناستوری کلیپ
24افسردگی دروغ میگوید...افسردگی دروغ میگوید...استوری کلیپ
25موزیک استوری  خسته از خواستن ها و نرسیدن ها💔موزیک استوری خسته از خواستن ها و نرسیدن ها💔استوری کلیپ
26استوری درد بی کسیاستوری درد بی کسیاستوری کلیپ
27آدم بودن غم انگیز استآدم بودن غم انگیز استاستوری کلیپ
28استوری دلتنگیاستوری دلتنگیاستوری کلیپ
29استوری غمگین شمعاستوری غمگین شمعاستوری کلیپ
30استوری دپاستوری دپاستوری کلیپ
31استوری رویا های بزرگاستوری رویا های بزرگاستوری کلیپ
32استوری غمگین دلشکستهاستوری غمگین دلشکستهاستوری کلیپ
33استوری خدایا حالمان را تکان بدهاستوری خدایا حالمان را تکان بدهاستوری کلیپ
34یه جور تلخ آرومم...یه جور تلخ آرومم...استوری کلیپ
35استوری معنی دار تصورات غلطاستوری معنی دار تصورات غلطاستوری کلیپ
36استوری شکست عشقیاستوری شکست عشقیاستوری کلیپ
37استوری سفراستوری سفراستوری کلیپ
38تولد تنهاییتولد تنهاییاستوری کلیپ
39استوری خدا هستاستوری خدا هستاستوری کلیپ
40استوری دل شکستهاستوری دل شکستهاستوری کلیپ