پرندگان خشمگین

پرندگان خشمگین

پرندگان خشمگین (انگلیسی: The Angry Birds Movie) یک فیلم پویانمایی سه‌بعدی به کارگردانی کلی کایتیس و فرگال ریلی است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این فیلم براساس بازی‌های ویدئویی پرندگان خشمگین ساخته شد.

از بازیگران فیلم می‌توان به جیسون سودیکیس، جش گد، دنی مک‌براید، بیل هادر، مایا رودولف و پیتر دینکلیج اشاره کرد.

این انیمیشن قرار بود در یک ژوئیهٔ ۲۰۱۶ منتشر شود ولی در دسامبر ۲۰۱۴ به ۲۰ مه ۲۰۱۶ تغییر یافت.دنباله این فیلم در ۱۶ اوت ۲۰۱۹ اکران میشود.

داستان
قرمز پرنده ی مهربان و درستکاری است اما متأسفانه یک مشکل اساسی دارد و آن این است که خیلی زود عصبانی شده و در هنگام عصبانیت همه چیز را بهم می زند . او به دستور شهردار مجبور به شرکت در کلاس های فوق برنامه کنترل خشم می شود . او در آنجا با ماتیلدا ، یک پرنده زن بسیار زیبا و آرام ، چاک ، یک پرنده شوخ با سرعت بسیار زیاد ، بمب ، یک پرنده درونگرای حساس با قدرت انفجار و ترنس یک پرنده کم حرف و بزرگ با قدرت بدنی بالا آشنا می شود . در چند روز اخیر یک دسته از خوک های سبز وارد قلمرو آنها شده و مشکلاتی را به وجود می آورند......

تعداد ویدئوها: ۷۳ | زمان ایجاد: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
1پرندگان خشمگین (انگری بیرد) قسمت 1پرندگان خشمگین (انگری بیرد) قسمت 1دانلود سریال
2پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 2پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 2دانلود سریال
3پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 3پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 3دانلود سریال
4پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 4پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 4دانلود سریال
5پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 5پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 5دانلود سریال
6پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 6پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 6دانلود سریال
7پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 7پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 7دانلود سریال
8پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 8پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 8دانلود سریال
9پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 9پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 9دانلود سریال
10پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 10پرندگان خشمگین (انگری برد) قسمت 10دانلود سریال
11پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 11پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 11دانلود سریال
12پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 12پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 12دانلود سریال
13پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 13پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 13دانلود سریال
14پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 14پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 14دانلود سریال
15پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 16پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 16دانلود سریال
16پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 17پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 17دانلود سریال
17پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 18پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 18دانلود سریال
18پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 19پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 19دانلود سریال
19پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 20پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 20دانلود سریال
20پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 21پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 21دانلود سریال
21پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 22پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 22دانلود سریال
22پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 23پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 23دانلود سریال
23پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 24پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 24دانلود سریال
24پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 25پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 25دانلود سریال
25پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 26پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 26دانلود سریال
26پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 27پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 27دانلود سریال
27پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 28پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 28دانلود سریال
28پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 29پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 29دانلود سریال
29پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 30پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 30دانلود سریال
30پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 31پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 31دانلود سریال
31پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 32پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 32دانلود سریال
32پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 33پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 33دانلود سریال
33پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 34پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 34دانلود سریال
34پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 35پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 35دانلود سریال
35پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 36پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 36دانلود سریال
36پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 37پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 37دانلود سریال
37پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 38پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 38دانلود سریال
38پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 39پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 39دانلود سریال
39پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 40پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 40دانلود سریال
40پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 41پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 41دانلود سریال
41پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 42پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 42دانلود سریال
42پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 43پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 43دانلود سریال
44پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 45پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 45دانلود سریال
45پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 46پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 46دانلود سریال
46پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 47پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 47دانلود سریال
47پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 48پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 48دانلود سریال
48پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 49پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 49دانلود سریال
49پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 50پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 50دانلود سریال
50پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 51پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 51دانلود سریال
51پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 52پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 52دانلود سریال
52پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 53پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 53دانلود سریال
53پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 54پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 54دانلود سریال
54پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 55پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 55دانلود سریال
55پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 56پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 56دانلود سریال
56پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 57پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 57دانلود سریال
57پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 58پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 58دانلود سریال
58پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 59پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 59دانلود سریال
59پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 60پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 60دانلود سریال
60پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 61پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 61دانلود سریال
61پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 62پرندگان خشمگین (انگری برد ) قسمت 62دانلود سریال
62پرندگان خشمگین قسمت 1 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 1 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
63پرندگان خشمگین قسمت 2 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 2 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
64پرندگان خشمگین قسمت 3 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 3 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
65پرندگان خشمگین قسمت 4 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 4 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
66پرندگان خشمگین قسمت 5 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 5 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
67پرندگان خشمگین قسمت 6 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 6 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
68پرندگان خشمگین قسمت 7 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 7 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
69پرندگان خشمگین قسمت 8 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 8 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
70پرندگان خشمگین قسمت 9 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 9 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
71پرندگان خشمگین قسمت 10 فصل اول Angry Birds Toonsپرندگان خشمگین قسمت 10 فصل اول Angry Birds Toonsدانلود سریال
73انیمیشن پرندگان خشمگین 2 The Angry Birds Movie 2 2019 با زیرنویس فارسی چسبیدهانیمیشن پرندگان خشمگین 2 The Angry Birds Movie 2 2019 با زیرنویس فارسی چسبیدهکانال نوجوان