غمگین

غمگین

استوری غمگین و دپرس برای نشون دادن غم و غصه.

تعداد ویدئوها: ۱۰۸ | زمان ایجاد: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
1یه جور تلخ آرومم...یه جور تلخ آرومم...استوری کلیپ
2آدم بودن غم انگیز استآدم بودن غم انگیز استاستوری کلیپ
3کلیپ کوتاه غمگین مناسب استوریکلیپ کوتاه غمگین مناسب استوریbest media
4استوری غمگین دلتنگی - کاش کنارم بودیاستوری غمگین دلتنگی - کاش کنارم بودیاستوری کلیپ
5استوری درد بی کسیاستوری درد بی کسیاستوری کلیپ
6استوری کلیپ غمگین زیبای مجید خراطها_چشمهاماستوری کلیپ غمگین زیبای مجید خراطها_چشمهاماستوری کلیپ
7استوری غمگین اینستاگرام‌استوری غمگین اینستاگرام‌best media
8کلیپ استوری غمگین عاشقانه برای وضعیت واتساپکلیپ استوری غمگین عاشقانه برای وضعیت واتساپbest media
9کلیپ استوری غمگین؛ روزبه بمانیکلیپ استوری غمگین؛ روزبه بمانیbest media
10استوری غمگین با اشعار مولانااستوری غمگین با اشعار مولانااستوری کلیپ
11استوری دلشکستهاستوری دلشکستهاستوری کلیپ
12کلیپ استوری با اهنگ مهستیکلیپ استوری با اهنگ مهستیاستوری کلیپ
13استوری موزیک محمد لطفی - مگه دوستم نداریاستوری موزیک محمد لطفی - مگه دوستم نداریاستوری کلیپ
14استوری غمگین صبوری کن‌خداهم‌هستاستوری غمگین صبوری کن‌خداهم‌هستاستوری کلیپ
15استوری تنهاییاستوری تنهاییاستوری کلیپ
16استوری با اهنگ تتلواستوری با اهنگ تتلواستوری کلیپ
17استوری سیاه سفید تنهاییاستوری سیاه سفید تنهاییاستوری کلیپ
18استوری دلتنگی - سالار عقیلیاستوری دلتنگی - سالار عقیلیاستوری کلیپ
19استوری به تو فکر کردم دوباره دوبارهاستوری به تو فکر کردم دوباره دوبارهاستوری کلیپ
20استوری غمگین در مورد زن های تنهااستوری غمگین در مورد زن های تنهااستوری کلیپ
21بعد توبعد تواستوری کلیپ
22استوری غمگین جداییاستوری غمگین جداییاستوری کلیپ
23سادش از دلم نمیرودسادش از دلم نمیروداستوری کلیپ
24استوری دونفره دپاستوری دونفره دپاستوری کلیپ
25استوری غم عشقاستوری غم عشقاستوری کلیپ
26استوری بی پناهی یا غیاث المستغیثیناستوری بی پناهی یا غیاث المستغیثیناستوری کلیپ
27افسردگی دروغ میگوید...افسردگی دروغ میگوید...استوری کلیپ
28موزیک استوری  خسته از خواستن ها و نرسیدن ها💔موزیک استوری خسته از خواستن ها و نرسیدن ها💔استوری کلیپ
29استوری دلتنگیاستوری دلتنگیاستوری کلیپ
30استوری غمگین شمعاستوری غمگین شمعاستوری کلیپ
31استوری دپاستوری دپاستوری کلیپ
32استوری رویا های بزرگاستوری رویا های بزرگاستوری کلیپ
33استوری غمگین دلشکستهاستوری غمگین دلشکستهاستوری کلیپ
34استوری خدایا حالمان را تکان بدهاستوری خدایا حالمان را تکان بدهاستوری کلیپ
35استوری معنی دار تصورات غلطاستوری معنی دار تصورات غلطاستوری کلیپ
36استوری شکست عشقیاستوری شکست عشقیاستوری کلیپ
37استوری سفراستوری سفراستوری کلیپ
38تولد تنهاییتولد تنهاییاستوری کلیپ
39استوری خدا هستاستوری خدا هستاستوری کلیپ
40استوری دل شکستهاستوری دل شکستهاستوری کلیپ
41تنهاییتنهاییاستوری کلیپ
42زیبا ترین غمزیبا ترین غماستوری کلیپ
43استوری غمگین رفتن تو...استوری غمگین رفتن تو...استوری کلیپ
44استوری غمگین  شکایت می برم از دل به دلداراستوری غمگین شکایت می برم از دل به دلداراستوری کلیپ
45آدم خسته میشهآدم خسته میشهاستوری کلیپ
46هیچ عشق و علاقه ای ارزش نداره ...هیچ عشق و علاقه ای ارزش نداره ...استوری کلیپ
47غمی در استخوانم میگذردغمی در استخوانم میگذرداستوری کلیپ
48استوری برای فاصله با یاراستوری برای فاصله با یاراستوری کلیپ
49به خداحافظی تلخ تو سوگندبه خداحافظی تلخ تو سوگنداستوری کلیپ
50استوری جدید غمگیناستوری جدید غمگیناستوری کلیپ
51استوری غمگین دخترونهاستوری غمگین دخترونهاستوری کلیپ
52قوی باش مثل لبخند پر از بغضقوی باش مثل لبخند پر از بغضاستوری کلیپ
53کلیپ خاص تنهاییکلیپ خاص تنهاییاستوری کلیپ
54متن تنهایی برای استوری دخترانهمتن تنهایی برای استوری دخترانهاستوری کلیپ
55استوری غال گذاشتن جداییاستوری غال گذاشتن جداییاستوری کلیپ
56متن چشم انتظاری برای استوریمتن چشم انتظاری برای استوریاستوری کلیپ
57استوری شام غریبان و یاد مادر روز پنجشنبهاستوری شام غریبان و یاد مادر روز پنجشنبهاستوری کلیپ
58تولدم مبارک غمگینتولدم مبارک غمگیناستوری کلیپ
59متن استوری برای فراموشیمتن استوری برای فراموشیاستوری کلیپ
60استوری دکلمه دلشکستهاستوری دکلمه دلشکستهاستوری کلیپ
61استوری عاشقانه برای وضعیت واتساپاستوری عاشقانه برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
62کلیپ دپرس و غمگین برای وضعیت واتساپ عصر جمعهکلیپ دپرس و غمگین برای وضعیت واتساپ عصر جمعهاستوری کلیپ
63استوری عاشقانه و دپاستوری عاشقانه و دپاستوری کلیپ
64امیدوارم بمیره...امیدوارم بمیره...استوری کلیپ
65استوری دپرس و غمگین برای وضعیت واتساپاستوری دپرس و غمگین برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
66کار آسانی نیست؛ نان در آوردن و غم خوردنکار آسانی نیست؛ نان در آوردن و غم خوردناستوری کلیپ
67استوری همخوانی غمگیناستوری همخوانی غمگیناستوری کلیپ
68استوری غمگیناستوری غمگیناستوری کلیپ
69کلیپ متن غمگین برای وضعیت واتساپکلیپ متن غمگین برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
70هیچکی منو دوس نداره...هیچکی منو دوس نداره...استوری کلیپ
71استوری غمگین اینستااستوری غمگین اینستااستوری کلیپ
72استوری اشک تلخاستوری اشک تلخاستوری کلیپ
73استوری خدا حافظی تلخاستوری خدا حافظی تلخاستوری کلیپ
74استوری غم و درد و رنجاستوری غم و درد و رنجاستوری کلیپ
75کلیپ استوری دپ و غمگین جداییکلیپ استوری دپ و غمگین جداییاستوری کلیپ
76استوری غمگین و دپرساستوری غمگین و دپرساستوری کلیپ
77استوری موزیک غمگین عاشقانهاستوری موزیک غمگین عاشقانهاستوری کلیپ
78استوری فاز سنگین غمگیناستوری فاز سنگین غمگیناستوری کلیپ
79استوری کلیپ حال خراباستوری کلیپ حال خراباستوری کلیپ
80کلیپ استوری عاشقانه موزیکالکلیپ استوری عاشقانه موزیکالاستوری کلیپ
81کلیپ استوری خیلی غمگینکلیپ استوری خیلی غمگیناستوری کلیپ
82استوری سیاه سفید غمگین و دپاستوری سیاه سفید غمگین و دپاستوری کلیپ
83کلیپ برای استوری با متن و آهنگ غمگینکلیپ برای استوری با متن و آهنگ غمگیناستوری کلیپ
84کلیپ استوری غمگین جداییکلیپ استوری غمگین جداییاستوری کلیپ
85کلیپ برای استوری گریه های هر شبکلیپ برای استوری گریه های هر شباستوری کلیپ
86کلیپ استوری عاشقانه با موزیک غمگینکلیپ استوری عاشقانه با موزیک غمگیناستوری کلیپ
87کلیپ استوری اشک و دل شکستهکلیپ استوری اشک و دل شکستهاستوری کلیپ
88استوری غمگین برای شب هااستوری غمگین برای شب هااستوری کلیپ
89استوری دل گرفتهاستوری دل گرفتهاستوری کلیپ
90استوری غمگین جادهاستوری غمگین جادهاستوری کلیپ
91متن غمگین برای استوریمتن غمگین برای استوریاستوری کلیپ
92استوری غمگین و جداییاستوری غمگین و جداییاستوری کلیپ
93استوری خیلی غمگین فراموشیاستوری خیلی غمگین فراموشیاستوری کلیپ
94استوری جداییاستوری جداییاستوری کلیپ
95استوری نا امیدیاستوری نا امیدیاستوری کلیپ
96استوری خاص باحالاستوری خاص باحالاستوری کلیپ
97استوری غمگین برای وضعیت واتساپاستوری غمگین برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
98استوری بی معرفتیاستوری بی معرفتیاستوری کلیپ
99استوری غمگین برای وضعیت واتساپاستوری غمگین برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
100استوری شکست عشقی - همه اولش خوبن 💔استوری شکست عشقی - همه اولش خوبن 💔استوری کلیپ
101متن استوری من برای خودم زندگی میکنممتن استوری من برای خودم زندگی میکنماستوری کلیپ
102متن استوری خاص غمگینمتن استوری خاص غمگیناستوری کلیپ
103کلیپ استوری آهنگ غمگینکلیپ استوری آهنگ غمگیناستوری کلیپ
104متن استوری غمگین برای اینستاگراممتن استوری غمگین برای اینستاگراماستوری کلیپ
105کلیپ استوری غمگین برای وضعیت واتساپکلیپ استوری غمگین برای وضعیت واتساپاستوری کلیپ
106متن دپ برای استوریمتن دپ برای استوریاستوری کلیپ
107این نیز بگذرد...!این نیز بگذرد...!استوری کلیپ
108استوری غمگین آهنگ جدید محسن چاووشیاستوری غمگین آهنگ جدید محسن چاووشیاستوری کلیپ