تولیدهواکش

تولیدهواکش

تعداد ویدئوها: ۶ | زمان ایجاد: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
1تولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی  و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریتولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریشرکت کولاک فن مهندس سوری
2حمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیحمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیشرکت کولاک فن مهندس سوری
3طراحی و ساخت و تولید کنندهانواع  فن انتقال موادطراحی و ساخت و تولید کنندهانواع فن انتقال موادشرکت کولاک فن مهندس سوری
4باکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیباکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیشرکت کولاک فن مهندس سوری
6حضور مهندس سوری  از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یکحضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یکشرکت کولاک فن مهندس سوری
7تقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸  ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وتقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وشرکت کولاک فن مهندس سوری
8حضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسحضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسشرکت کولاک فن مهندس سوری
9شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژتمام استیل ،پروژه صنایع شیمیایی استان سمنانشرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژتمام استیل ،پروژه صنایع شیمیایی استان سمنانشرکت کولاک فن مهندس سوری
10پروژه بزرگ فن سانتریفیوژ کارخانه ذوب آهن اجرا پروژه توسط مهندس سوری از شرکت کولاک فنپروژه بزرگ فن سانتریفیوژ کارخانه ذوب آهن اجرا پروژه توسط مهندس سوری از شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
11تست_دستگاه_فن_سانتریفیوژ ۵۶۰میلیمتر#پروانه_استیل شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی،هواساز ،وکولر صعنتی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و باکس های سایلنت  در شیراز و جنوب کشور #شرکت_کولاک_فنتست_دستگاه_فن_سانتریفیوژ ۵۶۰میلیمتر#پروانه_استیل شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی،هواساز ،وکولر صعنتی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و باکس های سایلنت در شیراز و جنوب کشور #شرکت_کولاک_فنشرکت کولاک فن مهندس سوری