گفتگو و نشست

گفتگو و نشست

تعداد ویدئوها: ۱۵۹ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1واکسن یا واکسن نما، مسأله این است.واکسن یا واکسن نما، مسأله این است.کووایران
2آیا داوطلبین تزریق واکسن، در معرض ویروس کرونا قرار می‌گیرند؟آیا داوطلبین تزریق واکسن، در معرض ویروس کرونا قرار می‌گیرند؟کووایران
3آیا در زمان انجام تزریق واکسن، پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد؟آیا در زمان انجام تزریق واکسن، پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد؟کووایران
4فرآیند تست واکسن چگونه است؟فرآیند تست واکسن چگونه است؟کووایران
5آیا استفاده از این واکسن در کشور، احتیاج به تائید مراکز پزشکی جهانی دارد؟آیا استفاده از این واکسن در کشور، احتیاج به تائید مراکز پزشکی جهانی دارد؟کووایران
6فرایند تولید واکسن کرونا از چه تاریخی و چگونه کلید خورد؟فرایند تولید واکسن کرونا از چه تاریخی و چگونه کلید خورد؟کووایران
7آیا پتانسیل تولید واکسن کرونا در کشور وجود داشت؟آیا پتانسیل تولید واکسن کرونا در کشور وجود داشت؟کووایران
8نتایج علمی آزمایشات بالینی چه زمانی منتشر خواهد شد؟نتایج علمی آزمایشات بالینی چه زمانی منتشر خواهد شد؟کووایران
9انتخاب فناوری برای طراحی و ساخت واکسن بر چه اساسی صورت گرفته‌است ؟انتخاب فناوری برای طراحی و ساخت واکسن بر چه اساسی صورت گرفته‌است ؟کووایران
10آیا این واکسن کاملا ایرانی است؟آیا این واکسن کاملا ایرانی است؟کووایران
11آیا برای تولید واکسن همکاری خارجی وجود دارد؟آیا برای تولید واکسن همکاری خارجی وجود دارد؟کووایران
12آیا امکان تولید انبوه واکسن وجود دارد؟آیا امکان تولید انبوه واکسن وجود دارد؟کووایران
13چه زمانی واکس در اختیار عموم قرار خواهد گرفت؟چه زمانی واکس در اختیار عموم قرار خواهد گرفت؟کووایران
14شروط رهبر معظم انقلاب برای تزریق واکسن کروناشروط رهبر معظم انقلاب برای تزریق واکسن کروناکووایران
15چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟کووایران
16مینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استمینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استکووایران
17بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!کووایران
18واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟کووایران
19دکتر عبدلی مهمان برنامه شب فیروزه‌ایدکتر عبدلی مهمان برنامه شب فیروزه‌ایکووایران
20گفته های رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناگفته های رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناکووایران
21تولید بیش از سه میلیون دوز واکسن برکت از زمان صدور مجوز تزریق عمومیتولید بیش از سه میلیون دوز واکسن برکت از زمان صدور مجوز تزریق عمومیکووایران
22دیدار رئیس جمهور منتخب با جمعی از دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کرونادیدار رئیس جمهور منتخب با جمعی از دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کروناکووایران
23مسئله واکسیناسیون مسئله محوری کشورمسئله واکسیناسیون مسئله محوری کشورکووایران
24جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا | شبکه خبر 1400/04/26جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا | شبکه خبر 1400/04/26کووایران
25دیدار رئیس جمهور منتخب با دست اندرکاران تامین و تولید واکسن کرونا - 1400/04/26دیدار رئیس جمهور منتخب با دست اندرکاران تامین و تولید واکسن کرونا - 1400/04/26کووایران
26نشست رئیس جمهور منتخب و حمایت ایشان از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونانشست رئیس جمهور منتخب و حمایت ایشان از تولیدکنندگان داخلی واکسن کروناکووایران
27موثر بودن واکسن کووایران برکت با خنثی‌سازی ویروس دلتا- گفتگوی ویژه خبری 1400/04/26موثر بودن واکسن کووایران برکت با خنثی‌سازی ویروس دلتا- گفتگوی ویژه خبری 1400/04/26کووایران
28واکسن برکت برنده فعلی میدان واکسن های داخلیواکسن برکت برنده فعلی میدان واکسن های داخلیکووایران
29تیتر امشب شبکه خبر ۲۳ مرداد در رابطه با وضعیت تولید و تحویل واکسن برکتتیتر امشب شبکه خبر ۲۳ مرداد در رابطه با وضعیت تولید و تحویل واکسن برکتکووایران
30پروتکل‌های مربوط به واکسنپروتکل‌های مربوط به واکسنکووایران
31میزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدمیزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدکووایران
32نشست خبری رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسننشست خبری رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسنکووایران
34چرا تولید واکسن برکت به 50 میلیون دز تا پایان شهریور نمی‌رسد؟چرا تولید واکسن برکت به 50 میلیون دز تا پایان شهریور نمی‌رسد؟کووایران
35لزوم تداوم رعایت پروتکل‌ها پس از تزریق واکسنلزوم تداوم رعایت پروتکل‌ها پس از تزریق واکسنکووایران
37گفت‌وگو با مدیر طرح تولید واکسن کووایران برکتگفت‌وگو با مدیر طرح تولید واکسن کووایران برکتکووایران
40پاسخ علمی به چرایی تولید واکسن‌های ایرانی مختلفپاسخ علمی به چرایی تولید واکسن‌های ایرانی مختلفکووایران
41واکسن برکت اولین واکسن تامین کننده ایرانیواکسن برکت اولین واکسن تامین کننده ایرانیکووایران
42گفتگو با سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا-۱۳تیر۱۴۰۰گفتگو با سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا-۱۳تیر۱۴۰۰کووایران
43بحثی پیرامون واکسن برکت در برنامه تهران ۲۰ دوازده تیرماهبحثی پیرامون واکسن برکت در برنامه تهران ۲۰ دوازده تیرماهکووایران
44از فاز آزمایشگاهی به تولید صنعتیاز فاز آزمایشگاهی به تولید صنعتیکووایران
45تولید دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن برکت تا ۱۲ تیرماهتولید دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن برکت تا ۱۲ تیرماهکووایران
46مطمئن باشید از هفته آینده روند واکسیناسیون خیلی بهتر خواهد بودمطمئن باشید از هفته آینده روند واکسیناسیون خیلی بهتر خواهد بودکووایران
47انتظارات از واکسن برکت-گفتگوی ویژه خبریانتظارات از واکسن برکت-گفتگوی ویژه خبریکووایران
48ایمنی زایی بسیار خوب واکسن برکتایمنی زایی بسیار خوب واکسن برکتکووایران
49روند تصاعدی تولید واکسن بومیروند تصاعدی تولید واکسن بومیکووایران
50گفتگو با دکتر حریرچیگفتگو با دکتر حریرچیکووایران
51حادثه ای منحصر به فردحادثه ای منحصر به فردکووایران
52واکسن ویروس خود تحقیری و خود کم بینی!واکسن ویروس خود تحقیری و خود کم بینی!کووایران
53تیتر امشب ۶ تیر ۱۴۰۰ و گفتگو با دکتر جلیلی مدیر طرح تولید واکسن کوو ایران برکتتیتر امشب ۶ تیر ۱۴۰۰ و گفتگو با دکتر جلیلی مدیر طرح تولید واکسن کوو ایران برکتکووایران
54گفتگو با دکتر جلیلی در رابطه با چگونگی اثر گذاری واکسن برکت بر سویه های جهش یافته کروناگفتگو با دکتر جلیلی در رابطه با چگونگی اثر گذاری واکسن برکت بر سویه های جهش یافته کروناکووایران
55وضعیت صادرات واکسن برکت چگونه خواهد بود؟وضعیت صادرات واکسن برکت چگونه خواهد بود؟کووایران
56صحبت‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه بازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتصحبت‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه بازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتکووایران
57حاشیه نشست هیئت دولت و گفت‌و‌گو درباره تولید واکسنحاشیه نشست هیئت دولت و گفت‌و‌گو درباره تولید واکسنکووایران
58اثربخشی بالای واکسن‌های ایرانی؛ گفت‌و‌گو با مدیر اجرایی طرح واکسن کووایران برکتاثربخشی بالای واکسن‌های ایرانی؛ گفت‌و‌گو با مدیر اجرایی طرح واکسن کووایران برکتکووایران
59تا پایان تابستان ماهانه ۱۰ میلیون دز واکسن کرونای داخلی در اختیار مردم قرار می‌گیردتا پایان تابستان ماهانه ۱۰ میلیون دز واکسن کرونای داخلی در اختیار مردم قرار می‌گیردکووایران
60گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن کووایران برکتگفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن کووایران برکتکووایران
61نشست خبری سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیرامون واکسننشست خبری سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیرامون واکسنکووایران
62افتخارآفرینی و تولید واکسن؛ نشست ستاد ملی مقابله با کروناافتخارآفرینی و تولید واکسن؛ نشست ستاد ملی مقابله با کروناکووایران
63اقدامات خوب دولت در زمینه تولید و تامین واکسن؛ سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونااقدامات خوب دولت در زمینه تولید و تامین واکسن؛ سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کروناکووایران
64مجوز استفاده اضطراری واکسن کووایران برکتمجوز استفاده اضطراری واکسن کووایران برکتکووایران
65گفت‌وگو با مدیر اجرایی طرح واکسن برکت در برنامه عصر خانوادهگفت‌وگو با مدیر اجرایی طرح واکسن برکت در برنامه عصر خانوادهکووایران
66همه‌چیز درباره واکسن‌های داخلی ضد کروناهمه‌چیز درباره واکسن‌های داخلی ضد کروناکووایران
67جزئیات ورود نخستین واکسن ایرانی به چرخه واکسیناسیونجزئیات ورود نخستین واکسن ایرانی به چرخه واکسیناسیونکووایران
68آخرین اخبار از روند تولید واکسن‌های ایرانیآخرین اخبار از روند تولید واکسن‌های ایرانیکووایران
69پیشروی قدرتمندانه واکسن‌های ایرانی ضد کروناپیشروی قدرتمندانه واکسن‌های ایرانی ضد کروناکووایران
71ایران در زمره کشور هایی که واکسن کرونا را تولید کردهایران در زمره کشور هایی که واکسن کرونا را تولید کردهکووایران
72هرگاه از توانایی ها استفاده شده، کارهای بزرگی شکل گرفته است!هرگاه از توانایی ها استفاده شده، کارهای بزرگی شکل گرفته است!کووایران
73چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!کووایران
74گفتگو با دکتر صالحی در برنامه سلام صبح بخیرگفتگو با دکتر صالحی در برنامه سلام صبح بخیرکووایران
75نگاهی به روند واکسیناسیون و گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن برکتنگاهی به روند واکسیناسیون و گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن برکتکووایران
76صحبت‌هایی درباره واکسن‌های ایرانی و واردات واکسن‌های خارجیصحبت‌هایی درباره واکسن‌های ایرانی و واردات واکسن‌های خارجیکووایران
77تسریع در تامین واکسنتسریع در تامین واکسنکووایران
78چرایی وجود هفت نوع واکسن در ایرانچرایی وجود هفت نوع واکسن در ایرانکووایران
79علت وجود مرگ‌ومیر علی‌رغم تولید واکسن‌های ایرانیعلت وجود مرگ‌ومیر علی‌رغم تولید واکسن‌های ایرانیکووایران
80گفتگو با دکتر شهریاری در برنامه رو در روگفتگو با دکتر شهریاری در برنامه رو در روکووایران
81جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 22 خردادجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 22 خردادکووایران
82آخرین اخبار از صدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکتآخرین اخبار از صدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکتکووایران
83گفتگویی پیرامون اوضاع واکسیناسیونگفتگویی پیرامون اوضاع واکسیناسیونکووایران
84صحبت‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان درخصوص واکسیناسیونصحبت‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان درخصوص واکسیناسیونکووایران
85گفتگو با مدیر پروژه واکسن برکت در صبح بخیر ایرانگفتگو با مدیر پروژه واکسن برکت در صبح بخیر ایرانکووایران
86مهم‌ترین راه مقابله با کرونا واکسیناسیون استمهم‌ترین راه مقابله با کرونا واکسیناسیون استکووایران
87شرکت‌های دانش بنیان در تولید واکسنشرکت‌های دانش بنیان در تولید واکسنکووایران
88ورود کووایران برکت به مرحله سوم تست بالینیورود کووایران برکت به مرحله سوم تست بالینیکووایران
89پاسخ به سوالات مرتبط با واکسن‌های داخلی کروناپاسخ به سوالات مرتبط با واکسن‌های داخلی کروناکووایران
90نوید موج ورود واکسن‌های ایران از اواخر خرداد و اوایل تیرنوید موج ورود واکسن‌های ایران از اواخر خرداد و اوایل تیرکووایران
91از موفقیت‌های جدید واکسن‌های داخلی کرونا تا واکسیناسیون عمومیاز موفقیت‌های جدید واکسن‌های داخلی کرونا تا واکسیناسیون عمومیکووایران
92واکسن برکت، موثر و ایمنواکسن برکت، موثر و ایمنکووایران
93گفتگو با دکتر رئیسی پیرامون واکسن ایرانی برکتگفتگو با دکتر رئیسی پیرامون واکسن ایرانی برکتکووایران
94بیانات رهبری در خصوص واکسیناسیونبیانات رهبری در خصوص واکسیناسیونکووایران
95واکسن‌های داخلی در شش پلتفرم از خرداد ماهواکسن‌های داخلی در شش پلتفرم از خرداد ماهکووایران
96پاسخ به سوالات درباره واکسن‌های درحال تزریق در ایرانپاسخ به سوالات درباره واکسن‌های درحال تزریق در ایرانکووایران
97گفتگو با مدیرعامل بنیاد برکت پیرامون این واکسنگفتگو با مدیرعامل بنیاد برکت پیرامون این واکسنکووایران
98مرحله نهایی آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت در تهران و کرجمرحله نهایی آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت در تهران و کرجکووایران
99همه چیز درباره واکسن ایرانی کرونا، گفتگو با مدیر اجرایی طرح کووایران برکتهمه چیز درباره واکسن ایرانی کرونا، گفتگو با مدیر اجرایی طرح کووایران برکتکووایران
100صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره واکسن برکتصحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره واکسن برکتکووایران
101تلاش در جهت تسریع روند واکسیناسیونتلاش در جهت تسریع روند واکسیناسیونکووایران
102تاکید رئیس قوه قضاییه در تسریع در تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومیتاکید رئیس قوه قضاییه در تسریع در تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومیکووایران
103واکسن برکت از خرداد آماده بهره‌برداریواکسن برکت از خرداد آماده بهره‌برداریکووایران
104روند سنی واکسیناسیونروند سنی واکسیناسیونکووایران
105گفتگو با دکتر جهانپور در برنامه شهر زیباگفتگو با دکتر جهانپور در برنامه شهر زیباکووایران
106گفتگو با مدیر تیم تولید واکسن کووایران برکت درباره تولید انبوه این واکسنگفتگو با مدیر تیم تولید واکسن کووایران برکت درباره تولید انبوه این واکسنکووایران
107چگونگی ایمن‌زایی واکسن کووایران برکتچگونگی ایمن‌زایی واکسن کووایران برکتکووایران
108خواستیم و توانستیمخواستیم و توانستیمکووایران
109چرا زودتر شروع نکردید؟؟چرا زودتر شروع نکردید؟؟کووایران
110چهره ها و واکسن ایرانی: محمد دانشگرچهره ها و واکسن ایرانی: محمد دانشگرکووایران
111صحبت با معاون‌کل وزیر بهداشت در خصوص فاز سوم بالینی واکسن برکتصحبت با معاون‌کل وزیر بهداشت در خصوص فاز سوم بالینی واکسن برکتکووایران
112آیین آغاز واکسیناسیون سالمندانآیین آغاز واکسیناسیون سالمندانکووایران
113فرایند ثبت‌ نام و اولویت‌بندی تزریق واکسنفرایند ثبت‌ نام و اولویت‌بندی تزریق واکسنکووایران
114تا پایان سال تمامی گروه‌های هدف واکسینه خواهند شدتا پایان سال تمامی گروه‌های هدف واکسینه خواهند شدکووایران
115آخرین اخبار واکسیناسیون در جزیره کیشآخرین اخبار واکسیناسیون در جزیره کیشکووایران
116واکسن داخلی، برگ برنده ایرانیانواکسن داخلی، برگ برنده ایرانیانکووایران
117آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن داخلیآغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن داخلیکووایران
118وضعیت واکسن‌های تولید داخلوضعیت واکسن‌های تولید داخلکووایران
119به زودی، ایران یکی از تولیدکنندگان خوب واکسن در جهانبه زودی، ایران یکی از تولیدکنندگان خوب واکسن در جهانکووایران
120قابل قبول بودن نتایج ایمنی‌زایی سه واکسن ایرانیقابل قبول بودن نتایج ایمنی‌زایی سه واکسن ایرانیکووایران
122پاسخ به حواشی واکسن کروناپاسخ به حواشی واکسن کروناکووایران
123نابرابری‌های توزیع واکسن، به برکت تلاش دانشمندان به زودی ثمر می‌دهدنابرابری‌های توزیع واکسن، به برکت تلاش دانشمندان به زودی ثمر می‌دهدکووایران
124مدیریت کرونا با واکسیناسیونمدیریت کرونا با واکسیناسیونکووایران
125توزیع واکسن در جهان موضوعی سیاسی شدهتوزیع واکسن در جهان موضوعی سیاسی شدهکووایران
126قابلیت مقابله با هر جهش کرونا با واکسن‌های داخلیقابلیت مقابله با هر جهش کرونا با واکسن‌های داخلیکووایران
127آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت در اواخر بهارآغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت در اواخر بهارکووایران
128پاسخ به حواشی پیرامون واکسن برکتپاسخ به حواشی پیرامون واکسن برکتکووایران
129جزئیات خبر شروع واکسیناسیون گسترده با واکسن‌های داخلیجزئیات خبر شروع واکسیناسیون گسترده با واکسن‌های داخلیکووایران
130اولین گام تحول در مقابله با کرونااولین گام تحول در مقابله با کروناکووایران
131واکسینه شدن افراد پرخطر تا پایان ماه رمضانواکسینه شدن افراد پرخطر تا پایان ماه رمضانکووایران
132اواخر بهار، تولید واکسن بصورت تصاعدیاواخر بهار، تولید واکسن بصورت تصاعدیکووایران
133روند امیدوارکننده تولید واکسن در داخلروند امیدوارکننده تولید واکسن در داخلکووایران
134به زودی یکی از محورهای اصلی تولید و صدور واکسن خواهیم شدبه زودی یکی از محورهای اصلی تولید و صدور واکسن خواهیم شدکووایران
135توضیح آخرین وضع واکسن‌های ایرانی کروناتوضیح آخرین وضع واکسن‌های ایرانی کروناکووایران
136واکسیناسیون با واکسن‌های داخلی از اواخر بهارواکسیناسیون با واکسن‌های داخلی از اواخر بهارکووایران
137گزارشی از روند مهار کروناگزارشی از روند مهار کروناکووایران
138تولید ملی واکسن کرونا در بهار 1400تولید ملی واکسن کرونا در بهار 1400کووایران
139شک نکن برکت!شک نکن برکت!کووایران
140واکسیناسیون با تمام توانواکسیناسیون با تمام توانکووایران
141مدیریت کرونا در کشور با تولید انبوه واکسن تا پایان بهارمدیریت کرونا در کشور با تولید انبوه واکسن تا پایان بهارکووایران
142هرآنچه راجع‌به واکسن‌های داخلی باید بدانیمهرآنچه راجع‌به واکسن‌های داخلی باید بدانیمکووایران
143واکسن برکت بهتر از حد انتظارواکسن برکت بهتر از حد انتظارکووایران
144گفتگو با اولین خانواده داوطلب تزریق واکسن برکتگفتگو با اولین خانواده داوطلب تزریق واکسن برکتکووایران
145گفتگو با مدیر تیم تولید کووایران برکت در برنامه فرمول یکگفتگو با مدیر تیم تولید کووایران برکت در برنامه فرمول یککووایران
146دستیابی به واکسن کرونادستیابی به واکسن کروناکووایران
147واردات واکسن تا تولید انبوه واکسن داخلیواردات واکسن تا تولید انبوه واکسن داخلیکووایران
148واکسن داخلی برای سایر گروه‌های سنیواکسن داخلی برای سایر گروه‌های سنیکووایران
149وجود زیرساخت‌های لازم برای واکسن کرونا در ایرانوجود زیرساخت‌های لازم برای واکسن کرونا در ایرانکووایران
150بالا بروند تا به ستاره ها برسند!بالا بروند تا به ستاره ها برسند!کووایران
151گفتگو با دکتر حسینیگفتگو با دکتر حسینیکووایران
152آغاز مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتآغاز مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
153کووایران کی به مرحله واکسیناسیون عمومی میرسدکووایران کی به مرحله واکسیناسیون عمومی میرسدکووایران
154اطلاع رسانی رئیس جمهور از توزیع سه نوع واکسن ایرانی در سال 1400اطلاع رسانی رئیس جمهور از توزیع سه نوع واکسن ایرانی در سال 1400کووایران
155تولید واکسن های ایرانی از اردیبهشت ماهتولید واکسن های ایرانی از اردیبهشت ماهکووایران
156بررسی اهداف فاز دوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتبررسی اهداف فاز دوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
157توضیح در رابطه با روشهای متفاوت تولید واکسنتوضیح در رابطه با روشهای متفاوت تولید واکسنکووایران
158همه چیز درباره واکسن کرونا : از تولید داخلی تا خرید خارجیهمه چیز درباره واکسن کرونا : از تولید داخلی تا خرید خارجیکووایران
159موفقیت فاز اول واکسن کووایران برکتموفقیت فاز اول واکسن کووایران برکتکووایران